Curtius Rufus 6.5.24-32

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ק / מקורות ראשוניים ועתיקים C

טקסט

(כ"ד) ובכן, כפי שסופר קודם לכן, השכנה של הירְקַאנִיַה היתה אומת האמזונות, המתגוררות בשדות תֶמיסְקירַה, על גדות נהר התֵרְמוֹדוֹן. (כ"ה) מלכה היתה להן, תָלֵּסְטְריס, ששלטה על כולם בין הרי הקווקז ונהר פַאסיס. זאת, בוערת בתאוותה לפקוד את המלך, יצאה את גבולות מלכותה; וכאשר לא היתה עוד רחוקה, שלחה שליחים שבישרו: המלכה הגיעה, והיא רוצה להתקרב אל אלכסנדר ולהכירו. (כ"ו) מיד ניתנה לה רשות להתקרב. היא צוותה על השאר לחנות, והתקדמה מלווה בשלוש-מאות נשים. כאשר ראתה לראשונה את המלך, קפצה מעל סוסהּ, נושאת בידה שני רמחים. (כ"ז) לבושן של האמזונות אינו מכסה את כל גופן; הרי החלק השמאלי עירום וחושף את החזה, ורק שאר חלקי הגוף מכוסים. ובכל זאת, שולי הבגד, הקשורים להם יחדיו, אינם מגיעים מתחת לברך. (כ"ח) הפטמה האחרת נשמרת בשלמותה, כדי שיוכלו להניק את בנותיהן החוקיות, אך הימנית נצרבת באש, כדי שיוכלו למתוח את הקשת ביתר נוחות, ולהטיל חניתות. (כ"ט) תָלֵּסְטְריס התבוננה במלך אלכסנדר ללא מורא ובפנים שלווים, וסקרה בעיניה את הופעתו, שלא הלמה כלל וכלל את מעשיו המהוללים. וזאת כיוון שכל הברברים מעריצים את אצילות הגוף, והם סבורים שהאנשים היחידים המסוגלים למעשים גדולים הם אלה שהטבע בירך אותם בתשורה של צורה נאה. (ל') לאחר מכן, משנחקרה אם ברצונה לבקש משהו, לא היססה לומר שבאה כדי להוליד עם המלך ילדים משותפים. נקבה היא תשמור לעצמה, זכר תשיב לאביו. (ל"א) אלכסנדר שאל אותה אם תרצה לצאת יחד עמו למלחמה; אך היא טענה שהשאירה את ארצה ללא משגיח, והמשיכה להפציר בו שלא יניח לה ללכת ותקוותהּ לשווא. (ל"ב) תאוותה של האישה לאהבהבים היתה חזקה משל המלך, ובכל זאת דחפה אותו להשתהות כמה ימים. שלושה-עשר יום נדרשו כדי לספק את התאווה. או אז יצאה המלכה לבקש שוב את ארצה, והמלך את ארץ הפרתים.

(24) Erat, ut supra dictum est, Hyrcaniae finitima gens Amazonum, circa Themodonta amnem Themiscytae incolentium campos. (25) Reginam habebant Thalestrin, omnibus inter Caucasum montem et Phasim amnem impertiantem. Haec, cupidine visendi regis accensa, finibus regni sui excessit et, cum haud procul abesset, praemisit undicantes venisse reginam adeundi eius cognoscendique avidam. (26) Protinus facta potestas est veniendi. Ceteris iussis subsistere, trecentis feminarum comitata processit atque, ut primum rex in consoectu fuit, equo ipsa desiluit duas lanceas dextera praeferens. (27) Vestis non tota Amazonum corpori obducitur; nam laeva pars ad pectus est nuda, cetera deinde velantur. Nec tamen sinus vestis, quem nodo colligunt, infra genua descendit. (28) Aktera papilla intacta sevantur qua muliebris sexus liberos alant; aduritur dextera, ut arcus facilius intendant et tela vibrent.

(29) Interrito vultu regem Thalestris intuebatur, habitum eius haudquaquam rerum famae parem oculis perlustrans; quippe omnibus barbaris in corporum maiestate veneratio est, magnorumque operum maiestate veneratio est, magnorumque operum non alios capaces putant, quam quos eximia specie donare natura dignata est. (30) Ceterum interrigata num aliquid petere vellet, haud dubitavit fateri ad communicandos cum rege liberos se venisse, dignam ex qua ipse regni generaret heredes; feminini sexus se retenturam, marem reddituram patri. (31) Akexander an cum ipso militare vellet interrogat; at illa causata sine custode regnum reliquisse, petere perseverabat ne se irritam spei abire pateretur. (32) Acrior ad venerem feminae cupido quam regis, ut paucos dies subsisteret perpulit. XIII dies in obesquium desiderii eius absumpti sunt. Tum illa regnum suum, rex Parthienen petiverunt.

הערות

  • אלכסנדר ומלכת האמזונות.
  • הטקסט בלטינית לקוח מתוך:

Loeb, trans. John C. Rolfe. Vol. 2, pp. 46-48.