Stoneman 1995

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ס / מחקר מודרני S

Stoneman, Richard. “Naked Philosophers: The Brahmans in the Alexander Historians and the Alexander Romance.” The Journal of Hellenic Studies 115 (1995): 99 – 114.

סיכומים

(עמ' 99) כמה המקורות משקפים ידע אמיתי של הודו במקורות שעליהם הם מתבססים? מה הקשר בין הגרסאות השונות לזו של הרומאנס וממה נובעים ההבדלים?

ברומאנס, מודגש הרצון של אלכסנדר לחיי נצח ושליטה עולמית יחד עם כניעתו לסדר האלוהי. אלכסנדר מציע מתנות והגימנוסופיסטים מבקשים ממנו חיי נצח. הוא מסביר להם שהוא לא יכול להעניק חיי נצח ומצדיק את סדרת כיבושיו ב-Credo שלו.


(עמ' 100) סטונמן טוען שהרומאנס וההיסטוריונים (פלוטרך, אוניסיקריטוס, אריסטובולוס) משקפים מקור משותף ושהרומאנס משקף ידע אמיתי על חכמים הודים.


(עמ' 103) קאלאנוס אומר שהאנשים נהיו שחצנים כתוצאה מהשפע של תור הזהב. מנדמיס - הלימוד הטוב ביותר הוא זה שמסיר מנפש האדם עונג וכאב, בדומה לדוקטרינא של הפיתגוראים. מחלה אצל הגימנוסופיסטים היא הדבר הכי מביש שיש, מי שחשוד במחלה מתאבד בשריפה.

אין להמעיט בערך הקושי בשפה. מדוע היה צורך ביותר משני פרשנים? (הודית - פרסית, פרסית - יוונית), כנראה שהפילוסופים דיברו ניב הודי מקומי, אולי סנסקריט.


(עמ' 104) היה קשר בין הפילוסופים היוונים לאלה שבהודו (פיתגורס, דמוקריטוס). האם אוניסיקריטוס השתמש בקושי בתרגום כדי להכניס יסודות ציניים? אם הדוקטרינא הצינית נגזרה מהודו, לא היה צורך לעשות כך.


(עמ' 105) הגימנוסופיסטים היו צמחונים שהתנזרו ממין (כי החמור קר מכולם), לאחר 37 שנים הם פורשים לחיים חופשיים יותר, עונדים זהב באוזניהם, יכולים לאכול קצת בשר, לוקחים כמה שיותר נשים. נושא השיחה השגור ביותר בפיהם הוא המוות. מבחינתם, החיים פה הם כמו חיים ברחם, המוות הוא לידה לחיים אמיתיים ושמחים. הם שואפים להיות מוכנים למוות.

(עמ' 106) ברומאנס מתואר שהברהמנים ונשותיהם חיים על גדות נהר מנוגדות, ונפגשים לעיתים רחוקות למטרת רבייה. הפתרון של הסתירה הוא שכנראה בחיי הגימנוסופיסטים מספר שלבים, בחלקם יש יותר הימנעות ממין ובחלקם האחר - פחות.

(עמ' 107) לגימנוסופיסטים הזקנים שיער מגולח ולצעירים ארוך. הם נהגו לייעץ בשוק ולקבל בתמורה איזו סחורה שרצו.

(עמ' 110) היוונים לא הבחינו בקלות בין סוגים שונים של אסקטיזם הודי והפילוסופים ההודים במאות 4-5 לספירה השתייכו לקטגוריא נוזלית.

הדיאלוג לפי טארן, אחד המאפיינים של הדיאלוגים הללו היה שהמלך באמת רצה תשובה ולא בחן את החכמים.

(עמ' 111) מי מרובים יותר, החיים או המתים? אנארכסיס השיב - באיזה מצב אתה מחשיב את המלחים?

(עמ' 112) לפי הרומאנס, אלכסנדר שאף לאל תמותה. השאלות אצל פלוטרך לא מתייחסות במישרין למצב של אלכסנדר ורק אחת מהן נוגעת במלוכה.

(עמ' 113) ברומאנס מופיע בסיפור זה פרדוקס השקרן, שאופייני בעיקר לפילוסופים המגראים, שהיו בקשרים קרובים עם הצינים. הפפירוס הוא גרסא צינית והגרסא של פלוטרך אוהדת את אלכסנדר.

(עמ' 114) המקור לסיפור הוא כנראה מעגלים פילוסופיים יוונים.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא

קישורים נוספים

ב