אייל מאיר אינדקס מראי מקום לעבודה תשע מונותאיזם

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

חזרה לעמוד הראשי

תנ"ך

בראשית לה ב-ד

שמות כ א-יג

במדבר כה א-ט

דברים ד טו-יט

דברים ה ו-יז

דברים יב א-ד

דברים טז כא

שופטים ו כב-לב

מלכים-ב יח א-ח

מלכים-ב כג

ירמיהו ב-ג

ירמיהו כט ד-ז

תלמוד

בבלי שבת לא א

Augustinus

Augustinus, De Civitate Dei 6.11

Augustinus, De Consensu Evangelistarum 1.22.30

Augustinus, De Consensu Evangelistarum 1.23.31

Augustinus, De Consensu Evangelistarum 1.27.42

Cicero

Cicero, Pro Flacco 66-69

Dio Cassius

Dio Cassius 57.18.5a

Dio Cassius 57.19.6

Dio Cassius 58.4.3

Eusebius

Eusebius, Historia Ecclesiastica 2.5.6-7

Herodotus

Herodotus 2.18

Herodotus 2.47

Horatius

Horatius, Sermones 1.4.140-143

Horatius, Sermones 1.5.100

Horatius, Sermones 1.9.60-78

Josephus

Antiquities

Josephus, Antiquities 4.207

Josephus, Antiquities 14.70-71

Josephus, Antiquities 14.79

Josephus, Antiquities 14.85

Josephus, Antiquities 14.97

Josephus, Antiquities 14.112-113

Josephus, Antiquities 14.119-120

Josephus, Antiquities 14.201-208

Josephus, Antiquities 14.213-216

Josephus, Antiquities 14.223-228

Josephus, Antiquities 14.230-234

Josephus, Antiquities 14.223-234

Josephus, Antiquities 14.241-246

Josephus, Antiquities 14.256-267

Josephus, Antiquities 14.275

Josephus, Antiquities 14.304

Josephus, Antiquities 14.313

Josephus, Antiquities 14.320-321

Josephus, Antiquities 16.160-173

Josephus, Antiquities 17.300-303

Josephus, Antiquities 17.324-338

Josephus, Antiquities 18.81-84

Josephus, Antiquities 18.65-80

Josephus, Antiquities 20.17

Josephus, Antiquities 20.244

The Jewish War

Josephus, The Jewish War 1.154

Josephus, The Jewish War 1.180

Josephus, The Jewish War 2.80-81

Josephus, The Jewish War 2.101-110

Against Apion

Josephus, Against Apion 2.123

Josephus, Against Apion 2.137

Josephus, Against Apion 2.237

Josephus, Against Apion 2.141

Josephus, Against Apion 2.282

Juvenalis

Juvenalis, Saturae 3.11-16

Juvenalis, Saturae 3.296

Juvenalis, Saturae 6.542-547

Juvenalis, Saturae 14.96-106

LIvius

livius 4.30.10-13

livius 25.1.12

livius 39.8

Martial

Martial, Epigrams 4.60

Martial, Epigrams 12.57.13

Origen

Origen, Contra Celsus 5.34

Origen, Contra Celsus 5.41

Ovid

Ovid, Ars Amatoria 1.413-416

Pausanias

Pausanias 10.17.11

Philo

Philo, De Specialibus Legibus 1.53

Philo, De Specialibus Legibus 1.51

Philo, Flaccus 1

Philo, Legatio ad Gaium 155-161

Philo, Legatio ad Gaium 311-316

Philo, Legatio ad Gaium 361

Philo, Vita Mosis 2.17

Plutarch

Plutarch, Moralia 353f-354a

Plutarch, Quaestiones Convivales 4.5

Seneca the Philisopher

Seneca the Philosopher, Epistulae Morales 108.17-22

Strabo

Strabo 5.2.7

Suetonius

Divus Augustus

Suetonius, Divus Augustus 32.1

Divus Iulius

Suetonius, Divus Iulius 42.3

Suetonius, Divus Iulius 84.5

Tiberius

Suetonius, Tiberius 30

Suetonius, Tiberius 33

Suetonius, Tiberius 36

Suetonius, Tiberius 37.1

Suetonius, Tiberius 37.2

Suetonius, Tiberius 55

Tacitus

Annals

Tacitus, Annals 2.59

Tacitus, Annals 2.69

Tacitus, Annals 2.82

Tacitus, Annals 2.85

Tacitus, Annals 2.87

Tacitus, Annals 4.2.1

Tacitus, Annals 4.2.4

Tacitus, Annals 4.6

Tacitus, Annals 4.40

Tacitus, Annals 11.15

Histories

Tacitus, Histories 5.4

Tacitus, Histories 5.5

Tertulian

Tertullian, Apologeticus 6.8

Tertullian, Apologeticus 21.1

Valerius Maximus

Valerius Maximus 1.3.3