הבדלים בין גרסאות בדף "Newman 1960"

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
מ (דף חדש: מחקר מודרני נ / מחקר מודרני N <div dir="ltr" align="left"> '''Newman, Jacob. ''Nahmanides – the Commentary of Nahmanides on Genesis chapters 1-6.'' Leide…)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־08:25, 16 בספטמבר 2010

מחקר מודרני נ / מחקר מודרני N

Newman, Jacob. Nahmanides – the Commentary of Nahmanides on Genesis chapters 1-6. Leiden: E.J. Brill, 1960.

סיכומים

הרמב"ן (1194-1270).

(עמ' 89) בראשית ה', 3 (ויוולד בצלמו, כדמותו, ויקרא את שמו שת) – ידוע כי כל הנולדים מן החיים יהיו בדמות המולידים ובצלמם אבל בעבור שנתעלה האדם בדמותו וצלמו שאמר בו "בדמות אלוהים עשה אותו” (בראשית ה' 1) פירש כאן שאף תולדותיו היו כן באותו הדמות המעולה ולא אמר זה בקין והבל כי לא רצה להאריך בהם. אבל פירוש כן בשת שהעולם הושתת ממנו (Numb.R.Ch. 14.7 and 12 – see also Cant.R. On 8.9) או מפני שהאדם נברא בתכלית שלמות היצירה הגיד בשת כי היה כמותו בכוח וביופי)(See also Moreh 1.7-Pirke de R.Eliezer ch.22.

(עמ' 91) בראשית ו', 2 (ויראו בני האלוהים את בנות האדם..) בני אלוהים – בני השרים והשופטים, לשון רש"י. וכך הוא בב"ר א' (פכ"ו ה', שם: בני דייניא). אם כן, יספר הכתוב כי הדיינים אשר להם לעשות המשפט בניהם עושים החמס בגלוי ואין מונע אותם. .. הסבר לא חסכוני לדעתי. מה גם שאין פרשנות לבראשית ד' 25 בו מוצג שת לראשונה רוני רשף 08:25, 16 בספטמבר 2010 (UTC)'

(עמ' 93) בראשית ו', 4 (..המה הגברים אשר מעולם, אנשי השם) והיו האנשים האלה הנולדים הראשונים מאב ואם בשלימות גדולה מן הגובה והחוזק כי נולדו בדמות אביהם ככתוב בשת "ויוולד בצלמו כדמותו". ויתכן שהיו כל בני הקדמונים אדם שת אנוש נקראים בני האלוהים כי היו האנשים האלה בדמות האלוהים. ואז הוחל לעבוד – ע"ז והוחל לבוא באנשים חולש ורפיון וכך אמרו בב"ר (י”ב, פכ”ד ו') “זה ספר תולדות אדם ואין הראשונים תולדות ומה הן אלוהות בעון קמי אבא כהן ברדלא אדם שת אנוש ושתק. ואמר להןם, עד כאן בצלם ובדמות ומכאן ואילך קינן קטרינן. וכאשר החל האדם לרוב ונולדו להם הבנות, היו אלה בני הראשונים בחזקם ולרוב תאוותם היו בוחרים הנשים הטובות בעלות הקומה והבריאות. וספר בתחילה כי יקחו אותם להם לנשים דרך חמס(עמ' 94) ואח"כ סיפר כי יבואו דרך זנות אל בנות האדם שאינם באותה המעלה. ולא יוודע הדבר עד שיולדו בנים להם, ויכירו כי אינם מבני שאר האנשים. רק לבני האלוהים האלה נולדו שהם גדולים מאוד אבל נופלים מאבותיהם בגובה וכוח כלשון – לא נופל אנוכי מכם(איוב י”ב, 3). והמה גיבורים כנגד שאר בני האדם. ואמר שהיה זה בדורות הראשונים אשר היו נקראים בני האלוהים בהיותם בתכלית השלמות שיולידו מבנות האדם נפילים וכם אחרי כן כי הנפילים עצמם יולידו נפילים. ופירש אשר מעולם כי האנשים אחרי המבול כאשר יראו גיבורים יזכירו אלה ויאמרו – כבר היו גיבורים מאלה לעולמים אשר היו לפנינו והיו אנשי השם בכל הדורות אחרי כן, וזה פשט הגון בפרשה זו. אבל המדרש אשר לרבי אליעזר בפרקיו (פי”ד) על המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמיים והוזכר בגמרא במסכת יומא (ט”ז ע”א ועיין בריטב”א שם) הוא הנאות בלשון הכתוב יותר מהכל, אלא שיש צורך להאריך בסוד העניין ההוא.”

הערות

בציטוט, פיסוק שלי. רוני רשף 08:25, 16 בספטמבר 2010 (UTC)

נמצא בשימוש ב...

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב