Klijn 1977

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ק / מחקר מודרני K

Klijn, A.F.J. Seth in Jewish, Christian and Gnostic Literature. Leiden: E.J. Brill, 1977.

סיכומים

(עמ' 1) שת בספרות היהודית

א. בנוסח המסורה (תנ"ך)

קין והבל לא מופיעים בחלוקה לפי תיאוריית וולהאוזן (JEDP) בגרסא הכֹהנית (P).

הגניאולוגיא של ישוע מגיעה עד לשת ואדם (לוקאס 3, 38).

שת היה הבן היחיד של אדם שהוביל לנוח.

(עמ' 2) בדור של שת רק בנו אנוש מוזכר.

כשיש הידרדרות מוסרית (גירוש מגן העדן, בני האלהים ובנות האדם – לידת הנפילים, מות הבל), שת הוא התקווה היחידה.

במקור הכהני, שת הוא תחילת האנושות לאחר אדם ובמקור היהוויסטי, הוא סמל העידן החדש לאחר שקין רצח את הבל. היתוך שני התפקידים הללו כפי שמופיע בבראשית מציב את שת בתפקיד חשוב אף יותר. המקור הכהני מייחס לשת חשיבות גם משום שהוא בדמותו וכצלמו של אדם (בראשית ה', 3).

(עמ' 3) ב. תרגומי התנ"ך

בתרגום של יונתן נכתב כי אדם ידע כי חווה הרתה מסמאל המלאך וילדה את קין, שהיה דומה למלאכים ולא לבני האדם. (עמ' 4) ואז את הבל ואחותו התאומה.

כלומר, לפי תרגום יונתן שת וצאצאיו היו היורשים החוקיים היחידים של אדם.

(עמ' 5) בתקופת אנוש הוחל לקרוא בשם יהוה. זה מנוגד למה שרשום בספר שמות ו', 3 (שבזמן אברהם, יצחק ויעקב טרם היה ידוע השם יהוה). לכן התרגומים שינו את הסיפור באופן קיצוני.

(עמ' 6) מתרגום יונתן עולה שגם הבל לא היה בנו של אדם (בראשית ה', 1-3).

הכוונה המגמתית של יונתן הייתה להראות ששת היה הבן היחיד של אדם משום שהוא היחיד שדמה לו.

ג' בראשית רבה

הניסוח רומז שאדם לא שכב עם חווה לפני שהיא הרתה את שת.

(עמ' 7) פירוש אפשרי שמופיע בבראשית רבה ל"זרע אחר" (בראשית ד', 25) הוא: "אמר ר' תנחומא בשם ר' קוזיץ: [היא רמזה ש] הזרע מגיע ממקור אחר, כלומר ממלך המשיח" (בראשית רבה 23, 5, עמ' 196). רעיון וניסוח דומה מופיע בקשר לרות בבראשית רבה 51, 8 שהייתה מצאצאי המשיח.

מם נוסף בבראשית רבה ד', 26 הוא שאז החלה עבודה זרה בישראל.

(עמ' 8) קין והבל היו בני השטן ולא בני אדם. (בראשית ד', 17-24) ורק בפרק ה' מוזכרים צאצאי אדם.

הרב יהושוע ב' לוי טען כי כל צאצאי קין מתו במבול בגלל ששמותיהם מרמזים על ריסון. (?)


ד. פרקי דרבי אליעזר

אותו רעיון מובע כאן, קין לא היה בנו של אדם ולא דמה לו (32).

רבי שמעון אמר: מקין קמו דורות המרושעים ומשת – דורות הצדיקים.


(עמ' 9) בנות האדם שמוזכרות בבראשית ו', 2 ומתרועעות עם בני האלוהים הן מצאצאי קין. הן הלכו ערומות ועיניהן היו מאופרות כמו מופקרות.

הערה 29: בני האלוהים מזוהים עם הזרע של שת כאן: [Chron. Of Jerahmeel XXIV 10-11, p, 51-52 (קישור)

זיהוים אחרים לבני האלוהים: P.S. Alexander, The Targumim and Early Exegesis of “Sons of God” In Genesis 6, in: Journal of Jewish Studies 23, 1972, p. 60-71.

