Plutarch, Life of Alexander 58.6-9

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
מקורות ראשוניים ועתיקים פ מקורות ראשוניים ועתיקים P חזרה למפתח ראשי
טקסט

פלוטרכוס, אלכסנדרוס נח (תרגום א.א.הלוי, בשינויים קלים שלי א.א.) Plurarch, Life of Alexander, 58.6-9

כשהיססו המקדונים להתקרב על המצודה שנקראה ניסא, מפני שנהר עמוק זרם לפניה, נעצר (אלכסנדר) על שׂפתו ואמר: "עלוב שכמותי, למה לא למדתי לשׂחות?". ומיד לקח את מגנו, ובקש לעבור את הנהר.

כשהפסיק את הקרב וצירים באו אליו מהערים הנצורות לבקש שלום, התמיה אותם קודם כל כשנראה לפניהם במלוא תחמושתו וללא משרתים. ולאחר מכן, כשהובא לפניו כר, והוא ביקש את הקשיש שבהם, שנקרא אַקוּפִיס, לקחתו ולשבת עליו, השתומם הלה על גודל נפשו וחיבתו לבריות, ושאלו, מה הוא רוצה שיעשׂו בשביל שיהיו ידידיו. ואלכסנדרוס נענה ואמר: "שבני-ארצך יעמודך עליהם למושל, וישלחו אלינו מאה איש מהטובים שבהם". ואקופיס צחק ואמר: "הו המלך, אני איטיב למשול אם אשלח לך את הרעים שבנו תחת הטובים שבנו".

הערות

  • דיוניסוס אפילו לא נזכר
  • יש התנגדות צבאית חלקית וזמנית מצד תושבי ניסא
  • יש עניין עם חציית נהר (שלא מופיע במקורות האחרים?)
  • מופיעה האנקדוטא על האזרחים הטובים והאזרחים הרעים

נמצא בשימוש ב...

מקום הולדתו של דיוניסוס בהיסטוריות של אלכסנדר

קישורים נוספים

Online-Text