Boice 1982

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ב / מחקר מודרני B

Boice, James Montgomery. Genesis: an Expositional Commentary. Vol. 1, Genesis 1:1-11:32. Michigan: Ministry Resources Library, 1982.

סיכומים

(עמ' 215) בראשית ד', 25: השושלת האלוהית התחילה בשת.

(עמ' 216) והמשיכה בנוח.

(עמ' 217) שושלת זו המשיכה לאברהם וצאצאיו, המאמינים בקרב ישראל ולבסוף לכנסיה.

מבחינת חווה (וללא ספק גם אדם), לידת שת יוחסה לאלוהים (“כי שת לי אלוהים זרע אחר”) והוא היה המקור שלה, דבר שלא נאמר בכל השושלת של קין. אם מעמתים את הסבר זה עם ההסבר שבמרכזו האדם שנאמר כשקין נולד (“קניתי איש את יהוה", בראשית ד' 1) יתכן שבלידת שת חווה למדה שהיא לא יכולה ללדת את המושיע בלי עזרת אלוהים. לכן כששת נולד חווה אמרה "שת לי אלוהים". השושלת הלא אלוהית מתחילה באדם (קין) והשושלת האלוהית מתחילה באל (שת).

(עמ' 244) בראשית ו', 1-4: בני האלוהים הוא ביטוי שנוי במחלוקת ולא ברור. יתכן שהכוונה היא לשושלת האלוהית של שת שנישאו לנשים חוטאות או מלאכים, כפי שמצוין באיוב (א' 6, ב' 1, ל"ח, 7), המקום האחר היחיד בתנ"ך שבו מופיע הביטוי. (מפנה לפסוקים בברית החדשה שמתייחסים כנראה לבני האלוהים).

(עמ' 245) למרות שפרשני מפתח טענו כי הכוונה בבני האלוהים היא לצאצאי שת, במקומות אחרים בתנ"ך שבהם הביטוי מופיע הכוונה היא למלאכים ולכן למה שבבראשית הכוונה תהיה שונה? (בדניאל ג' 25 מופיע בר אלוהים)

(עמ' 246) סיבות להעדפת הפרשנות המלאכית ולא האנושית (אדם, מאמיני הברית החדשה והמלאכים נוצרו כולם בידי אלוהים וגם ככה תרגמו בתרגום השבעים "מלאכים" במקום בני האלוהים – לבדוק ביוונית, בתרגומים לאנגלית מופיע עדיין בני האלוהים).


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב