Scott 1995

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ס / מחקר מודרני S

Scott, Alan B. “Churches or Books? Sethian Social Organization.” Journal of Early Christian Studies 3, num. 2 (1995): 109-122.

סיכומים

(עמ' 109) אין הסכמה בקרב החוקרים על מבנה הקבוצה של השתיאנים, אך כנראה שהוא היה חלש, בדומה לזה של האסטרולוגים הקדומים.

(עמ' 110) שכנקא היה הראשון שבודד את תופעת השתיאניזם מקבוצות גנוסטיות שונות.

ניסיונות לחקר הרקע ההיסטורי של השתיאנים היו קשים.

(עמ' 111) ייתכן שהמבנה היה של כנסיה, בית ספר פילוסופי, כת מסתורית או מועדון.

פרדריק וויסא הציע שנעשתה מדיטציא על הטקסטים השתים באופן אישי.

האם הייתה להם זהות קבוצתית כפי שטען שכנקא או שמא הם היו מודטים מתבדלים בעלי השקפת עולם דומה?

(עמ' 112) סביר שהייתה לשתיאנים יותר מצורה חברתית אחת.

(עמ' 113) אחד הדברים המעניינים בשתיאניזם הוא המשיכה לרמה גבוהה של סטייה דתית. האמונה שחכמה אמיתית נחבאת במיתוסים שלהמונים אין גישה אליהם, מועברת בדרכים לא שגרתיות ושונה מהאמת הדתית הרגילה.

(עמ' 115) המשותף לשתיאנים ואסטרולוגים: המשיכה לסמכות קדומה (פסאודו אפיגרפית), הרצון להחזיק במידע סודי שמפריד אותם מיתר האנושות, ואהבת לימוד המשונה (עמ' 116) הכתוב בשפה הבארוקית.

(עמ' 118) אפיפאניוס ותיאודורט, (מתקופה מאוחרת יחסית) סיפרו על מיעוט המאמינים בכת השתית (By Epiphanius (Sethians and Cainites are not "found everywhere," and most "have probably been uprooted by now" pan. 39.1.1, trans. Frank Williams); this opinion is based in part on personal contact, pan. 39.1.2.).

הכת השתית היא חסרת פנים מבחינתנו משום שלא ידוע לנו על המבנה החברתי שלה.

(עמ' 119) סביב שנת 350 לספירה כשהטקסטים של נאג חאמידי נכתבו, סראפיון מטמויס סיפר שהשתיאנים נקראים על שם שיתיאנוס. הוא לא יודע את מקורם.

השתיאניזם מגוון מאוד.

(עמ' 120) הגנוסטיות היא תופעה "פראזיטית" שמתאימה את עצמה למבנה הדתי באזור בו היא נמצאת.

(עמ' 121) נראה שהכתבים השתיאנים הם אוסף מיתוסים שאפשרו לקבוצה מהחברה ההלניסטית להשיג הבנה עצמית אישית.

היו תקופות בהם השתינאים התקיימו בארגון דתי ברמה גבוהה.

(עמ' 122) הייתה קבוצה עם מודעות עצמית שראתה עצמה כילדי שת, כנראה בלי מבחנה חברתי מורכב.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב