Albright 1968

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני א / מחקר מודרני A

Albright, William Foxwell. Yahweh and the Gods of Canaan. Great Britain: The Athlone Press, 1968.

סיכומים

(עמ' 62) יש שתי סיבות להאמין שדרכי השיירות שהתגלו על ידי אהרוני ורוטנברג היו בשימוש על ידי שיירות חמורים. ראשית, במאות 19-20 לפנה"ס יש מידע מצרי רב על שיירות חמורים בסיני ובסודאן וכן עדויות מאסיא הקטנה. (עמ' 63) שנית, ניתן להשתמש בשיירות גמלים רק במקומות שבהם דרכי המדבר קצרות מספיק או מכילות מקורות מים רבים ואוכל מדי יומיים – שלושה. בגמלים, לעומת זאת, לא היה שימוש עד מאוחר הרבה יותר כבהמת משא לשיירה. הם אינם מוזכרים בטקסטים מלפני סוף המילניום השני לפנה"ס ויכולים לשרוד במקומות שבהם יש תחנות מים ואוכל רק פעם בשבוע או בתדירות מעט נמוכה יותר. כמובן – הכוונה היא רק לחמורים וגמלים שעברו הסתגלות ואימון למדבר. (עמ' 64) היחס בין הזמן שחמור יכול להחזיק מעמד במשא ללא מים ואוכל לבין הזמן שגמל מסוגל נשאר אותו הדבר גם אצל גמלים וחמורים שאינם רגילים לחיי הנוודות. מוליכי החמורים בשיירה נאלצו לחפור בארות כדי לספק להם מים ולאחסן אוכל במסלול.

(עמ' 135) העבריים הקדומים היו נוודי חמור ולא נוודי גמל – רק בשנת 1961 הבין אולברייט שהיה עליהם להיות נוודים המשתמשים בשיירות חמורים. הם בילו את רוב זמנם במעבר מארץ לארץ באמצעות החמורים, בביות כרמים ומכירת יין ועוד.


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא

קישורים נוספים

ב