תשעב ב - קומפלקס חנוכה

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

יום ג', 12:00-14:00, ראשי 702.

Hanukkah complex students.jpg

נושׂא השעור

בשעור זה נעסוק במערכת היחסים בין התרבות היהודית לתרבות ההלניסטית בארץ-ישׂראל, כפי שהובילה לארועים העומדים בלב הזכרון הציבורי בקשר עם חג החנוכה.
בתרבות העממית הישׂראלית נתפסת מערכת היחסים בין היהדות ליוונות כמבוססת על עימות תרבותי וצבאי. המילה "התיוונות" (הלניזם, בלעז), נושׂאת עמה משמעות שלילית, עד כדי בגידה. תפיסה זו עומדת בניגוד למציאות ברוב התקופה בה השׂתררה מלכות יוון בארץ. לאורך רוב התקופה מאז הגעתו של אלכסנדר הגדול ועד הכרזת העצמאות החשמונאית שׂררו יחסים טובים למדי בין השלטונות בארץ לבין הציבור היהודי ביהודה וירושלם, והתקיימו שיתוף פעולה והפריה הדדית שניכרו בכל שׂדרות החיים, מתרגום התורה ליוונית ועד מתן שמות יווניים לטף היהודי. במרוצת השעורים נסקור פרקים נבחרים בתקופה זו, נעמיק ברדיפות הדת, ובעימות האלים שבא עמן, בימי אנטיוכוס הרביעי, ונחתום בהשפעות שנודעו למפגש כולו הן בטווח הקצר, הן בארוך – עד ימינו.

השעור יתמקד בקריאת מקורות העתיקים, בינם שני ספרי מקבים, קטעים מספר דניאל, קטעים מהמלחמה היהודית ומענתיקות היהודים של ר' יוסף בן-מתתיהו ועוד.

חובות והערכה

חובת ההשתתפות כוללת הכנה שוטפת משבוע לשבוע של חומר הקריאה, ותרומה לדיון בכתה.

ההערכה תתבסס על כתיבת ערך ויקיפדי (או שיפור משמעותי של ערך קיים) באחד מהנושׂאים הנדונים בכתה.

 • הדרכה לכתיבה בויקיפדיא תינתן במהלך הקורס, והכתיבה תעשׂה בהדרכה ותוך התייעצות.
 • החובות השוטפות הופרדו במכוון מהחובה הרשמית כדי לאפשר למידה חופשית ככל האפשר, שלא מתוך התמקדות בהערכה ובציון.

נושׂאים לערכים

אנא ראו בדף זה

הסלבוס

לקריאה כללית

 • ביקרמן = Bickerman, Elias J. 1979. The God of the Maccabees: studies on the meaning and origin of the Maccabean revolt. Leiden: Brill.
 • גולן = גולן, דוד. תשמ"ז/1987. תולדות העולם ההליניסטי. מהדורה שניה. ירושלם: מאגנס.
 • נעם = נעם, ורד. 2003. מגילת תענית: הנוסחים, פשרם, תולדותיהם. ירושלם: יד בן-צבי.
 • צ'ריקובר = צ'ריקובר, אביגדור. תשכ"ג/1963. היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית. ת"א: דביר.
 • רפפורט = רפפורט, אוריאל. תשס"ד/2004. ספר מקבים א: מבוא תרגום ופירוש. ירושלים: יד יצחק בן צבי.
 • שוורץ = שוורץ, דניאל. תשס"ה/2004. ספר מקבים ב: מבוא, תרגום, פירוש. ירושלם: יד בן-צבי.
 • שיפלי = Shipley, Graham. 2000. The Greek world after Alexander, 323-30 B.C. London: Routledge.
 • שרווין-וייט וקוהרט = Sherwin-White, Susan, and Amélie Kuhrt. 1993. From Samarkhand to Sardis. Berkeley: University of California Press.

כתובים עתיקים

מק"א = מקבים א; מק"ב = מקבים ב וכו'; ענתיקות = קדמוניות היהודים לריב"מ

פגישה ראשונה: אלכסנדר והפגישה עם הכהן הגדול בירושלים: בבלי יומא סט א,מגילת תענית ב,Alexander-Romance epsilon 20,Josephus, Antiquities 11.302-347

 1. אלכסנדר מקדון
  1. דניאל (פרקים) ז - יא (פסוק) ד (ראו כאן עם תרגום לעברית)
  2. מק"א 1:1-9(תו"ת, או בגישה אלקטרונית דרך אתר הספריה: מק"א)
 2. ארץ-ישׂראל תחת שלטון בית תלמי
  1. רקע: סעיפים 3.3-3.5 בדף המקושר
  2. ענתיקות 12.1-11
  3. איגרת אריסטאס 1-46, ביוונית.
   1. אגרת אריסטאס בעברית
 3. אנטיוכוס iii "הגדול"
  1. ענתיקות 12.129-153
  2. כתובת חפציבה
 4. בית טוביה
  1. ענתיקות 12.154-222
 5. מעשׂה הליודורוס
  1. מק"ב ג (תו"ת)
  2. כתובת אולֻמפיודורוס-הליודורוס
 6. על סף התהום
  1. מק"ב ד-ה (תו"ת)
  2. ענתיקות 12.228-241
  3. מק"א א (פס') י - כח (תו"ת)
 7. עקרון השׂהידיות
  1. מק"א א כו-לז (תו"ת)
  2. מק"ב ו-ז (תו"ת)
  3. בבלי גיטין נז ב (מ"ורב יהודה אמר, זו אשה ושבעה בניה" - להביא תרגום עברי).
 8. מקבי מושיע ופודה
  1. מק"א א לח - ד לה (תו"ת)
  2. מק"ב ח, י כד-לח, יב לח-מה (תו"ת)
 9. חנוכה
  1. מגילת תענית כג מרחשון, ג כסלו, כה כסלו (נעם 239-242, 255-259, 266-276 - תו"ת)
  2. מק"א ד לו-ס (תו"ת)
  3. מק"ב א א - ב יט, י א-ח (תו"ת)
 10. שני כתבי חידה:
  1. חדש! מקבים ב פרקים א-ב (עם הפירוש של דניאל שוורץ)
  2. דניאל יא ה - יב סוף (ראו כאן מהדורה מבוארת)

לפגישה הבאה...

למחר, 22 מאי, סעיפים 6-7 (מה שהיה קודם לכן סעיפים 6-8)

סיכומי שיעור

תשעב ב קומפלקס חנוכה סיכומי שיעור