איר ברנייס תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת