Robertson 1928

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ר / מחקר מודרני R

Robertson, D. S. “Review: Ancient Novels,” The Classical Review 42, no. 6 (1928): 230-232.

סיכומים

(עמ' 230) התזא העיקרית של קרני (Kerenyi) היא שכל הסיפורים המצריים העתיקים נובעים מהסיפורים הדתיים על ההרפתקאות הלא אנושיות והסבל של איזיס, אוסיריס וטיפון.

(עמ' 231) כשטיפון רדף אחרי איזיס, היא הייתה הרה.

בסיפור של אפוליוס, כשהגיבור הוא חמור קשה לו שלא לעבור בגני ירקות. ניתן לקשר את המאפיין הזה עם הporrum et caepe nefas violare של ג'ובנאליס, וכבר הערנו (עמ' 185, הערה 38) על צמחים דתיים וחיות שהורסות אותם.

סיפור החמור של האונוס ואפוליוס הוא בעל תפקיד מפתח בתכנית של קרני. מסיפורי התעמולה המצרית על איזיס והורוס שרדפו את שת – טיפון בצורת חמור, הסיפור התגלגל מהעולם התחתון ההלניסטי למטרה ספרותית. במאה השנייה לפנה"ס, כתב אריסטידס ממילסיאקא


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא

רוני רשף תשע שלד חמורי

קישורים נוספים

ב