Edict of Milan

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים M

מקורות ראשוניים ועתיקים מ

בימים עברו, כשהחלטנו שחופש הדת לא ימנע מאיש, ושלכל אחד תהיה הסמכות, בהתאם לשיקול דעתו ומטרתו, לכלכל את ענייניו הרוחניים בדרך הנראית לו ביותר, ציווינו שלנוצרים [וגם לאחרים, תוענק חירות] כדי לשמור על אמונת עדתם ודתם. אך הואיל ונראה בבירור שלצו זה, אשר בו הוענקו הזכויות הללו לנזכרים לעיל, נוספו תנאים רבים ושונים יתכן וזמן קצר לאחר מכן היו מי שהפרו אותו ולא שמרו על התקנות שבו.

כאשר אני. קונסטנטינוס אוגוסטוס. ואני, ליקיניוס אוגוסטוס, נפגשנו על-יד מדיולנורן (מילנו) בנסיבות משמחות, ושקלנו את כל הנושאים הנוגעים לרווחת הציבור וביטחונו, חשבנו, בין שאר הנושאים שלדעתנו יהיו לטובת הכלל, כי יש לערוך תחילה את התקנות הנוגעות לעבודת האל, כדי שנוכל להעניק לנוצרים ולאחרים סמכות מלאה להאמין בדת שכל אחד מהם מעדיף; כדי שכל הכוחות האלוהיים והנישאים ירכשו אהדה כלפינו וכלפי כל הכפופים לסמכותנו. לכן מתוך מניעים שקולים ומהוגנים ביותר חשבנו לקבוע כי מאיש לא תישלל ההזדמנות להתמסר לאמונה בדת הנוצרית, באותה הדת שהוא חושב לטובה ביותר לעצמו. כדי שהאל העליון, שלעבודתו אנו נותנים את לבנו באופן מלא, יעניק את טובתו בכל דבר. לפיכן, על הוד קדושתך לדעת כי ראינו לנכון לבטל את כל התנאים, שהיו בצווים שנמסרו לך באופן רשמי בעבר. בנוגע לנוצרים, וכעת כל הרוצה להאמין בדת הנוצרית יכול לעשות זאת באופן חופשי ובגלוי. ללא התעללות... הוד קדושתך יודע שהענקנו גם לדתות אחרות את הזכות לאמונה גלויה וחופשית בדתם. למען השלום בזמננו, כך שלכל אחד תהיה ההזדמנות להאמין כרצונו; תקנה זו נערכת על מנת שלא להפחית מכבודה של כל דת.

יתרה מזאת. במקרה של הנוצרים במיוחד, חשבנו לנכון לצוות כי אם יקרה שאדם כלשהו קנה עד כה מקופת האוצר שלנו. מאדם כלשהו, את המקומות שבהם היו רגילים להתכנס בעבר, שבנוגע להם ניתן צו מסוים ונשלח אליך מכתב באופן רשמי. מקום זה יוחזר לנוצרים ללא תשלום או כ תביעה לפיצוי וללא כל הונאה או מרמה. יתרה מזאת, גם מי שקיבל אותם במתנה, להחזיר אותם מייד לנוצרים. פרט לכן, הן מי שרכש והן מי שקיבל במתנה, יפנה אל הכומר אם הוא מבקש פיצוי כלשהו מנדיבות לבנו, כדי שיטופל באמצעות הרחמים שלנו, יש להעביר את כל הרכוש הזה מייד לקהילת הנוצרים באמצעות התערבותך, וללא דיחוי,

כיוון שידוע כי בבעלותם של נוצרים אלו היו לא רק המקומות שבהם היו רגילים להתכנם, אלא גם רכוש נוסף, כלומר הכנסיות השייכות להם כתאגיד ולא כפרטים, כל הדברים האלו שכללנו תחת החוק הנ"ל, תצווה כי יוחזרו ללא כל היסום או מחלוקת כלל, לנוצרים אלו, כלומר לתאגידים ולאסיפות החשאיות: בתנאי, במובן, שמי שיחזר אותם ללא תשלום, כפי שאמרנו. יוכל לקוות לפיצוי מנדיבות לבנו, בכל הנסיבות האלו, עליך להתערב באופן היעיל ביותר למען קהילה הנוצרים. כדי שפקודתנו תוצא לפועל במהירות האפשרית, ושע"י כן. ניתן יהיה להבטיח את הסדר הציבורי, שהדבר ייעשה כדי שכפי שאמרנו לעיל, טובת האל כלפינו, שבנסיבות החשובות ביותר כבר חווינו אותה, תשמור על הצלחותינו בכל עת, יחד עם טובת המדינה. יתרה זאת. כדי שפקודתנו זו יובא לידיעת הכלל, צו זה, שיפורסם ע"פ הוראתן, יוכרז בכל מקום ויובא לידיעת הכל. כדי שלא ניחן יהיה להסתיר את פקודתנו זו.

When I, Constantine Augustus, as well as I Licinius Augustus d fortunately met near Mediolanurn (Milan), and were considering everything that pertained to the public welfare and security, we thought -, among other things which we saw would be for the good of many, those regulations pertaining to the reverence of the Divinity ought certainly to be made first, so that we might grant to the Christians and others full authority to observe that religion which each preferred; whence any Divinity whatsoever in the seat of the heavens may be propitious and kindly disposed to us and all who are placed under our rule And thus by this wholesome counsel and most upright provision we thought to arrange that no one whatsoever should be denied the opportunity to give his heart to the observance of the Christian religion, of that religion which he should think best for himself, so that the Supreme Deity, to whose worship we freely yield our hearts) may show in all things His usual favor and benevolence. Therefore, your Worship should know that it has pleased us to remove all conditions whatsoever, which were in the rescripts formerly given to you officially, concerning the Christians and now any one of these who wishes to observe Christian religion may do so freely and openly, without molestation. We thought it fit to commend these things most fully to your care that you may know that we have given to those Christians free and unrestricted opportunity of religious worship. When you see that this has been granted to them by us, your Worship will know that we have also conceded to other religions the right of open and free observance of their worship for the sake of the peace of our times, that each one may have the free opportunity to worship as he pleases ; this regulation is made we that we may not seem to detract from any dignity or any religion.

Moreover, in the case of the Christians especially we esteemed it best to order that if it happens anyone heretofore has bought from our treasury from anyone whatsoever, those places where they were previously accustomed to assemble, concerning which a certain decree had been made and a letter sent to you officially, the same shall be restored to the Christians without payment or any claim of recompense and without any kind of fraud or deception, Those, moreover, who have obtained the same by gift, are likewise to return them at once to the Christians. Besides, both those who have purchased and those who have secured them by gift, are to appeal to the vicar if they seek any recompense from our bounty, that they may be cared for through our clemency,. All this property ought to be delivered at once to the community of the Christians through your intercession, and without delay. And since these Christians are known to have possessed not only those places in which they were accustomed to assemble, but also other property, namely the churches, belonging to them as a corporation and not as individuals, all these things which we have included under the above law, you will order to be restored, without any hesitation or controversy at all, to these Christians, that is to say to the corporations and their conventicles: providing, of course, that the above arrangements be followed so that those who return the same without payment, as we have said, may hope for an indemnity from our bounty. In all these circumstances you ought to tender your most efficacious intervention to the community of the Christians, that our command may be carried into effect as quickly as possible, whereby, moreover, through our clemency, public order may be secured. Let this be done so that, as we have said above, Divine favor towards us, which, under the most important circumstances we have already experienced, may, for all time, preserve and prosper our successes together with the good of the state. Moreover, in order that the statement of this decree of our good will may come to the notice of all, this rescript, published by your decree, shall be announced everywhere and brought to the knowledge of all, so that the decree of this, our benevolence, cannot be concealed.

הערות

ב

קישורים נוספים

תשע א - מונותאיזם

Online-Text