ניצן זימרן פרק ג -מסקנות

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מסקנות

כפי שראינו במהלך העבודה, יש ידים ורגליים לכך שהסיפור המקראי מכסה טפח או שניים מדמותו של משה כפי שהצטיירה בעבר, והשתמרה במסורות שנרמזו בסיפורי המקרא, הגם שהללו עברו עריכה משמעותית בכל אופן, וגם בניסיון לטשטש דמות זו.

ראינו את הקשר הממטי החזק בין סיפור משה לבין סיפורו של אוסיריס האל המצרי. יתכן שבקשר זה יש כדי להראות שבסיפורים קדומים על דמותו של משה התערבבו סיפורים על אוסיריס ואחיו. בנוסף ראינו ממים נוספים השיכים לעולם האלים המוכרים לנו ממתולוגיות אחרות, והם: רדיפה אחרי התינוק הנולד, קרניים, תופעת האל-מוות.

קשה בעבודה מסוג זה להסיק מסקנות חד משמעיות. כפי שאני רואה את הדברים, העבודה עוסקת בשדה ה'אולי' וה'אפשרי'. הן היקפה של העבודה, והן טיבה וטִבעה כעוסקת בחומרים עתיקים, שלגביהם, לגבי טיב עריכתם והמקורות/עובדות/אגדות העומדים בבסיסם, בהם רב הנסתר על הנגלה, די בשני גורמים אלו כדי לא לבוא ולומר מהן מסקנותי לגבי דמותו של משה והרקע האלוהי שעומד בבסיס הסיפורים עליו כפי הופעתם במקרא.

על דמותו של משה נשתברו קולמוסין רבים. למיטב הבנתי, בחינה זו שבדקנו בעבודה לא נסקרה בצורה רחבה ביותר, ואין עבודה זו מתיימרת לסתום פער זה כלל. כפי שציינתי, העבודה מעלה מספר נקודות מעניינות לטעמי, ושאלות שצריכות להישאל, ועוד חזון למועד.

בשולי הדברים אני מרגיש צורך עמוק לומר: דמותו של משה נצטיירה בזיכרון ובתודעה ההיסטורית היהודית, במנותק מהמחקר המודרני והשפעתו, כדמות מופתית, מייסד הדת, מוסר התורה. לדעתי והערכתי, נחשב משה למייסד הדת היהודית בעיניים מסורתיות יותר מאברהם ודמויות מקראיות אחרות. עליו אומר הפסוק ולא קם נביא עוד בישראל כמשה (דברים לד 11). דמות יחידה ומיוחדת. אין לדעתי בעבודה זו, בכוונתה ובבסיסה, כדי לגרוע מדמותו של משה. סביר הוא שדור דור ודורשיו. אין דמותו של משה כפי שהצטיירה בדמיונו של נער צעיר מכפר ביהודה בדור בית ראשון, כפי שהצטיירה מן הסתם דמותו לנער הלומד בחדר בעיירה בפולין בתחילת המאה הקודמת. אין כל פסול בכך. זה היחוד ביהדות, המציירת את מנהיגיה באור הרלונטי לתקופתה, בונה ויוצרת ומתפתחת, ושומרת על הטקסטים המקודשים העומדים בבסיסה כטקסטים רלונטיים מאות בשנים, וזאת לא מתוך קבעון לתפיסות הדור הקודם, אלא תמיד תוך שיח עם הדורות הקודמים, ויצירה חדשה.

אני מקוה שלא חטאתי בחטא היוהרה בבואי לנסות ולפרש טקסטים מקודשים אלו. בכל אופן לא זו הייתה כוונתי.


חזרה לתוכן העניינים