Scullard 1970

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ס / מחקר מודרני S

Scullard, Howard Hayes. 1930. Scipio Africanus in the second Punic war. Cambridge: University Press.

סיכומים

117-118

בשנת 310 לפנה"ס נחת אגתוקלס מסירקוסאי (שאותו סקיפיו העריץ – פוליביוס 15.35.6) בחלק המערבי של Cape Bon, התקדם מערבה וכבש את טוניס. משם הוא יכול היה להתקיף את קרתגו, בנוסף על גדיעת שטח פורה נרחב משליטתה של קרתגו. לאחר הצלחות ראשוניות שהביכו את קרתגו, פנו הקרתגנים למלחמת התשה במקום להתמודד עם הפולשים בשדה הקרב. לבסוף גורש הצבא הפולש.

במלחמה הפונית הראשונה, רגולוס פלש בשנת 256 לפנה"ס. הוא נחת, כמו אגתוקלס, בקייפ בון, אך בצידה המזרחי בקלופאה. לאחר קרב הוא כבש את טוניס. אך לאחר שמחצית מצבאו וכל ציו נשלחו בחזרה לרומא הוא הובס בבשדה קרב שמיקסם את יתרונותיהם של הפילים וחיל הפרשים שהיו בשרות קרתגו. פלישה זו הדגישה שוב את החשיבות של צי חזק וכיבוש טוניס, שמנתקת את קרתגו משאר היבשת כמפתח לניצחון באפריקה.


120 הדיווח של ליויוס 29.25,27

סקיפיו הורה לצי הפלישה לשוט ל-Emporia. ערפל ורוח לא אפשרו לצי להתקדם כתוכניות ולאחר שהערפל התפזר הם הגיעו תחילה לכֵף Marcury אך הערפל שוב מנע מהם נחיתה ורק לאחר שהוא התפזר בפעם השנייה הם הגיע ל לכֵף Pulchrum. כשסקיפיו שמע את השם הוא כינה אותה Cape of Good Hope (מדרש שם), וראה באירוע כסימן טוב לעתיד המסע. הוא הורה לצי לעגון והחיילים ירדו מן הספינות. 16 מיילים מאוטיקה.

לא סביר שהערפל מנע ממנו לנחות על קייפ בון ולכבוש את טוניס.

הערה 85 – אכן, הדוגמאות של אגתוקלס ורגולוס מעלות את הסברה שהוא היה הולך בעקבותיהם ופולש לקייפ בון, אבל העדויות מראות אחרת.

הדיווח של סקיפיו מעלה בעיות גאיגרפיות ואסטרטגיות. (ראה סקיפיו 184-188).

סביר להניח שהוא לא נחת בקייפ בון אלא באוטיקה, בתקווה להקים בסיס בר הגנה. הוא החל לבזוז את הסביבה והביס כוח של אלף פרשים שהונהג על ידי חאנו (Hanno), שנהרג בקרב. (ליוויוס 29.29.1)


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

הספר ב-Google Books