תשעב ב-העולם הקלאסי-היסטוריא, אימפריא, טרגדיא, פילוסופיא