אייל מאיר-תזה-התנגשות בין משחקי הכתר

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

סרגל ניווט

חזרה לדף הראשי

שלד - פרק ב'

איסתמיה ונמאה

פלוטרכוס, מוראליה 675d-676f

אולימפיה והאיסתמיה

על פי פאוסניאס, אזרחי אליס לא היו יכולים להשתתף במשחקים האיסתמיים בשל יריבות פוליטית שבין אליס וקורינתוס.

פאוסניאס 5.2.1-2 = קללת מולין

[5.2.1] Heracles accomplished no brilliant feat in the war with Augeas. For the sons of Actor were in the prime of courageous manhood, and always put to flight the allies under Heracles, until the Corinthians proclaimed the Isthmian truce, and the sons of Actor came as envoys to the meeting. Heracles set an ambush for then, at Cleonae and murdered them. As the murderer was unknown, Moline, more than any of the other children, devoted herself to detecting him.

[5.2.2] When s


he discovered him, the Eleans demanded satisfaction for the crime from the Argives, for at the time Heracles had his home at Tiryns. When the Argives refused them satisfaction, the Eleans as an alternative pressed the Corinthians entirely to exclude the Argive people from the Isthmian games. When they failed in this also, Moline is said to have laid curses on her countrymen, should they refuse to boycott the Isthmian festival. The curses of Moline are respected right down to the present day, and no athlete of Elis is wont to compete in the Isthmian games.

פאוסניאס 5.2.3 = קיפסלוס וההקדשה באולימפיה

  • הטיראון קיפסלוס הקדיש פסל מוזהב של זאוס במקדש באולימפיה אך לפני שהספיק לחרוט את שמו על הפסל הוא מת. הקורינתים ביקשו מהאליאנים לחרוט את שמה של קורינתוס על הפסל אך נתקלו בסירוב. בתגובה הקורינתים החליטו להחרים את האליאנים מלהשתתף במשחקים האולימפיים
    • פאוסניאס תוהה בעצמו כמה החרם הזה אפקטיבי לאור האיסור שהאליאנים הטילו על עצמם מלהשתתף במשחקים האיסתמיים.

פאוסניאס 5.2.4 = קללת ליסיפה

  • קללת ליסיפה (Lysippe) = קללה נוספת שהטילה אישה אליאנית על בני עירה, לאחר ששני בניה נרצחו כאשר הגיעו להתחרות במשחקים האיסתמיים.
  • פאוסניאס סבור שהסיפור כולו מטופש.

פאוסניאס 5.2.5 = אתלט אליאני מחרים את המשחקים האיסתמיים

  • אתלט אליאני מוכשר בשם Timon שניצח בפנתאתלון בשלושת הפסטיבלים הפאן הלניים למעט המשחקים האיסתמיים.

[5.2.5] For Timon, a man of Elis, won victories in the pentathlum at the Greek games, and at Olympia there is even a statue of him, with an elegiac inscription giving the crowns he won and also the reason why he secured no Isthmian victory. The inscription sets forth the reason thus:–

But from going to the land of Sisyphus he was hindered by a quarrel About the baleful death of the Molionids.

If the proposed emendation be adopted the meaning will be: “one to compete in the boys' pancratium, the other in wrestling.”

פאוסניאס 6.16.2 = אתלט אליאני מחרים את המשחקים האיסתמיים

  • אתלט אליאני מוכשר בשם Timon שניצח בפנתאתלון בשלושת הפסטיבלים הפאן הלניים למעט המשחקים האיסתמיים.

[6.16.2] The statue of Antigonus the father of Demetrius and the statue of Seleucus were dedicated by Tydeus the Elean. The fame of Seleucus became great among all men especially because of the capture of Demetrius. Timon won victories for the pentathlum at all the Greek games except the Isthmian, at which he, like other Eleans, abstained from competing. The inscription on his statue adds that he joined the Aetolians in their expedition against the Thessalians and beca

פאוסניאס 6.3.9 = אתלט אליאני מחרים את המשחקים האיסתמיים

    • אתלט אליאני בשם Hysmon ניצח בפנתאתלון גם באולימפיה וגם בנמאיה, אבל נזהר שלא להשתתף במשחקים האיסתמיים, בדומה לשאר בני עירו.

[6.3.9] The statue of Antiochus was made by Nicodamus. A native of Lepreus, Antiochus won once at Olympia the pancratium for men, and the pentathlum twice at the Isthmian games and twice at the Nemean. For the Lepreans are not afraid of the Isthmian games as the Eleans themselves are. For example, Hysmon of Elis, whose statue stands near that of Antiochus, competed successfully in the pentathlum both at Olympia and at Nemea, but clearly kept away, just like other Eleans, from the Isthmian games.