RGDA - Ron Barak

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
כוהני דת רומאים
(VRoma: Ann Raia)
קובץ:PartoftheResgestaeDiviAugustiMonumentumAncyranum.jpg
"תיאור מפעלותיו של אוגוסטוס האלוהי"
([1]: Wikipedia)
שרידי הכתובת באנקרה, טורקיה
([http://en.wikipedia.org/wiki/File:MonumentumAncyranum28Nov2004.jpg: Wikipedia)

"תיאור מפעלותיו של אוגוסטוס האלוהי" (בלטינית: Res Gestae Divi Augusti , להל"ן RGDA) הינו דיוקן עצמי ופרוט ההישגים של אוקטבינוס – לימים אוגוסטוס, ה-princeps הראשון של רומא, כתוב בגוף ראשון כפי שרצה שייזכרו: בתחילה יש הקדמה קצרה, גוף הכתובת מכיל 35 פסקאות, ונספח.
הפסקאות מקובצות לפי נושאים וניתן לחלקם בצורה הבאה: פסקאות 2-14 מתארות את הקריירה הפוליטית של אוגוסטוס; פסקאות 15-24 מתארות את מעשיו ותרומתו למען הציבור; פסקאות 25-33 מתארות את השגיו הצבאיים והדיפלומטיים; ופסקאות 34-35 מסכמות את יחסו של העם הרומי למעשיו של אוגוסטוס.
הנספח כתוב בגוף שלישי (ייתכן ולא נכתב על ידי אוגוסטוס) וּמוֹנֶה את ההוצאה הכספית של אוגוסטוס לטובת העם הרומי, לבניית ושיקום מבני ציבור ולעזרה לקהילות שסבלו מאסונות טבע.

הטקסט אינו אמור להיות אוטוביוגרפיה, אלא תיאור של ה-princeps כראשון בין ה-populus romanus.
הטקסט מתחיל בתאור כיצד נאלץ אוקטבינוס להכנס לפוליטיקה הרומית בגיל תשע עשרה (לאחר רציחתו של אביו המאמץ יוליוס קיסר) בה מִלֵּא תפקיד "על דעת עצמו" ו- "על חשבונו." בשנה השבעים ושש לחייו, כשסיים להכניס את התיקונים האחרונים בטקסט של ה-Res Gestae לפני מותו, עדיין היה אוגוסטוס הדמות הדומיננטית ללא עוררין בזירה הפוליטית. המהלך שהתחיל אוקטביאנוס ביוזמתו בגיל תשע עשרה קיבל במהרה את ברכתו של הסנאט - אף כי הברכה היתה בכפייה ולא מרצון, משם ממשיך אוגוסטוס ומפרט את כל המשרות והתפקידים שהסנאט והעם הרומי הפקידו בידיו: אף אחד לפניו לא השיג עמדה דומה במדינה הרומית, אף אחד אחר לא השיג ניצחונות רבים כל כך, או קיבל כבוד רב כל כך. לאחר שהרחיב את שטחה הריבוני של העם הרומי לכל הכיוונים, אוגוסטוס משיג שליטה גם על שטחים שלא שולבו באימפריה משיקולים טקטיים נבונים. תחת הנהגתו הגיעה האימפריה לרמות שלא נודעו בעבר של עוצמה, יציבות, ויוקרה הן פנימיות והן חיצוניות, עד כדי שמשלחות הגיעו כדי לחלוק כבוד מעמים רחוקים בהרי הקווקז, מעבר הנהר דון, ומהודו. הסנאט והעם הרומים הביעו את הכרתם בהישגיו חסרי התקדים בכך שיצרו תוארי כבוד חדשים במיוחד עבורו: הסנאט העניק לו את השם אוגוסטוס ועיטר את דלת ביתו בדפנה ובכתר האזרחי.
ב-Curia Iulia, מקום התכנסותו של הסנאט, הוצב מגן זהב בו נחרטו מעלותיו של אוגוסטוס: virtus (גבורה), clementia (חנינה), iustitia (צדק), ו-pietas (אדיקות, קיום החובות בין האדם לאלים ולחברו). קיום המעלות הללו באוגוסטוס הינו ההצדקה לדרגה הייחודית שלו במדינה, וקבלת התואר "אב האומה" (pater patriae) היתה לכן התוצאה ההגיונית וההוכחה הסופית של מעמדו כ-princeps האיש הראשון במדינה.

בסיום חייו יכול היה העם הרומי להתרשם מהמספר חסר תקדים של משרות וכיבודים של אוגוסטוס: 13 פעמים נבחר לקונסול, 21 פעמים התקבל כ- imperator (מפקד מנצח), בנוסף לכל הכיבודים והתארים שהומצאו במיוחד בשבילו.

כל שרידי הכתובת שבידינו נמצאו ב-Galatia להכניס מצביע לפרק בהמשך - וכיצד הגיבו תושבי גלטיה, להערכה עצמית זו של שליטם המנוח ב-RGDA, איננו יודעים.
חלק גדול מהחרוט בכתובת היה מוכר להם: מעשיו העל אנושיים של אוגוסטוס סופרו שוב ושוב. פקידים פרובינציאלים בכל מקום במחוז העבירו החלטות לכבוד שליטם הרחוק והציבו את פסליו. הם הקימו מזבחות לפניהם התכנסו תושבי המחוז מדי שנה כדי להישבע אמונים לו ולילדיו, תוך שהם מבטיחים להגן עליו גם במחיר חייהם. במשך כמעט ארבעים שנה הוצג אוגוסטוס לאנשי גלטיה כשליט רחוק הדורש מִסִּים אך מבטיח גם את השלום: דמות בדרגה שמעל ומעבר לבני תמותה רגילים.


ערכים בהרחבה

טקיטוס על טענותיו של אוגוסטוס ב-RGDA
הסנאט ברפובליקה המוקדמת
הסנאט ברפובליקה התיכונה
עימות ושיתוף פעולה עם נציגי הפלבאים
הסנאט והדת
Patres
Leges Valeriae Horatiae
Leges Publiliae
Lex Canuleia
Lex Genucia
Lex Ovinia
Plebiscitum
Prorogatio