מקבים-א טו טו-כד

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים מ

טקסט

ויבוא נומניוס ואשר עימו מרומא ובידם איגרות למלכים ולארצות וכה כתוב בהן. לוקיוס קונסול הרומאים, לתלמי המלך שלום. צירי היהודים באו אלינו, ידידינו ובעלי בריתנו, שנשלחו אמת שמעון הכוהן הגדול ועם היהודים, לחדש את הידידות הישנה ואת הברית. והם הביאו מגן זהב, מאלף מנה. וייטב בעינינו לכתוב למלכים ולמדינות, שלא יבקשו להם רעה ולא ילחמו בהם ובעריהם ובארצם, ולא יכרתו ברית עם הנלחמים נגדם. וטוב בעינינו לקבל את המגן מהם. ואם בני בלייעל ינוסו מארצם אליכם, תסגירו אותם לשמעון הכוהן הגדול, כדי שיעניש אותם לפי חוקיהם. וכדברים האלה כתב [לוקיוס] לדמטריוס המלך, ולאטאלוס, ולאריאראתס, ולארסאקס. ואל כל המדינות: ללמפסאקוס, ולספרטאים, ואל דלוס, ואל מינדוס, ואל סיקיון, ואל קאריס, ואל סאמוס, ואל פאמפיליה, ואל ליקיה, ואל האליקארנאסוס, ואל רודוס, ואל פאסליס, ואל קוס, ואל סידה, ואל ארווד [אראדוס], וגורטינה, וקנידוס, וקיפרוס, וקיריני. ואת העתקם כתבו לשמעון הכוהן הגדול.

הערות

המשלחת מטעם שמעון המקבי לרומא בשנת 139/142

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים