9-11 Aristeas

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים א / מקורות ראשוניים ועתיקים A

טקסט

יסוד הספריה באלכסנדריא

[ט] כאשר הפקד דמטריוס מפָּלֵירוֹן[1] על אוצר הספרים שלמלך[2] קִבל כסף רב לאסוף כיכולתו את כל הספרים אשר בתבל: ובעשותו קניות והעתקות הביא את כוונת המלך אל תכליתה ככל יכולתו: [י] וכאשר נשאל ובפנינו[3] לכמה רבבות הגיע מספר הספרים ענה ליותר מעשרים (רבּוֹא) המלך: ואִיגַע למלא בזמן מעט את השאר עד חמישי רבוא: והוגד לי כי חוקי היהודים אך הם ראוים להיות מָעְתָּקִים ונמצאים באוצר ספריך: [יא] והוא אמר ומה מפריע אותך מעשות זאת: והלא די הצורך ניתן לך: ודמטריוס אמר יש להוסיף תרגום: כי בארץ היהודים משתמשים באותיות מיוחדות כמו שהמצרים (משתמשים אף הם) בסדר אותיות משלהם: ואף לשון מיוחדת להם: חושבים שהם משתמשים בלשון הסורית: ולא היא כי אם-(היא) ממין אחר: כשמוע המלך על כל הדבר אמר לכתוב אל הכהן הגדול אשר ליהודים להביא את אשר נאמר אל תכליתו.[4]

הערות

לקוח מתוך: כהנא, אברהם. 1956. הספרים החיצוניים לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצוניים. כרך ב. תל אביב: מסדה. עמ' כג - כד.

  1. נולד בפאלירון (נמל מפורסם באתונה) לעבד משוחרר קרוב לשנות 354-348. דמטריוס היה תלמיד של תאופראסטס, הפילוסוף הפריפאטיטיקן הידוע, ואף הוא גופו פריפאטיטיקן היה וכתב ספרים בכמה מקצועות - היסטוריה, מוסר, פוליטיקה, בקרת, פילולוגיה ודרוש - והיה עסקן פוליטי גדול (למן שנת 324 בערך). קרוב לשנת 307 גרשהו דמטריוס הנצחן מאתונה, שהיה מושל שם כבא כוחו של קסאנדר, ולפי הצעתו של תלמי הראשון סוטיר, שהתארח אז ביוון, הלך דמטריוס מפאלירון לאלכסנדריה ושם נתמנה על המוזיאון. אבל אחר מותו של תלמי הראשון, בעלות תלמי השני פילדילפוס למלכות (בשנת 283), ירידה היתה לו לדמטריוס ונתגרש מעיר המלוכה על היותו בשעתו מתנגד לרצונו של תלמי הראשון שמינה את תלמי השני יורש מלכותו (במקום תלמי קיראונוס בכורו) ועשהו מלך עוד בחייו (בשנת 285). סופו של דמטריוס היה שמת בגולה מנשיכת נחש ונקבר בתל אל בלמון (Diospolis inferior). מידיעות אלו נראה שבעל אגרת אריסטיאס טעה כאן: לדמטריוס מפאלירון לא הייתה השפעה על תלמי השני פילדלפוס, שבימיו היה הממונה על הביבליותיקה זינודוטוס מאֵיפֵיסוֹס, ואחריו - אראסטוסתינס. ואם יש כאן גרעין היסטורי, אפשר שהייתה הצעתו של דמטריוס מפאלירון לתרגם את התורה עוד בימיו של תלמי הראשון, אלא שלא יצאה הצעתו אל הפועל עד זמנו של תלמי השני .
  2. הכוונה לתלמי השני פילדלפוס. שתי ביבליותיקות היו אז באלכסנדריה: אחת גדולה של המוזיאון והיכל המלך, ואחת קטנה של הסיראפאון. כאן הכוונה לגדולה. לפי קלימאכוס, אחד מראשוני הביבליותיקרים שבאלכסנדריה, בן דורו של פילדילפוס המלך, היו בביבליותיקה של המוזיאון 400,000 כרכים מורכבים עוד 90,000 כרכים פשוטים, ושלי הסיראפאון - 42,800.
  3. אולי כוונתו שהמלך בא לביבליותיקה, ואותה שעה היה אף הוא, אריסטיאס, שם. ובמעמדו שאל המלך לדמטריוס על מנין הספרים. והגד לי: ודאי מפי יהודי.
  4. המלך חושב רק על העתקת ספרים סתם, ולא על תרגומם, ולכך הוצרך דמטריוס להסביר לו שאין כאן עניין של העתקה, אלא של תרגום, שהרי ספרי היהודים משונים מן הספרים היווניים הן בכתב והן בלשון.

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

ב