הבדלים בין גרסאות בדף "Dio Cassius 67.14"

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
מ (הערות)
מ (Oamitay העביר את הדף Dio Cassius 67.14.1-3 ל־Dio Cassius 67.14)
 
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 3: שורה 3:
 
= טקסט  =
 
= טקסט  =
 
<div dir="ltr" align="left">
 
<div dir="ltr" align="left">
[1] bAt this time the road leading from Sinuessa to Puteoli was paved with stone. And the same year Domitian slew, along with many others, Flavius Clemens the consul, although he was a cousin and had to wife Flavia Domitilla, who was also a relative of the emperor's. [2] The charge brought against them both was that of atheism, a charge on which many others who drifted into Jewish ways were condemned. Some of these were put to death, and the rest were at least deprived of their property. [3] Domitilla was merely banished to Pandateria. But Glabrio, who had been Trajan's colleague in the consulship, was put to death, having been accused of the same crimes as most of the others, and, in particular, of fighting as a gladiator with wild beasts. Indeed, his prowess in the arena was the chief cause of the emperor's anger against him, an anger prompted by jealousy. For in Glabrio's consulship Domitian had summoned him to his Alban estate to attend the festival called the Juvenalia and had imposed on him the task of killing a large lion; and Glabrio not only had escaped all injury but had despatched the lion with most accurate aim.  
+
[1] At this time the road leading from Sinuessa to Puteoli was paved with stone. And the same year Domitian slew, along with many others, Flavius Clemens the consul, although he was a cousin and had to wife Flavia Domitilla, who was also a relative of the emperor's.  
 +
 
 +
[2] The charge brought against them both was that of atheism, a charge on which many others who drifted into Jewish ways were condemned. Some of these were put to death, and the rest were at least deprived of their property.  
 +
 
 +
[3] Domitilla was merely banished to Pandateria. But Glabrio, who had been Trajan's colleague in the consulship, was put to death, having been accused of the same crimes as most of the others, and, in particular, of fighting as a gladiator with wild beasts. Indeed, his prowess in the arena was the chief cause of the emperor's anger against him, an anger prompted by jealousy. For in Glabrio's consulship Domitian had summoned him to his Alban estate to attend the festival called the Juvenalia and had imposed on him the task of killing a large lion; and Glabrio not only had escaped all injury but had despatched the lion with most accurate aim.  
 +
 
 +
[4] As a consequence of his cruelty the emperor was suspicious of all mankind, and from now on ceased to repose hopes of safety in either the freedmen or yet the prefects, whom he usually caused to be brought to trail during their very term of office. He had first banished and now slew Epaphroditus, Nero's freedman, accusing him of having failed to defend Nero; for he wished by the vengeance that he took on Nero's behalf to terrify his own freedmen long in advance, so that they should venture no similar deed.
 +
 
 +
[5] Yet it availed him naught, for he became the object of a conspiracy in the following year, and perished in the consulship of Gaius Valens (who died after entering upon the consulship in his 90th year) and of Gaius Antistius.
 +
 
 +
(1) ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἡ ὁδὸς ἡ ἀπὸ Σινοέσσης ἐς Πουτεόλους ἄγουσα λίθοις ἐστορέσθη. κἀν τῷ αὐτῷ ἔτει ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν Φλάουιον <τὸν> Κλήμεντα ὑπατεύοντα, καίπερ ἀνεψιὸν ὄντα καὶ γυναῖκα καὶ αὐτὴν συγγενῆ ἑαυτοῦ Φλαουίαν Δομιτίλλαν ἔχοντα,
 +
 
 +
(2) κατέσφαξεν ὁ Δομιτιανός. ἐπηνέχθη δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα ἀθεότητος, ὑφ’ ἧς καὶ ἄλλοι ἐς τὰ τῶν Ἰουδαίων ἤθη ἐξοκέλλοντες πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ τῶν γοῦν οὐσιῶν ἐστερήθησαν·
 +
 
 +
(3) ἡ δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρίσθη μόνον ἐς Πανδατερίαν. τὸν δὲ δὴ Γλαβρίωνα τὸν μετὰ τοῦ Τραϊανοῦ ἄρξαντα, κατηγορηθέντα τά τε ἄλλα καὶ οἷα οἱ πολλοὶ καὶ ὅτι καὶ θηρίοις ἐμάχετο, ἀπέκτεινεν. ἐφ’ ᾧ που καὶ τὰ μάλιστα ὀργὴν αὐτῷ ὑπὸ φθόνου ἔσχεν, ὅτι ὑπατεύοντα αὐτὸν ἐς τὸ Ἀλβανὸν ἐπὶ τὰ Νεανισκεύματα ὠνομασμένα καλέσας λέοντα ἀποκτεῖναι μέγαν ἠνάγκασε, καὶ ὃς οὐ μόνον οὐδὲν ἐλυμάνθη ἀλλὰ καὶ εὐστοχώτατα αὐτὸν κατειργάσατο.
 +
 
 +
(4) ὑποπτεύων οὖν ἐκ τούτων πάντας ἀνθρώπους οὐκέτι οὐδὲ ἐν τοῖς ἐξελευθέροις, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς ἐπάρχοις, οὕς γε καὶ παρ’ αὐτὴν τὴν ἡγεμονίαν κρίνεσθαι ἐποίει, ἐλπίδα ἀσφαλείας εἶχε. καὶ τὸν Ἐπαφρόδιτον δὲ τὸν Νέρωνος πρότερον μὲν ἐξεδίωξε τότε δὲ καὶ ἔσφαξεν, ἐπικαλέσας αὐτῷ ὅτι μὴ ἤμυνε τῷ Νέρωνι, ἵν’ ἐκ τῆς τιμωρίας, ἣν ὑπὲρ ἐκείνου ἐποιεῖτο, πόρρωθεν τοὺς ἰδίους ἐξελευ θέρους ἐκφοβήσῃ μηδὲν τοιοῦτο τολμῆσαι.
 +
 
 +
(5) οὐ μὴν ὠφελήθη τι ἐκ τούτου, ἀλλὰ καὶ ἐπεβουλεύθη τῷ ἑξῆς ἔτει ἐπί τε Γαΐου Οὐάλεντος, ὃς ἐνενηκοστῷ ἔτει ὑπατεύσας ἐτελεύτησε, καὶ ἐπὶ Γαΐου Ἀντιστίου ὑπάτων, <καὶ> ἀπώλετο.
 +
 
 
<div dir="rtl" align="right">
 
<div dir="rtl" align="right">
 +
 
= הערות  =
 
= הערות  =
  

גרסה אחרונה מ־15:48, 21 בנובמבר 2016

מקורות ראשוניים ועתיקים ד / מקורות ראשוניים ועתיקים D

טקסט

[1] At this time the road leading from Sinuessa to Puteoli was paved with stone. And the same year Domitian slew, along with many others, Flavius Clemens the consul, although he was a cousin and had to wife Flavia Domitilla, who was also a relative of the emperor's.

[2] The charge brought against them both was that of atheism, a charge on which many others who drifted into Jewish ways were condemned. Some of these were put to death, and the rest were at least deprived of their property.

[3] Domitilla was merely banished to Pandateria. But Glabrio, who had been Trajan's colleague in the consulship, was put to death, having been accused of the same crimes as most of the others, and, in particular, of fighting as a gladiator with wild beasts. Indeed, his prowess in the arena was the chief cause of the emperor's anger against him, an anger prompted by jealousy. For in Glabrio's consulship Domitian had summoned him to his Alban estate to attend the festival called the Juvenalia and had imposed on him the task of killing a large lion; and Glabrio not only had escaped all injury but had despatched the lion with most accurate aim.

[4] As a consequence of his cruelty the emperor was suspicious of all mankind, and from now on ceased to repose hopes of safety in either the freedmen or yet the prefects, whom he usually caused to be brought to trail during their very term of office. He had first banished and now slew Epaphroditus, Nero's freedman, accusing him of having failed to defend Nero; for he wished by the vengeance that he took on Nero's behalf to terrify his own freedmen long in advance, so that they should venture no similar deed.