כשאדם חי, צאצאי שת וצאצאי קין לא התערבבו אלא גרו במקומות שונים (בני שת בהרים שליד גן עדן ובני קין בשדות דמשק – מפנה לגינצברג, לבדוק).

(עמ' 10) ה. ספר הזוהר

בספר זה מופיעות שתי מסורות, לפי אחת מהן קין נולד עם טומאת הנחש והבל לא (54 ב', 172-173). לפי השנייה, קין והבל היו ילדי שדים (55 א', 174).

מדרש שם לשת: אמר ר' יהודה: שם זה מסמל את גלגול הנשמות של הרוח שאבדה, בנוסף להיות השם מורכב מאותיות כמו במילה שת (סידר), “כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל" (בראשית ד', 25). ר' שמעון אמר כי אדם חי בנפרד מאשתו במשך 130 שנה ובתקופה זו הוליד שדונים (55 א', 174).

(עמ' 11) בספר הזוהר 37 א', עמ' 138 נאמר כי לפי ר' חיא צאצאי קין היו בני האלוהים משום שמוצאו לא היה אנושי.

ספר החכמה הקדושה שקיבל אדם מהמלאך רזיאל הועבר לשת ומשם לצאצאיו עד לאברהם. סיפור זה מדגיש את ייחודיות שת, ממנו נבעו כל הדורות ששרדו בעולם וכל הצדיקים האמיתיים הם צאצאיו (55 ב', 177; חיי אדם וחווה 6, 1-2).

ו. סיכום המסורות במסורת היהודית

קשה לתארך את המסורות, גם כשמופיע שם של רבי מסוים. שת נולד בצלמו של אדם, שנולד בצלם אלוהים. נוכחות קין נפתרה בייחוסו לשטן ולא לאדם (עמ' 12). לאחר זמן מה אותה טענה נטענה לגבי הבל וכך שת היה הבן האמיתי היחיד של אדם וחווה.

הדור של קין נחרב במבול, מוצא האנושות מנוח ומוצאו של נוח משת. אז לא נאמר דבר על היות צאצאי שת צדיקים במיוחד ביחס לקינים.

בפרקי דרבי אליעזר לראשונה מצוין כי השתים היו צדיקים והקינים מרושעים.

נאמר על שת כי הוא מזרע אחר כדי לקשר בינו לבין בית דוד, שמוצאו מרות המואביה (בראשית רבה).

(עמ' 13) יובלים

(עמ' 14) בספר יובלים 22.12 מדובר על כל זרע שת, הכוונה היא בבירור לכל האנושות (לאחר מות קין וצאצאיו).

(עמ' 16) אין תשומת לב מיוחדת לשת בספר יובלים.

חיי אדם וחווה (כ-70 לספירה)

המילה "עוד" (וידע אדם עוד את אשתו – בראשית ד', 25) לא מופיעה בספר זה, מה שמרמז על כך ששת היה הבן היחיד של אדם וחווה (23,3, 24.1).

כשחווה ילדה את קין, הוא "זרח" (21), יתכן שזה רמז לכך שקין לא היה אנושי לגמרי. בסיפור על הריונות חווה הראשונים (קין והבל) אדם לא מוזכר עד ללידה (לפחות) (הבל: 22.3).

לכן, יתכן ששניהם לא היו ילדי אדם.

בשאר הספר, לא נאמר דבר על קין והבל. שת נחשב למייסד האנושות. תפקידו החשוב (עמ' 17) הוא לדעת את הסודות שגילה אדם מעץ הדעת (29.1-3). הוא ידע על החוק והמקדש (29.4) חטאי ישראל, הריסת המקדש והגלות (5), השיבה ובניית המקדש מחדש (6), ..

כשאדם גסס, הוא סרב לבקשת שת ללכת לגן העדן ולהביא לו מהפרי שאליו השתוקק, אך הסכים ששת וחווה ילכו לאזור גן העדן ויבקשו טיפה משמן החיים מעץ הרחמים כדי להקל על כאביו (26.1-2). בדרך לשם, חיה תוקפת את שת וחווה גוערת בה "איך את לא חוששת להתפרע מול צלם אלוהים?!” (37.1-3). מיכאל מסרב לתת להם מהשמן שנועד לשימוש באחרית הימים (40.1-42.1).

(עמ' 18) לאחר שישה ימים, אדם נפטר ושת קיבל אישור לראות שאדם מופקד בידי מיכאל עד ליום הדין (46.1-48.3).

כשחווה גוססת היא מבקשת מצאצאיה להכין לוחות מחימר ומאבן (עליהם יכתבו קורות חיי אדם וחווה) כדי שישרדו בשיטפון ובאש, שת מכין אותם (50.3-51.3).

האפוקליפסא של משה

לאדם וחווה נולדים שני ילדים, תאומים, אדיאפוטוס (שם שמעיד על זריחתו = מוצאו הלא אנושי של קין) ואמילבס (הבל) (1.1-3).

אז נולד שת, בנו של אדם (4.1-2). שוב מצוינת המילה "בן" ולא "זרע", בהתאם לנוסח בספרות הרבנית. אז (עמ' 19) אדם הוליד שלושים בנות ושלושים בנים (5.1) והמשך הסיפור דומה מאוד לחיי אדם וחווה.


(עמ' 20) באפוקליפסא של חנוך (במיוחד 85.1-89.9), החלום על השוורים (שחור ואדום), בא לידי ביטוי הרעיון שקין והבל לא היו בני אדם האמיתיים. רק חווה דאגה להם. (עמ' 21) הפעם הראשונה שבה אדם, השור הלבן, וחווה, הפרה הראשונה, מוזכרים יחד היא כששת נולד.

לקין ולשת היו צאצאים רבים. צאצאי קין היו שוורים רבים וצאצאי שת – שוורים לבנים (85.5,9).

באותה פסקא, בני האלוהים קיימו יחסים רק עם צאצאי קין (השוורים השחורים).

(עמ' 22) הדור של שת מיוצג בסיפור זה על ידי נוח וגם מוצא אנשי האלוהים (The people of god) משת. גם המשיח יהיה שור לבן.

בסיפור זה יש טיפול שונה בדור של שת ובדור של קין, אך הדור של קין לא מושמד לחלוטין – חם היה שור שחור.

(עמ' 23) הידע על חיי אדם וחווה לפני שיצאו מגן העדן ניתן רק לשת ולא לדורו (בחיי אדם וחווה).

יש הפרדה בין צאצאי קין לצאצאי שת לפני ואחרי המבול.

יוספוס

בעתיקות 1.60-65, הגניאולוגיא של צאצאי קין זהה לזו שבבראשית 4.17-24. הוא מתאר כיצד צאצאי קין היו חוטאים (1.66). ב-1.67, נכתב כי אדם השתוקק לילדים נוספים לאחר מות הבל (עמ' 24) ונולדו לו ילדים נוספים אחרי שת, אך עליהם יוספוס לא הרחיב את הדיבור. צאצאי שת חיו יחד וגילו את מדע הגופים השמימיים.

1.108 – אורח החיים (משטר האכילה) של צאצאי שת העניק להם אריכות חיים.

משום שאדם חזה שהיקום ייהרס על ידי אש אלימה ושיטפון חזק, צאצאי שת בנו שני עמודים (אחד מלבנים ואחד מאבן) ורשמו עליהם את תגליותיהם.

(עמ' 25) לבסוף מספר יוספוס כי צאצאי שת האמינו באל במשך 7 דורות ואז החלו לחטוא, בתקופת חנוך. נוח היה הצדיק היחיד ולכן היחיד שניצל במבול.

פילו מאלכסנדריא

בספרו De Posteritate Caini מוזכר שת מספר פעמים. (עמ' 26) לרוב, אבחנותיו בספר זה תואמות לאבחנותיו בספר Quaestiones in Genesim, ובו משמעות השם שת "זה ששותה מים". (חדש!), או ποτισμός (השקיה). פילו הדגיש את אופיו האלוהי של שת(2.79, עמ' 170), בהקשר של בראשית ד', 25.

פילו הבדיל בין דורות קין לדורות שת. כל האנשים שיחסו את מה שיפה לאל היו מצאצאי שת ולזרעו מעלה אנושית (פילו, על קין 42). דור זה לא יעזוב את האנושות, יש לו ייצוגים בכל תקופה.

ככל שידוע, פילו היה היהודי הראשון שטען ששת היה מזרע אחר, כלומר מדור אחר, זה שהתחיל בשת ועבר דרך אברהם ומשה.

(עמ' 27) דור של צדיקים שלא היה קשור בשום דרך לקבוצה, שבט או אומה ידועה מבחינה היסטורית.

שת בספרות היהודית

בהיתוך בין המקור הכוהני שטען שעד למבול לא היו חטאים למקור היהוויסטי שטען שהייתה התדרדרות הדרגתית, לשת היה תפקיד מפתח, משום שהיה בצלמו של אדם, תקווה של עולם מתפורר.

בספרות מאוחרת יותר, קין והבל לא נחשבו לבניו של אדם ולכן שת היה בנו האמיתי היחיד, הראשון בגניאולוגיא שלו. גם כשהדור של קין הוצג לצד הדור של שת, לא היה עניין בדור של קין.

בחזיון החלומי של הגרסא האתיופית של חנוך שני הדורות קיימים עד לביאת המשיח, מכיוון שחם היה מצאצאי קין.

הערה 91: פילו ציין שמשה כינה את המלאכים בני האל, שם שלרוב תיאר אנשים מעולים. (שאלות בבראשית 1.92, עמ' 60-62? 'לחפש).

(עמ' 33) שמו של שת ועובדות מחייו בספרות היהודית (והנוצרית)

א. שמו של שת

התרגומים, מלבד נאופיטי 1 שבחר שוי, כתבו "יהב" במקום "שת".

בספרות היהודית המאוחרת יותר, ניתנה חשיבות לשורש "שית", מכיוון שהעולם כולו יוסד על שת (במדבר רבא 2.14, 12, עמ' 618 וגם גינצברג).

(עמ' 34) משמעות יהודית מאוחרת יותר הלחימה את "שת לי" ל"שתיל" (גינצברג שהפנה לבראשית אגדה 37). התחלה חדשה נשתלה עם בוא שת. הפרשנות השנייה מספרת על ענף מגן העדן שלקח עמו אדם והועבר לשת. בספר הסורי של הדבורה, זה ענף מעץ הדעת.

(עמ' 39) הע' 36: מקורות שדנים בכך ששת היה בצלמו של ישוע.

(עמ' 40) קדרנוס (Cedrenus) כתב ששת נקרא אלוהים משום שהיה יפה (קדרנוס, עמ' 16).

Michael Glycas, Annales, ed. I. Bekker, in: Corp. Script. Hist. Byzant., Bonnae 1836, p. 228, 233 כתב ששת נקרא אלוהים. Cave of Treasures, p.10 (קישור למערת האוצרות) עמ' 74? (עמ' 77, שת נפטר בחודש אב.) שת נקרא אלוהים משום שהוא טהור.


מלאלאס טען ששת נקרא אלוהים משום שהמציא את האותיות העבריות, ידע אסטרולוגיא והיה רחמן.

Malalas, p.7 and Michael Glycas, p.228, Suidas, Lexicon, ed. A. Adler, in: Lexicographi Graeci I, Pars 4, Lipsiae 1935, p. 348.

המילים "אָז הוּחַל, לִקְרֹא בְּשֵׁם יְהוָה.  ” בבראשית ד', 26 הובילו גם לרעיון לפיו שת צריך להקרא אלוהים. המחשבה הייתה ששת הוא הדובר והפועל הוא בסביל (מאלאלאס, עמ' 7, סוידאס, עמ' 348).

הדעה המקובלת הייתה שאלה מילותיו של אנוש.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב