מגילת תענית כב שבט

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים מ -- מתוך נעם 2003

טקסט

המגילה

בעשׂרין ותרין ביה בטילת עבידתא דאמ(י)ר סנאה לאיתאה להיכלא ולא למספד

סכוליון

פארמא

Parma De Rossi 117

מפני ששלח קסגלגס את הצלמים להעמידם בהיכל, (וכשיודע) <וכשנודע> הדבר יצאו לפניו כל גדולים ירושלם. אמרו: נמות ולא תהא זו. והיו מתחננים וצועקים לשליח. אמ׳ להם השליח: עד שאתם צועקים ומתחננים לי, צעקו והתחננו לאלהיכם שבשמים. והיו מקדימין אותו לכל כרך וכרך. וכיון שהגיע לכרכין, היה השליח אומ׳: כך הם ישׂראל מרובין? אמרו לו המסורות: הן הן יהודאין שהן מקדימין אותך לכל כרך וכרך. נכנס לכרכין וראה את בני אדם שהן מוטלין בשוק על השׂקין ועל האפר. לא הגיע לאנטפטרס עד שבאתה לו שמועה שמת קסגלגס. מיד נטל את הצלמים ונתנם לישׂראל וגררום. יום שגררו אותם עשׂאוהו יום טוב.

אוקספורד

Oxford Bod. Michael 388, Neubauer 867.2

שבימי קלוסקוס גזרו להעמיד צלם בהיכל ובאה שמועה לירושלם ערב החג. אמר להם שמעון הצדיק: עשׂו מועדיכם בשׂמחה, אין דבר מכל מה ששמעתם (מוציאין יום טוב אל האולם ואמרו) מי ששכן כבודו בבית הזה <...> שמשמשין ובאין (רחם נא) <> יצאו מלאכים וקדמו לפניהם. מלאך אחד <> והשני לצור והשלישי לצידן והרביעי לכזיב, ואמרו: עד שתמות תהוי דא, עד שתמות תחזי דא. ושמע שמעון קל: <בטילת> עבידתא דאמר סנאה להיתאה להיכלא, (בטילת קלקלתיס) <איקטיל קסקלגס) ובטלו גזירותיו.

הערות

הטקסט לקוח מתוך: נעם, ורד. תשס"ד/2003. מגילת תענית: הנוסחים, פשרם, תולדותיהם. ירושלם: יד בן-צבי. עמ' 112-114, 283-290. גישה לספר ממחשבים בקמפוס סימני הפיסוק לקוחים מתוך מהדורת נעם. הניקוד לשׂ שׂמאלית הוספתי אני.

סימני העריכה:

  • טקסט (בסוגריים) - מחיקת המהדירה
  • טקסט <בגדול-קטן> - השלמת המהדירה

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

מילון מונחי הדיון התרבותי באתר "דעת" / עמירם דומוביץ