קליינט

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מושגים ק


קליינט (cliens)

ברומא, במקור, "קליינט" היה שם שניתן לאדם חופשי אשר הפקיד את עצמו תחת חסותו של אזרח רומי אחר, בעל סטטוס חברתי גבוה יותר. בתמורה, קיבל הקליינט הגנה. הקליינטים היו איכרים, ואדונם היה בעל האדמות בהן עבדו. על אף שיחסי חסות הינם תופעה נפוצה בכל המקומות ובכל התקופות, הגרסא הרומית הייתה ייחודית בכך שהגדירה באופן רשמי את זכויות הקליינטים והפטרונים ואת חובותיהם, כבר בחוקת בתריסר הלוחות.


מקור החלוקה

המסורת מספרת כי חלוקה לפטרונים וקליינטים התבצעה בידי רומולוס, על ידי שיוך כל הפלבאים הרומא לפטרונים אריסטוקרטים. יש הטוענים כי מטרתו הייתה למנוע קנאה מצד בני המעמד הנמוך, ומאידך- בוז מצד בעלי האדמות. על כן, מטרתו כביכול הייתה ליצור אחדות וקשר בין פלגי המעמדות השונים. גישות אלו שנויות במחלוקת. יש לזכור שמושגים של פטרונות היו קיימים מאז ומעולם - כלומר - אדון בעל אמצעים הלוקח תחת חסותו אדם דל אמצעים. לכן סביר להניח שהיווצרות החלוקה הזו הייתה טבעית והייתה תוצר של תהליך, ולא של חלוקה מלאכותית.

להמשך עבודה: ד"ר א. 15:32, 27 בינואר 2011 (UTC)

  • מראה מקום ל"מסורת"
  • מראה מקום ל"יש הטוענים"

קשר קליינט-פטרון

יחסי קליינט-פטרון היו מבוססים על נאמנות הדדית. כאמור, אין עדות לפרוצדורה פורמלית ספציפית אשר על פיה מערכת יחסים של תלות הדדית נוצרה.

  • למה בדיוק הכוונה ב"פרוצדורא פורמלית ספציפית? ד"ר א. 15:32, 27 בינואר 2011 (UTC)

הייתה ציפיה מעבד משוחרר (freedman) וצאצאיו להפוך לקליינטים של אדונם. כמו כן, אדם שנולד חופשי, יכל להפוך לקליינט על ידי בקשה להגנה. אם היה אב-משפחה קליינט של בית-אב מסויים אחר, המשיך ברוב המקרים קשר החסות גם בדורות הבאים. הדבר מסתבר לאור ההנחה שיחסי פטרון-קליינט נוצרו בחברה החקלאית לרוב בין שכנים, שהמשיכו להחזיק ולעבד באותן אדמות דור אחר דור.

לצד הגמישות בכך שההשתייכות של קליינט לפטרון לא הייתה חקוקה בסלע, לרוב לא היו תזוזות ושינויים. על כן, כתוצאה מהיותו של הקשר ממושך - הוא התבסס על המימד האישי ומחויבות הדדית בין קליינט לפטרונו.

נדבך נוסף ליצירת הקשר האישי הייתה הלחימה המשותפת. במבנה הפלנקס לוחמים נלחמו זה לצד זה, במבנה שלא היה תלוי מעמד חברתי. כלומר, במלחמה, הפטרון לחם לצד הקלייטים שלו במבנה הפלנקס והיה פגיע באותה מידה. הפטרון לא זכה להגנה מיוחדת, אלא לחם לצד הקליינטים שלו. כמו כן, הם ביצעו את האימונים יחדיו. כל אלה מדגישים את הקשר האישי בעל אופי של מחויבות הדדית בין קליינט לאדונו.

בשגרה תמכו הקליינטים בפטרונם בחייו הפוליטיים והפרטיים. נאמנותם וכבודם כלפי אדונם הופגנו על ידי ביקור שגרתי מידי בוקר, אשר בו ברכו אותו ברכת נימוס (salutatio). כמו כן, התלוו אליו בעת יצאתו מביתו לפורום. גודל הקליאנטלה של אדון (קבוצת הקליינטים שבבעלותו) ומידת האמידות והסטטוס שהפגינה היו עדות ליוקרתו ולמעמדו החברתי והפוליטי. בנוסף, היו מחוייבים הקליינטים לתמוך בפטרונם כלכלית על ידי תרומה לנדוניה של בנות הפטרון, תשלום קנסות והוצאות שנבעו במביצוע התפקיד הציבורי. במידה והפטרון או אחד מבניו נלקח בשבי, היו נוטלים את תשלום הכופר. במאה ה-3 BC, סוג המתנות לפטרון היו מוגדרות בחוק, וכל תשורה פרט למוגדר הייתה אסורה (lex publicia, lex cincia de donis).

  • קישורים לחוקים הנ"ל, או ערכים עצמאיים. ד"ר א. 15:32, 27 בינואר 2011 (UTC)

הקשר בין הפטרון לקליינט היה דו-סיטרי. בתמורה לתמיכתם זכו הקליינטים לתמיכה מאדונם שכללה חסדים והטבות מסוגים שונים. הפטרון היה מספק לקליינט ייעוץ ותמיכה בנושאים משפטיים, והיה מייצג אותו בבית המשפט. כדוגמת סיוע משפטי, סיוע בקיום יומיומי שכלל מתן מזון או כסף. תשלום שכזה נקרא sportula.

בתקופת הגרככים אושר חוק שעל פיו, הן הקליינט והן הפטרון היו מנועים מלהעמיד את השני למשפט, או לחילופין להעיד נגד השני במשפט.

  • מראה מקום לחוק ד"ר א. 15:32, 27 בינואר 2011 (UTC)

חשוב לציין כי החלוקה אינה בינארית. החברה הרומאית לא חולקה לפטרונים והקליינטים שלהם. יתר על כן, עצם היות אזרח מסויים קליינט לא מנע ממנו להיות פטרון של אחר, וסביר שלחלק מהקליינטים היה יותר מאשר פטרון אחד.

זאת ועוד, החלוקה פטרון-קליינט לא חפפה להבדלה בין פטריקים ופלבאים. גם אם לא נקבל את המסורת המייחסת החלוקה פטרון-קליינט לרומולוס כלשונה, אין עוררין שהמונחים היו בשימוש כבר בתקופת המלוכה. היא מקדימה בהרבה, לפיכך, את החלוקה הברורה בין פטריקים ופלבאים, שבצורתה המוחלטת נולדה רק מתוך התהפוכות הפוליטיות של אמצע המאה ה-4.


ביבליוגרפיה

Hornblower, Simon, and Antony Spawforth. 1996. The Oxford classical dictionary ed. Oxford; New York: Oxford University. cliens-Page 348, freedman, patonage- page 1126

Cancik, Hubert, Helmuth Schneider, Christine F. Salazar, and David E. Orton. 2002. Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World: Antiquity. Leiden; Boston: Brill, pages 450-452

נמצא בשימוש ב...

תשעא א - חברה ומשטר ברפובליקה הרומית

תשעא א - חברה ומשטר ברפובליקה הרומית ריכוז ערכים

קישורים נוספים