Plutarch, Theseus 33

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים פ / מקורות ראשוניים ועתיקים P

טקסט

מכל מקום, אפידנאי נלכדה ופחד נפל על יושבי אתונה, אבל מיניסתאוס שידל את העם לקבל לעיר בסבר פנים יפות את הטינדארידים, שכן הם נלחמים רק בתזאוס שפתח במעשי אלימות, אך הם מיטיביהם ומושיעיהם של שאר באי העולם. ומעשיהם אשרו את דבריו, כי הם לא תבעו לעצמם שום דבר, אף על פי שהיו אדוני העול, מלבד הכנסתם בסוד המסתורין, מאחר ששייכותם לעיר אינה פחותה מזו של הרקלס. וזכות זו ניתנה להם לאחר שאפידנוס אימצם לו לבנים, כשם שפיליאוס איצץ לו את הרקלס. גם כבוד חלקו להם כמו לאלים וקרום 'אנאכס', אם בשל הנחת הנשק, ואם בשל דאגתם והשגחתם שאיש לא יינזק, אף על פי שמחנה צבא גדול כל כך היה בתוך העיר, כי הניב 'אנכוס אכן' מציין את אלו הדוגאים למשהו או שומרים עליו; ובשל כך, כנראה, נקראים מלכים 'אנאכטס'. ויש אומרים, שהטינדארידים נקראו 'אנאכס' בשל הופעם ככוכבים בשמיים, שכן האתונאים אומרים 'אנכאס' במקום 'אנו' (למעלה), ו'אנכאתן' במרום 'אנותן' (במרומים).

הערות

לקוח מתוך: פלוטרכוס. 1982. חיי אישים: אנשי יוון ורומי. תרגם מיוונית א.א. הלוי. ירושלים: מוסד ביאליק. עמ' 373.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב