Throntveit 1992

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ט \ מחקר מודרני T

.Throntveit, Mark A., 1992. Ezra-Nehemiah. Louisville, KY : John Knox Press

סיכומים

עמוד 51: המחבר מנסה לתת לקוראים את התחושה של יציאת מצרים שנייה ניתן לראות זאת בנקודות הבאות:

  1. גם ביציאת מצרים, בני ישראל מאמצים את דרכי הכנענים, סיפור נישואי התערובת והכישלון בתקופת עזרא "להפריד את עצמם מעמי הארץ" מצלצל באזני הקורא אותו דבר. המחבר משתמש ברשימה ישנה של עמי הארץ, עמים שבחלקם כבר לא קיימים, הוא עושה זאת כיוון שהוא יודע שזה ייצור אסוציאציה לסיפור הכניסה הראשונה לא"י.
  2. ההתייחסות לעבדות ולעובדת היותם עבדים, קישור ברור לעבדות במצרים.
  3. הציטוטים בפסוקים 10-12 יוצרים את ההשליה לכניסה לארץ המובטחת.
  4. ההזדהות של עזרא עם העם בזמן וידויו ותפילתו, בדיוק כמו מעשו של משה בראשית 34:9

עמוד 57 פסקה שנייה: כאשר לוקחים בחשבון שרבים מהחוזרים התגרשו מנשותיהם ולקחו לעצמם נשים נכריות כאשר הם הגיעו לארץ, אז ניתן לקבל את מה שעושה עזרא כתיקון המעוות.

עמוד 57 עמוד חשוב מאוד בתנ"ך יש הרבה נשים נכריות לרבים ממנהיגי העם למשה שלמה יוסף דויד לקרוא את Ezra marriage reform: Israel Redefined D. Bossman

כאשר יש אמירה שכנגד זה קורה כנראה בתקופת נפילת ממלכת הצפון , ושאת כדי להלחם ולהתגבר על המשבר הפוליטי ודתי שאיים על הדרום בדיוק כמו שקורה עם עזרא.

הערות

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת מוטי נניקשוילי

קישורים נוספים

ג