Gould 1989

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ג / מחקר מודרני G

Gould, John. 1989. Herodotus. New York: St. Martin's Press.

סיכומים

עמ' 48

המודל לספר סיפורים שהיה נגיש להרודוטוס בסדר הגודל שהוא כיוון היה הסיפורים האפיים ההומריים, האיליאדה והאודיסיה, שהיו עדיין דומיננטיים בזמנו של הרודוטוס.

עמ' 49

דוגמא לסיפור בקנה מידה גדולה שמדגים את גיוון צורותיו, השימוש בנאומיפ, ומעל הכול, יצירת סיפור דמיוני ממסה של מסורות מקומיות – הסיפור על הטיראנים של קורינתוס. שניהם לא משחקים תפקיד משמעותי במלחמות הפרסים נגד היוונים, אך בשלוש נקודות הסיפורים של הטיראנים משולבים בסיפור העל של הרודוטוס. הראשון (1.19-24) המלחמה של קרויסוס נגד ערי יוון של איוניה כוללות את העצה שנתן דווקא פריאנדרוס לתריאסיבולוס טיראן מילטוס.

עמ' 50

בהמשך תריסיבולוס משכנע את המלך הלידי אליאטס להפסיק את המלחמה. מנקודה זו עובר הרודוטוס לסיפורו של אריון והבוררות של פריאנדרוס בעניינו. הרודוטוס חוזר לסיפור המרכזי בחזרתו למותו של אליאטס, מלך הלידים.

הסיפור כולו מסופר באופן עקיף – "הקורינתים מספרים ש...". הסיפור כולו נשען על אמינותם של המקורות ולא על זו של המספר.

עמ' 51

הפעם הבאה שפריאנדרוס מופיע אצל הרודוטוס הוא בספר השלישי (3.44-53) בנוגע להתערבות הספרטנית בסאמוס. הסאמים ביקשו מהספרטנים להתערב נגד הטיראן פוליקראטס. הרודוטוס מספר שהקורינתים הצטרפו למסע נגד סאמוס בשל עוול שעשו להם הסאמים – הסירוס של ילדי קרקירה.

עמ' 52

הרודוטוס מסביר את רצונו של פריאנדרוס לפעול נגד סאמוס, והמוטיב של מחויבות ונקמה מניע את הסיפור.

דרך שימוש בדיבור ישיר הרודוטס בונה את הדמויות של אב ובן. הניסיונות של פריאנדרוס לשכנע את בנו לרשת אותו מסתיימים בהצעתו להגיע לקרקירה בעוד בנו יגיע וקורינתוס.

עמ' 53

כל הסיפור מגיע בדיבור ישיר מלבד מילותיו של ליקופרון, שמגיעות בדיבור עקיף, מעין שתיקה שלו.

הסיפור, והשנאה והאלימות בין אנשים כל כך קרובים, תורם רבות להסבר המסגרת הרחבה יותר.

עמ' 55

הנאום של סוקלס.

עמ' 56

המשל של תראיסיבולוס והרוח של מליסה. הסיפור כולו נעשה בדיבור ישיר, למעט ציטוט הנבואות של דלפי (תקדים מהאיל יאדה 9.434-605). ההבדל הוא שמקום גיבור אחד שמנסה לשכנע אחר בנוכחות של קבוצה קטנה, הפעם ישנו דיון ציבורי ופתוח בברית הפלופונסית.


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר תשע ב מיתוס והיסטוריא עבודה מסכמת

קישורים נוספים

ב