אייל מאיר - טבלאות מושגים - העולם ההלניסטי

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

חזרה לסילבוס

מהומרוס לפילפוס

מושגים לשיעור

גֻמנסיוןאֵפֶבּיאהרמסהרקלסהתרבות המינואיתהתרבות המיקניתלינאר Aלינאר Bהמלחמה הפלופונסית הראשונההמלחמה הפלופונסית השניהכְּסֵנוֹפוֹןמסע הרבבההרודוטוספּוֹלֻבּיוֹספיליפוס II

אלכסנדר הגדול

מושגים לשיעור

קרב גרניקוסקרב איסוסהמצור על צורקרב גאוגמלאקלייטוס "השחור"הקרב על ההֻדספסגימנסופיסטים

מדיאדוכים למלכים

מושגים לשיעור

אומנסכסופי-המגןקרב גַבּיאֵנֶהסודא

התגבשות הסדר החדש

מושגים לשיעור

קסנדרוסאנטיפטרוסצ'נדרגופטאאיפְּסוֹסתלמי "המרעים" קֵראוּנוֹסברניקה Iאנטיוכוס I "המושיע"פֻּרהוֹס מלך אפירוסאנטיגונוס גונטסארסינואה

מצרים התלמית

מושגים לשיעור

אלכסנדריאאוקלידסארכימדסהֶרופילוס מכלקדוןזנודוטוס מאפסוסקלימכוס מקֻרנהאיגרת אריסטאסתלמי הראשוןברניקה Iתלמי II פילאדלפוסלֻסימכוסארסינואה II פילאדלפוסתלמי III "נוטה החסד" (Euergetes)המלחמות הסוריות (כל אחת מונח לעצמה)

אסיא הסלווקית

מושגים לשיעור

סֵלֵוּקיאאנטיוכיאאפיאנוסבית אַטַּלוֹספרגמוןסלווקוס I ניקאטוראנטיוכוס I סוטראנטיוכוס II תאוססלוקוס II קליניקוסאנטיוכוס III הגדולהמלחמה הסורית ה-Iהמלחמה הסורית ה-IIמלחמה הסורית ה-IIIהמלחמה הסורית ה-IVמלחמה הסורית ה-Vדיודוטוס (=תאודוטוס) • קרב רפיחתלמי V אפיפנס

העולם ההלניסטי

מושגים לשיעור

מנאנדרוסאפולודורוסSeres סֵרֶסהמלך אשוקאאָי-ח'אנוּםקליארכוס (מסולי?)בֵּרוֹיְאַהגֻמנסיוןאֵפֶבּיאהרמסהרקלס

בין אלים ובני אדם

מושגים לשיעור

מקדש אמון בסיוואטיכה (Tyche)היפרידס (Hypereides)דמוסתנס (Demosthenes)דינארכוס (Deinarchos)אתנאיוס (Athenaios)דמאדס (Demades)דמטריוס I מוקדוןהצו מקאנוֹפּוֹסתלמי III "עושה החסד"ברניקה IIמלחמה הסורית ה-IIIאנטיוכוס IIIאנטיוכוס III הגדוללאודיקה IIIאֵוּהֶמֵרוֹס ממֵסֶנֶה

סוציאליזם נוסח שׂפרטא

מושגים לשיעור

אגיס ה-IVקלאומנס ה-IIIאפוריםגרוסיהאפלה (Apella)אגוגה (תוכנית האימון הספרטנית)הלוטיםנאביסהליגה האכאיתהליגה האיטוליתאגסילאוסקרב סלאסיה

הענן מן המערב

מושגים לשיעור

המלחמה הפונית הראשונההמלחמה הפונית השניהאנטיגוֹנוֹס II גוֹנאטאסדמטריוס IIאנטיגונוס III דוֹסוֹןקלאומנסקרב סלסיאפיליפוס Vהמלחמה המקדונית הראשונהמרקוס ואלריוס לאיווינוס (Marcus Valerius Laevinus)תלמי IVתלמי Vמלחמה הסורית השלישיתהמלחמה המקדונית השניהקֻנוֹסקֵפַֿלאיפרסאוסקרב פידנה (Pydna)אנטיוכוס III הגדולקרב מגנסיאאנטיוכוס IVהפונית השלישית

קומפלקס חנוכה

מושגים לשיעור

המלחמה הסורית החמישיתקרב מגנסיאשלום אפמאהטלנטיםאנטיוכוס השלישיסלוקוס (הרביעי, 187-175)חוניו כהן-גדולאנטיוכוס IV אפיפנס (175-164)המלחמה הסורית השישיתקרב פֻּדנאמקבים דלֻסיאסהתפוררות בית המלוכה הסלוקי

הכיבוש הרומי

מושגים לשיעור