Albani et al 1997

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני א / מחקר מודרני A

Albani, M., J. Frey and A. Lange. Studies in the Book of Jubilees. Tubingen: Mohr Siebeck, 1997.

סיכומים

(עמ' 18) בספר יובלים יש הבדלה בין השושלת הנבחרת שהחלה בשת והמשיכה בנוח, שם, אברהם, יצחק ויעקב. (עמ' 19) וכל השאר, שלמרות שהם קרובים לשושלת הנבחרת (כישמעאל ועשיו). לכן סופר יובלים פירט את שמות הנשים, האמהות והבנות בשושלת כדי להוכיח את ההפרדה.

(עמ' 61) הסיפור בבראשית ו' 1-4 לא שייך להמשך הסיפור בבראשית ו' 5-ח' 19.

הערה 10: פסוק 4 שונה מפסוקים 1-3 משום שהוא פותח בשם עצם (הנפילים).

(עמ' 66) בספר יובלים מצוין בפירוש שהנפילים היו בני מלאכי האלוהים ובנות האדם (יובלים ה', 5-6).

הערה 20: הניסוח מלאכי האלוהים מופיע גם אצל Philo ,De gigantibus 2:6 וtestament of Reuben 5.7.

הקריאה העתיקה ביותר היא כנראה "בני האלוהים”, מאוחר יותר נעשה שינוי והכוונה הייתה אנשים בעלי כוח ולבסוף צדיקים, השתים*.


הערה 21: ר' שמעון בר יוחאי היה הראשון שתגובתו נגד הניסוח "מלאכים" מתועדת (בבראשית רבה 26.5), הוא תרגם בני האצילים וקילל את מי שיקרא להם בני האלוהים. מפנה לאלכסנדר וSalvesen, לחפש.

הערות

'*' האם זה אכן סדר האירועים? איך אפשר לדעת?

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב