שיחה:תשע ב מיתוס והיסטוריא אופקים אלכסנדר בירושלם חלוקת עבודה