Walter 1976

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ו / מחקר מודרני W

Walter, Nikolaus. 1976. Fragmente jüdisch-hellenistischer Historiker. Gütersloh: Gred Mohn.

סיכומים

115: מעדיף לקרוא לקלאודמוס Malchas ולא Malchos.
מקבל את האפשרות שהפרגמנט מגיע מהספר של אלכסנדר פּוֹלֻהיסטוֹר על לוב (בעקבות גוטשמיד 1890: 182) - FGrH 273 F32-47. המסקנה מכך שהציטוט לא מגיע מתוך "על היהודים" של פּוֹלֻהיסטוֹר נובעת מכך שאוסביוס – שספר זה היה לפני – אינו מצטט ישירות אלא דרך יוספוס. הע' 3: פּוֹלֻהיסטוֹר סידר את החומר שלו לא לפי זהות המחברים (כך סבר פרוידנטל) אלא לפי גאוגרפיא. כך הגיע פרגמנט "יהודי" לחיבור על עניינים לוביים.
סבור שיוספוס כלל לא הכיר את הספר של פּוֹלֻהיסטוֹר "על היהודים", שהרי לא הזכירו בנגד אפיון 1.161-218 (סקירה של ספרות גויית על יהודים).

116: מזהה את אפר ואפרס עם עיפה ועפר מבראשית כה ד.
הסיפור מתייחס להרקלס היווני ולא למלקרת, ויעידו על כך ההתייחסויות למתולוגיא יוונית דוקא, והשמות היווניים בסיפור.
לטענת וולטר הרקלס רודף אחרי הרקלס עד טינגיס ושם הורגו, אך מראי המקום הם למאמר Antaios בפאולי-ויסוווא 1.2339-42, כנ"ל Diodoros 5.433.

  • לבדוק אם יש עניין של רדיפה, ואם כן, מהיכן?

קלאודמוס הכיר סיפור שונה במעט מזה של יובא, ובכל זאת עסק ב"יסוד" אפריקא.
מכך נין להסיק שקלאודמוס עצמו חי באפריקא, באזור קרתגו או בקרתגו עצמה – שכן זה משמעות "אפריקא" ביוונית.

  • למעשׂה – בלטינית! ביוונית אין שימוש!

אין שום סיבה לראות בו שומרוני שגר בשומרון או בשכם.

117: העובדה היחידה שמסייעת לקבוע את זמנו של קלאודמוס היא שאלכסנדר פּוֹלֻהיסטוֹר צטט אותו במחצית הראשונה של המאה ה-1 לפ'. ההסתמכות שלו על תרגום השבעים סבירה כשלעצמה, ביחוד לאור התעתוק של שמות עבריים.
מתייחס למגמה הכללית של חיבורים בין יהודים וגויים בספרות ההלניסטית, ובמיוחד המכתבים השׂפרטניים במק"א.

119: על 239e: יוספוס מבין את קלאודמוס כאילו זה אומר שאאופרס השתלט על כל לוב ונתן שמו לאפריקא כולה. יוספוס חושב על הטרמינולוגיא הלטינית.
240a: התואר "נביא" ניתן להתפרש גם כ"פרשן", ובכל מקרה אין בו כדי לפסול יהדות ולקבוע שומרוניות (כך פרוידנטל 1875: 133).

120: 241d: לפי הטרמינולוגיא היוונית "אפריקא" אין פירושו "לוב", אלא חלק של לוב – האזור סביב לקרתגו. וראה בסודא Ἄφροι.

  • שוב – התוכן נכון, אבל לא ביוונית, ודאי לא של אותה התקופה. פשוט אין דוגמאות ל"אפריקא".


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

[הפריט בקטלוג האלף של אוניברסיטת חיפה]