[5] Yet it availed him naught, for he became the object of a conspiracy in the following year, and perished in the consulship of Gaius Valens (who died after entering upon the consulship in his 90th year) and of Gaius Antistius.

(1) ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἡ ὁδὸς ἡ ἀπὸ Σινοέσσης ἐς Πουτεόλους ἄγουσα λίθοις ἐστορέσθη. κἀν τῷ αὐτῷ ἔτει ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν Φλάουιον <τὸν> Κλήμεντα ὑπατεύοντα, καίπερ ἀνεψιὸν ὄντα καὶ γυναῖκα καὶ αὐτὴν συγγενῆ ἑαυτοῦ Φλαουίαν Δομιτίλλαν ἔχοντα,

(2) κατέσφαξεν ὁ Δομιτιανός. ἐπηνέχθη δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα ἀθεότητος, ὑφ’ ἧς καὶ ἄλλοι ἐς τὰ τῶν Ἰουδαίων ἤθη ἐξοκέλλοντες πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ τῶν γοῦν οὐσιῶν ἐστερήθησαν·

(3) ἡ δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρίσθη μόνον ἐς Πανδατερίαν. τὸν δὲ δὴ Γλαβρίωνα τὸν μετὰ τοῦ Τραϊανοῦ ἄρξαντα, κατηγορηθέντα τά τε ἄλλα καὶ οἷα οἱ πολλοὶ καὶ ὅτι καὶ θηρίοις ἐμάχετο, ἀπέκτεινεν. ἐφ’ ᾧ που καὶ τὰ μάλιστα ὀργὴν αὐτῷ ὑπὸ φθόνου ἔσχεν, ὅτι ὑπατεύοντα αὐτὸν ἐς τὸ Ἀλβανὸν ἐπὶ τὰ Νεανισκεύματα ὠνομασμένα καλέσας λέοντα ἀποκτεῖναι μέγαν ἠνάγκασε, καὶ ὃς οὐ μόνον οὐδὲν ἐλυμάνθη ἀλλὰ καὶ εὐστοχώτατα αὐτὸν κατειργάσατο.

(4) ὑποπτεύων οὖν ἐκ τούτων πάντας ἀνθρώπους οὐκέτι οὐδὲ ἐν τοῖς ἐξελευθέροις, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς ἐπάρχοις, οὕς γε καὶ παρ’ αὐτὴν τὴν ἡγεμονίαν κρίνεσθαι ἐποίει, ἐλπίδα ἀσφαλείας εἶχε. καὶ τὸν Ἐπαφρόδιτον δὲ τὸν Νέρωνος πρότερον μὲν ἐξεδίωξε τότε δὲ καὶ ἔσφαξεν, ἐπικαλέσας αὐτῷ ὅτι μὴ ἤμυνε τῷ Νέρωνι, ἵν’ ἐκ τῆς τιμωρίας, ἣν ὑπὲρ ἐκείνου ἐποιεῖτο, πόρρωθεν τοὺς ἰδίους ἐξελευ θέρους ἐκφοβήσῃ μηδὲν τοιοῦτο τολμῆσαι.

(5) οὐ μὴν ὠφελήθη τι ἐκ τούτου, ἀλλὰ καὶ ἐπεβουλεύθη τῷ ἑξῆς ἔτει ἐπί τε Γαΐου Οὐάλεντος, ὃς ἐνενηκοστῷ ἔτει ὑπατεύσας ἐτελεύτησε, καὶ ἐπὶ Γαΐου Ἀντιστίου ὑπάτων, <καὶ> ἀπώλετο.

הערות

מקורבים למשפחת הקיסר (דומיטיאנוס) מוצאים להורג בהאשמה על בסיס דתי, אולי בגלל קרבה ליהדות.

נמצא בשימוש ב...

יוספוס פאולינה ופולוויה

קישורים נוספים

Online-Text