Nillson 1972

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני נ / מחקר מודרני N

Nillson, Martin P. 1972. Cults, Myths, Oracles, and Politics in Ancient Greece. New York: Cooper Square Publishers.

סיכומים

עמ' 13

השאיפה של בני האדם למצוא הסבר לכל דבר תופסת את תשומת ליבם ולעיתים קרובות לובשת צורות דמיוניות ופנטסטיות. למיתוס הייתה חשיבות בסיסית לקיום הביסיס והפוליטי של היוונים. הזכות להחזיק חבל ארץ נבעה מאותה היסטוריה עתיקה, שהמיתוס שיחק תפקיד זה. בהקמת קולוניה ובכל דרישה לזכות, היוונים ביססו דרישה זו על העבר הרחוק שהוא המיתוס.

עמ' 14

בעיני היוונים, המיתוס היה ההיסטוריה העתיקה שלהם.

עמ' 15

היוונים נהגו לשפר ולהוסיף למיתוסים ישנים או להמציא חדשים כדי לשרת מטרה מסוימת. המיתוס מהווה הוכחה ללגיטימיות של עליונות עם מסוים על אחר, או להעלאת רגשות פטריוטיים.

ההתפשטות של אתונה

עמ' 25

כאשר מנסים לבצע איחוד יש ליצור שלטון מרכזי שבעיר המרכזית יוכלו כל האזרחים לממש את זכויותיהם הפוליטיות ולמלא את חובותיהם כאזרחים.

עמ' 29

השימוש בהומרוס עם תוספות של סולון או פיסיסטראטוס במאבק נגד מגרה על השליטה בסלמיס: הסיפור של אג'אקס ומעשיו. לברר פלוטרכוס, סולון 10, איליאדה, 5.559 ואילך. סטרבו 9.??

עמ' 49

החשיבות של מיתוס בתעמולה פוליטית. שימש להשגת לגיטימיות לדרישות מסוימות ולדעת הקהל.

מיתוסים אתונאיים פיסיסטראטוס הקים את הבסיס לכוחה הימי של אתונה, ומיתוסים הצדיקו את זכותה של אתונה לכיבוש ימי.

עמ' 50

למשל: התפיסה של קרסונסוס (Chersonnesus) על ידי מילטאדס, בהסכמתו של פיסיסטראטוס. (הרודוטוס 5.35). המיתוס שימש עילה למהלך זה. תוקידידס (1.11) מספר שיוונים שלקחו חלק במצור על טרויה פנו לעסוק בחקלאות בקרסונסוס. ציון זה איננו מיתוס אבל המסע של אקמאס (Akamas) בנו של תזאוס ואנטימכוס (Antimachos)

אצל הרודוטוס (5.137) מסופר על המיתוס בנוגע לקרסונסוס. הסיפור הזה הומצא בזמנו של פיסיסטראטוס כדי להצדיק את ההתפשטות של אתונה!

עמ' 61

הרודוטוס (5.65) מדבר על מוצאו של פיסיסטראטוס ממלכים קדומים של אתונה.

עמ' 62

היפוקרטס נתן לבנו את השם פיסיסטראטוס, כמו שמו של בנו של נסטור. (לבדוק פאוסניאס 2.18.9) פאוסניאס טוען שמוצאו של פיסיסטראטוס לא ברור. האתונאים לא הסכימו לקבל את מוצאם של הטיראנים כאצילים.

עמ' 63

שוב, ניסיון של הפיסיסטראדים לשייך את מוצאם לשזה של המלכים האתונאים המוקדמים של הקולוניות האתונאיות באסיה הקטנה. לכן היפרכוס קרא לבנו פיסיסטראטוס

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב