חברה ומשטר ברפובליקה הרומית, תש"ע /שיעור שלושה עשר