Josephus, The Jewish War 2.80-81

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[80] ברומא היה על ארכלאוס לעמוד למשפט חדש; הוא נתבע על ידיד משלחת יהודית, שיצאה לרומא בראשות וארוס עוד לפני פרוץ המרד לבקש שלטון עצמי לעם. במשלחת היו חמישים איש, אך כשמונת אלפים איש ויותר מיהודי רומא תמכו בהם.

[81] קיסר כינס מועצה של רמי המעלה הרומיים ושל ידידו במקדש אפולון שבגבעת הפלטיון - בניין שאותו הקים וקישט בפאר והדר מופלאים. לצד המשלחת [מירושלים] עמדו יהודי רומא;

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 2009. תולדות מלחמת היהודים ברומאים. תרגמה מיוונית ליזה אולמן. עורך: ישראל שצמן. ירושלים: כרמל. ע"מ 222.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים