אייל מאיר-תזה-יוקרת תחרות מירוצי המרכבות באולימפיה ובעולם העתיק