Plato, Leges 8.839–840

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים א / מקורות ראשוניים ועתיקים P

טקסט

האתונאי: וכי לא שמענו שמעו של איקוס איש טאראס, כיצד נהג לפני התחרות האולימפית ותחרויות אחרות? הרי מתוך שאיפה לניצחון ולפי שיטת האומנות שבידו, וכן בשל אותו יישוב דעת שנתמזג בתוך נפשו עם אומץ הלב, לא נגע – לפי המסופר – משך כל תקופת אימוניו לא באישה ולא בנער? והלא כך מספרים גם על קריסון ואסטילוס ודיופומפוס והרבה אחרים!...

האתונאי: וכי מה? הללו – כדי לנצח בהתגוששות, במרוץ ובמה שיוצא באלה הרהיבו עוז בנפשם להינזר ממה שנקרא "אושר" בפי המרובים, וילדינו לא יוכלו להבליג למען ניצחון מפואר הרבה יותר, ושמימי ילדותם התפארנו באוזניהם בחינת שיא הפאר, גם בסיפורים, גם בפתגמים וגם בשירים שנשיר להם.

הערות

אפלטון על קריסון (או קליסון) האלוף האולימפי.

[להוסיף מראה מקום מתרגומו של ליבס]

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים