Aristotle, Athenian Constitution 10

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים א / מקורות ראשוניים ועתיקים A

טקסט

אלה הם איפוא היסודות הדמוקרטיים בחוקי סולון. עוד לפני מפעל החקיקה הוא ביצע שמיטת חובות, ואחריה את העלאת שיעור המידות, המשקולות והמטבע. [2] אכן בימיו הועלו המידות מעל לאו של פידון, והמנה, ששיעורו לפנים היה שבעים דרכמונים, הושלם למאה. יחידת המטבע הקדומה הייתה זו של שני דרכמונים. הוא אך התאים את המשקולות למטבע, בקובעו לככר כסף אחד משקל של שישים ושלושה מנים, ושלושת המנים (הנותרים) נתחלקו לסטאטר ושלאר המשקולות.

הערות

לקוח מתוך: אריסטו. 1973. מדינת האתונאים. תרגם מיוונית דוד אשרי. ירושלים: י"ל מאגנס. ע"מ 30.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב