Orrieux 1989

מתוך Amitay.haifa.ac.il
(הופנה מהדף Lonis 1989)
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ל / מחקר מודרני L

Orrieux, Claude. 1989. "La 'Parente' entre juifs et spartiates" in Lonis, Raul (ed), L'Etranger dans le monde grec: act du colloque. Nancy: Presses Universitaires de Nancy. 169-191.

סיכומים

171: השׂפרטנים מחפשׂים שׂכירי חרב - וזה הקשר הפניה של ארווס.
אם הטקסט של ארווס נכתב במקור ביוונית, הרי שתורגם לעברית ושוב ליוונית.

172: מאידך, מקבל בעקבות גולדשטיין 1976 את האפשרות שמקור המכתב היה בארמית, ומביא כמקבילה את תוקדידס 4.50, שם מסופר על משלוח מכתבים משׂפרטא לפרס ב"אותיות אשוריות".

174: חלק המכתב של ארוס שמבקש עזרה צבאית היסטורי לחלוטין. החלק השני, העוסק בקשרי הקרבה, הוא אינטרפולציא.
יונתן (או מי שכתב את המכתב שלו) התבלבל בסדר מלכי שׂפרטא, וחשב שהמכתב הגיע לחוניו השלישי.

175: האינטרפולציא דלעיל היא עבודה של יאסון כהן-גדול-לשעבר, שהשתמש בהמצאה זו כדי לזכות ב-asylia בשׂפרטא.

176: מזכיר את הטקסים והתפילות בירושלם לשלום השׂפרטנים: אזכורן נועד כדי להדגיש את ההמשכיות, על אף חילופי השושלת הכהנית, ובכך לאשרר את מעמדו של יונתן ככהן גדול. (אין שימוש בטקסים כדי לאשש אותנטיות, או לא).

180: קלאודמוס מלכוס שייך לסוף המאה ה-2
אברהם לא היה מוכר ליוונים עד שלהי המאה ה-2 (תרגום ה-70 לא נפוץ) והשׂפרטנים לא ידעו מיהו. השגרירים היהודים (של יונתן? של יאסון?) היו צריכים להסביר להם.

181: אין מניעה עקרונית שהשׂפרטנים יקבלו על עצמם קשר עם גם אברהם, כל עוד המהלך בוצע במסגרת המקובל במקרים כאלה (למשל, הזיהוי של מלקרת עם הרקלס, תחתית עמ' 180).

182: ימי יאסון הם הזמן המתאים ביותר להולדת הטענה על הקשר. יאסון הוא שהפך את מכתבו המקורי של ארווס, שביקש עזרה צבאית, להוכחה לקשרי קרבה: מ-symmachia ל-syggeneia.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

הפריט בקטלוג האלף של אוניברסיטת חיפה