קורנל 1995 226-239

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

תחת עריכה יאיר 23:05 Yair Barneis

פרק 6. עמ' 232 - 236.


ההפרדה של התיפקודים הפוליטיים והדתיים.

פסקה 1. הרפובליקה.

קורנל מציין שהרפובליקה לא נוצרה יש מאין, והמעבר בין השלטון המלוכני לזה של הרפובליקה לא התבצעה באופן דיכותומי. הרפובליקה היא תוצאה סופית של תהליך, שבסופו נוצר ממשל מסוג חדש השואל ממקורות רבים.

כמו כן, קורנל מציין שהרומים היו בעלי יכולות פוליטיות גבוהות ובעלי תושייה רבה, ולכן לא מפתיע שיפתחו שלטון מסוג זה.

פסקה 4-2. הרֵקס סַקְרוֹרוּם

בתפקיד ה- rex sacrorum אפשר לראות בברור את היכולות הפוליטיות של הרומים ואת השינויים שעברו על רומא במעבר מהשלטון המלוכני אל הזה של הרפובליקה.

ה- rex sacrorum הוא כוהן שתפקידו היה לבצע את התקפידים הדתיים השונים, שקודם לכן ביצע המלך. תפקיד זה התפתח מתוך השמרנות הדתית של הרומים והאמונה שלהם, שהאלים לא יסבלו אף אחד מלבד המלך, לבצע את הטקסים. חובותיו התרכזו סביב פעילות לוח השנה, כגון ביצוע הקרבן הקורבן ביום הראשון של כול חודש והכרזת תעריכי החגים והחגיגות.

בניגוד לכוהנים אחרים נאסר על הרקס סקרורום להחזיק משרה פוליטית ולהיות חבר בסנט. נראה שהגבלה זו נעשתה מכוונה תחילה להפריד את תואר המלך מעמדה פוליטית.

פסקה 5. הפונטיפקס מקסימוס.

על פי livy, הרקס סקרורום היה כפוף ל- pontifex maximus, ובהמשך אף נבחר על ידיו יחד עם שלושת ה- flamines הבכירים, שיחד הרכיבו את pontifical college.

הפונטיפקס מקסימוס היה התפקיד הדתי הבכיר ברומא. הוא פיקח על כול ההבטים הדתיים ברומא, ניהל את הקולג' ואף היו לו סמכות ענישה על אלו הכפופים לו.

בכתביו של festus מצויין שבעבר הסדר הבחירה לתפקידים היה שונה - תחילה נבחר המלך , אחריו שלושת הפלאמינים ורק לאחר מכן הפונטיפקס מקסימוס. קורנל טוען שלמרות זה לא מצויין בטקסט, יתכן שהמלך עליו מדובר, היה הרקס סקרורום. המהפך התרחש בעקבות מהפכה בה הפונטיםקס מקסימוס ביצע מחטף של התפקידים הדתיים של המלך, "המהפכה הפונטיפיקלית".

מכאן עולה השאלה מדוע נוצר תפקיד הרקס סקרורום כאשר הפונטיפקס מקסימוס מאחד תחתיו את כול התפקידים הדתיים. אחת ההסברים לכך שהרקס סקרורום אכן נוצר במטרה להחליף את המלך והפוניפטקס מקסימוס נוצר לאחר מכן, אך טענה זו אינה מבוססת על שום מקור והיא אינה עונה על השאלה במלואה. כמו כן העובדה שחלק מהתפקידים הדתיים הועברו לקונסולים, מחזקת את השאלה. על פי קורנל, אנו נשארים רק אם תשובה אשרית אחת, פרדוקסלית ככול שתהיה, והיא שתפקיד הרקס סקרורום היה קיים עוד לפני הווסדות הרפובליקה. בבסיס טענה זו עומדת העובדה שהמלכים האחרונים שלטו באופן טירני על ידי תפיסת השלטון ולא ירושת השלטון. ההסבר שקורנל מציג הוא שבתהליך החלפת השלטון, המלך הקודם, פשוט הוזז הצידה לתפקיד חסר כוח (רקס סקרורום) בעוד המלך החדש שלט בממשל, וכאשר המלוכה הופלה האבות המייסדים של הרפובליקה השאירו את התפקיד אך הככיפו אותו לפונטיפקס מקסימוס ומנעו ממנו כול כוח פוליטי.