Boardman 1975

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ב / מחקר מודרני B

Boardman, John. 1975. "Herakles, Peisistratos and Eleusis." The Journal of Hellenic Studies. Vol. 95. Pp. 1-12.

סיכומים

עמ' 1

במאמר Herakles, Peisistratos and Sons ניסה המחבר להוכיח את הפופולאריות של הרקלס באתונה של המאה השישית לפני הספירה, בחלקה בגלל זיהוי בין פיסיסטראטוס להרקלס. ההוכחה נעשתה דרך ממצאים אומנותיים והם מוכיחים חידושים לדמות של הרקלס, אבל שינויים אלו התרחשו באתונה בלבד.

החזרה של פיסיסטראטוס בפעם השנייה הייתה שינוי בין הגעתו של הרקלס אולימפוס ברגל להגעתו במרכבתה של אתנה.

המאמר הזה יחזק את הטענה לתפקידו התעמולתי של הרקלס בביסוס השלטון הטיראני.

ישנה טענה שהרקלס היה פופולארי בכל יוון גם ככה. תשובה לטענה: היא מתעלמת מהחידושים שהוכנסו למיתוס שלו (המרכבה) ולכך שממצאים ארכיאולוגיים מצביעים בבירור על עלייה משמעותית של דמותו על ממצאים ארכיאולוגיים, אפילו יותר מאשר בפלופונז, שהיה ביתו הדורי.

עמ' 2

התחרות היחידה להרקלס מבחינת הופעה על ממצאים הוא תזאוס, אך השכיחות שלו נמוכה הרבה יותר.

בתחילת המאה החמישית העניין בהרקלס יורד ועולה בנוגע לתזאוס.

עמ' 3

הפטרונות של אתנה לתזאוס גם היא הייתה הדרגתית, וקפיצה משמעותית נעשתה רק אחרי שנת 510, שנת גירוש הטיראנים.

היה קיים מקדש לכת הסודית של אלאוסיס בין האגורה לאקרופוליס באתונה. נערך פסטיבל שנתי, בקנה מידה קטן יותר, לאותה כת באתונה. על הפסטיבלים היה אחראי הארכון בסילאוס, ששתי המשפחות שאיישו את הכהונה סייעו לו.

בין סוף המאה השביעית עד סוף החמישית רואים יותר ויותר התערבות של אתונה בפולחן של אלואסיס.

עמ' 5

היה גם צורך כלכלי וצבאי להשתלט על אלאוסיס, כי דרכה עברה דרך היבשתית לפלופונז ולמגרה וגם למישר התראקי, צורך שהיה ברור לכול פוליטיקאי ולכל מפקד צבאי.

לסיכום, ניתן לתארך את ההתערבות האתונאית באלאוסיס עוד לפני הטיראניה הראשונה של פיסיסטראטוס אך לא לנתקה מפעולתו כמפקד צבאי. למרות זאת סביר להניח שההתערבות הייתה ברובה בזמנו של פיסיסטראטוס, כאשר בניינים רבים מתוארכים לסף שלטונו של פיסיסטראטוס וכנראה סיימו את בנייתם בתקופת בניו.

כינון פסטיבל שנתי של המסתוריות הקטנות (Lesser Mysteries) והחדרתה לפולחן המדינה דרך תפקידו של הארכון בסילאוס, מה גם הכנסת משפחה נוספת לתפקידי הכהונה, כל אלה הם הוכחה לפקחות פוליטית.

עמ' 6

המיתוס על חלקו של הרקלס בכינון הפסטיבל: הרקלס רצה להפוך לכוהן בפולחן אלאוסיס והיה צורך לטהרו לפני כן. המקורות המספרים לנו שהי צריך לטהר את הרקלס לפני הפיכתו לכוהן: פלוטרכוס, תזאוס 33; אפולודורוס 2.5.12. דיודורוס (דיודורוס סיקולוס 4.14.3) מספר שהפסטיבל הוקם כדי לטהר את הרקלס לאחר שהרג את הקנטאורים.

קשה להבין את חלקו של הרקלס בייסוד פסטיבל המסתוריות הקטנות מחוץ להקשר הפוליטי של אתונה במאה השישית לפנה"ס. המיתוס משרת את הצורך למנגנון של טקסי טהרה בפולחן אלאוסיס שיאפשר לזרים (אתונאים) לקחת חלק בפולחן. משפחתו של פיסיסטראטוס הגיעו באילן היוחסין עד פילוס ונליאוס, ופיסיסטראטוס נקרא על שמו של בנו של נסטור. אפשרי שפיסיסטראטוס מצא או המציא לעצמו קרוב משפחה אגדי שמסייע להפוך את הרקלס לאתונאי.

הערות

גם אם פיסיסטראטוס לא דימה עצמו להרקלס, עדיין הוא השתמש במיתוס שלו כדי לשייך את חבל הארץ החשוב הזה, כלכלית וצבאית, לאתונה.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב