אלכסנדר בבבלי תמיד

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מאמר אוֹרי

הטקסט

מקורות נוספים

ספרות מחקר

על אלכסנדר


Ausfeld, A. 1907. Der Griechische Alexanderroman. Leipzig: Teubner. קישור לעותק מקוון.

Ausfeld 1907


Wallach. L. 1941. Alexander the Great and the Indian Gymnosophists in Hebrew Tradition. Proceedings of the American Academy for Jewish Research. 11: 47-83. לקישור המאמר ב-jstor; מצוטט אצל... Wallach 1941

 
Stoneman, Richard. “Naked Philosophers: The Brahmans in the Alexander Historians and the Alexander Romance.” The Journal of Hellenic Studies 115 (1995): 99 – 114.

Stoneman 1995Tarn, W. "Alexander, Cynics and Stoics." The American Journal of Philology 60, no. 1 (1939): 41-70.

Tarn 1939


Jhunjhunwala, Bharat. “Role of the intellectuals in governance.” Futures 36 (2004): 787 – 95.

Jhunjhunwala 2004


Willis, William H. and Maresch, Klaus. “The Encounter of Alexander with the Brahmans: New Fregments of the Cynic Diatribe.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 74 (1988): 59 – 83.

Willis and Maresch 1988


Fisch, M.H. “Alexander and the Stoics.” The American Journal of Philology 58, no. 2 (1937): 129 – 51.

Fisch 1937b


Fisch, M.H. “Alexander and the Stoics: Part 1.” The American Journal of Philology 58, no. 1 (1937): 59 – 82.

Fisch 1937aDerret, J. Duncan M. “The Theban Scholasticus and Malabar in c. 355-60.” Journal of the American Oriental Society 82, no. 1 (1962): 21 – 31.

Derret 1962


Stoneman, Richard. “Who are the Brahmans? Indian Lore and Cynic Doctrine in Palladius' De Bragmanibus and Its Models.” The Classical Quarterly, New Series 44, no. 2 (1994): 500 – 10.

Stoneman 1994a


McEvilley, Thomas. “Early Greek Philosophy and Mādhyamika.” Philosophy East and West 31, no. 2 (1981): 141 – 164.

McEvilley 1981


Derret, J. Duncan M. “Whatever Happened to the Land Flowing with Milk and Honey?.” Vigiliae Christianae 38, no. 2 (1984): 178 – 184.

Derret 1984


Stoneman, Richard. “Review: Sources for Alexander.” The Classical Review, New Series 52, no. 1 (2002): 103 – 5.

Stoneman 2002


LeValley, Paul. “Naked Philosopher-Ascetics: Some Observations on the Shramana Religious Spectrum.” Sophia 39, no. 2 (2000): 143 – 158 .

LeValley 2000


Heddot, Pierre and Michael Chase. What is Ancient Philosophy? Harvard: Harvard University Press, 2004.

Heddot and Chase 2004

על חמורים ועניינים דומים

חמורים וטיפון שת

נהר ברנהיים, רנה. "העלילה שהיהודים עובדים לחמור בימי יוון ורומא." ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל 28 (1963): 106-116.

נהר ברנהיים 1963

בארון, שלום. היסטוריא חברתית ודתית של עם ישראל. כרך ראשון. תל אביב: מסדה, 1955.

בארון 1955

גלנדר, שמאי. ספר בראשית, כרך א'. רעננה: האוניברסיטא הפתוחה, 2009.

גלנדר 2009

Albani, M., J. Frey and A. Lange. Studies in the Book of Jubilees. Tubingen: Mohr Siebeck, 1997.

Albani et al 1997

Allen, Don Cameron. “Milton and the Sons of God.” Modern Language Notes 61, no. 2 (1946): 73-79.

Allen 1946

Assman, Jan. Moses the Egyptian. London: Harvard University Press, 1997.

Assmann 1997

Boice, James Montgomery. Genesis: an Expositional Commentary. Vol. 1, Genesis 1:1-11:32. Michigan: Ministry Resources Library, 1982.

Boice 1982

Clines, D.J.A. “The Image of God in Man.” Tyndale Bulletin 19 (1968): 53-103.

Clines 1968

Lang, Bernard. “Job XL 18 and the "Bones of Seth".” Vetus Testamentum 30, no. 3 (1980): 360-361.

Lang 1980

Klijn, A.F.J. Seth in Jewish, Christian and Gnostic Literature. Leiden: E.J. Brill, 1977.

Klijn 1977

Goldwasser, O. “King Apophis of Avaris and the Emergence of Monotheism.” in Timelines: Studies in Honor of M. Bietak, Vol.2, edited by E.Czerny, I. Hein, H. Hunger, D. Melman and A. Schwab, 129 – 133. Leuven: Peeters, 2006.

Goldwasser 2006

Riess, Ernst. 1904. “The Magical Papyri, a Source for Our Knowledge of Ancient Life. In III Parts—Part II." The New York Latin Leaflet, Vol. 5. No. 108. pp. 1-3.

Riess 1904

Elderkin, G. W. 1936. “An Athenian Maledictory Inscription on Lead.” Hesperia, Vol. 5. No. 1. The American Excavations in the Athenian Agora: Ninth Report. pp. 43-49.

Elderkin 1936

Rutherford, Ian. 2000. “The Genealogy of the Boukoloi: How Greek Literature Appropriated an Egyptian Narrative- Motif.” The Journal of Hellenic Studies, Vol. 120. pp. 106-121

Rutherford 2000

Fontenrose, Josef. Python, a Study of Delphic Myth and its Origins. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1959.

Fontenrose 1959

van Henten, Jan Willem. “Dragon Myth and Imperial Ideology in Revelation 12–13.” in The reality of Apocalypse: rhetoric and politics in the book of Revelation, edited by Barr. L. David, 181-203. Altanta: The Society of Biblical Literature, 2006.

van Henten 2006

Clouston, W. A. 1892. "The Three Precepts: A Norse Variant Folklore," Vol. 3. No. 4. pp. 556-558.

Clouston 1892

Fossum, Jarl and Brian Glazer. 1994. "Seth in the Magical Taxts." Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 100. pp. 86–92.

Fossum and Glazer 1994

Griffiths, J. Gwyn and A. A. Barb. 1959. "Seth or Anubis?" Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 22. No. 3/4. pp. 367-371.

Griffiths and Barb 1959

Feldman, Louis H. 1988. “Pro-Jewish Intimations in Anti-Jewish Remarks Cited in Josephus' "Against Apion".” The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 78. No. 3/4. pp. 187 -251.

Feldman 1988

Gruen, Erich S. 1998. "The Use and Abuse of the Exodus Story." Jewish History, Vol. 12. No. 1. pp. 93-122.

Gruen 1998b


Newman, Robert S. “The Ancient Exegesis of Genesis 6:2, 4.” Grace Theological Journal 5, no. 1 (1984): 13-36.

Newman 1984

Nock, A. D. 1929. “Greek Magical Papyri.” The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 15. No. 3/4. pp. 219-235.

Nock 1929

Griffiths, J Gwin. 1969. “Review: Astrology in the Papyri.” The Classical Review, New Series, Vol. 19. No. 3. pp. 358-360.

Griffiths 1969

Frankfurter, David. 1996. “Review: Native Egyptian Religion in Its Roman Guise,” Numen, Vol. 43. No. 3. pp. 303-315.

Frankfurter 1996

Robertson, D. S. 1928. “Review: Ancient Novels,” The Classical Review, Vol. 42. No. 6. pp. 230-232.

Robertson 1928

Rist, Martin. 1935. “Is Matt. 11:25-30 a Primitive Baptismal Hymn?” The Journal of Religion, Vol. 15. No. 1. pp. 63-77.

Rist 1935

Matthews, Caitlin. Sophia: Goddess of Wisdom, Bride of God. Wheaton: Quest Books, 2001.

Matthews 2001


Adolf, Helen. 1950. "The Ass and the Harp." Speculum, Vol. 25. No. 1. pp. 49-57.

Adolf 1950

Barb , A. A. 1972. "Cain's Murder-Weapon and Samson's Jawbone of an Ass." Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 35. pp. 386-389.

Barb 1972

DeFilippo, Joseph G. 1990. "Curiositas and the Platonism of Apuleius' Golden Ass." The American Journal of Philology, Vol. 111. No. 4. pp. 471-492.

DeFilippo 1990

Rouse, W. H. D. 1893. "Red-Haired Men." Folklore, Vol. 4. No. 2. pp. 249-250

Rouse 1893

Van Gemeren, Willem A. “The Sons of God in Genesis 6:1-4.” Westminster Theological Journal 43 (1981): 320-348.

Van Gemeren 1981

Westermann, Claus. Genesis 1-11. London: Ausburg Publishing House, 1984.

Westermann 1984

חמורים אחר

פליקס, יהודה. חי וצומח בתורה. ירושלים: הוצאת ישראל הצעיר, 1984.

פליקס 1984


Albright, William Foxwell. From the Stone Age to Christianity. New York: Doubleday Anchor Books, 1957.

Albright 1957


Albright, William Foxwell. Yahweh and the Gods of Canaan. Great Britain: The Athlone Press, 1968.

Albright 1968


Albright, W.F. 1940. “Islam and the Religions of the Ancient Orient.” Journal of the American Oriental Society, Vol. 60. No. 3. pp. 283-301.

Albright 1940


Stern, Menahem. 1974. Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. 2 vols. Jerusalem: Keterpress Enterprises.

Stern 1974


Stern, Menahem. 1974. Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. 2 vols. Jerusalem: Keterpress Enterprises.

Stern 1974

Ginzberg, Louis. Legends of the Jews. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2003.

Ginzberg 2003

Ilan, Tal. "The Quest for the Historical Beruriah, Rachel, and Imma Shalom." AJS Review 22, no 1 (1997): 1-17.

Ilan 1997

Henshke, David. "A Non-Rabbinic Law Rejected by the Tannaim." The Jewish Quarterly Review, New Series 92, No 1/2 (2001): 79-103.

Henshke 2001

Churcher, C. C. "Oldest Ass Recovered from Olduvai Gorge, Tanzania, and the Origin of Asses." Journal of Paleontology, 56, No 5 (1982): 1124-1132.

Churcher 1982

Masseti, M. "Holocene mammals of Libya: A biogeographical, historical and archaeozoological approach." Journal of Arid Environments 74 (2010): 794-805.

Masseti 2010

Moller-Christensen, V. and K.E. Jordt Jorgensen. Encyclopedia of Bible Creatures. Philadelphia: Fortress Press, 1965.

Moller-Christensen and Jorgensen

Ferguson, Walter W. Living Animals of the Bible. New York: Charls Scribner's Son: 1974.

Ferguson 1974Bickermann, E. 1927. Ritualmord und Eselkult. Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Publizistik. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (=MGWJ) 71: 171-87, 255-64

Bickermann 1927

Jastrow, M. Light Thrown on Some Biblical Passages by Talmudic Usage. Journal of Biblical Literature, Vol. 11, No. 1 (1892), pp. 126-130


Jastrow 1892
Wallach L., The Textual History of an Aramaic Proverb (Traces of the Ebionean Gospel), Journal of Biblical Literature, Vol. 60, No. 4 (Dec., 1941), pp. 403-415

Wallach 1941b

Wallach, L., Alexander The Great and the Elders of the South, American Academy for Jewish Research 11(1941), pp. 47-83.

Wallach 1941

Isaacs, Ronald H. Animals in Jewish Thought and Tradition. New Jersey: Jason Aronson Inc., 2,000

Isaacs 2000

פני חמור

Anderson, Andrew Runni. 1927. “Alexander's Horns.” Transactions and Proceedings of the American Philological Association. Vol. 58. pp. 100-122.

Anderson 1927


Cioffi, Frank and Peter Alexander. 1974. “Wishes, Symptoms and actions.” Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes. Vol. 48. pp. 97 -134.

Cioffi and Alexander 1974


Baker Wyrick, Deborah. 1982. “The Ass Motif in The Comedy of Errors and A Midsummer Night's Dream.” Shakespeare Quarterly, Vol. 33, No. 4. pp. 432-448.

Baker Wyrick 1982


Evans, E. P. Animal Symbolism in Ecclesiastical Architecture. London: 1896; rpt. Detroit: Gale Research, 1969.

Evans 1969


חמורים ההולכים בחושך

חמורים במסורת היהודית

א. בתנ"ך - אינדקס חמורים בתנ"ך

ב. במדרשים ומסכתות:

מדרש תנחומא נח יח (חמורים ויתומים), מדרש תנחומא בא יב (פטר חמור)

מסכת כלאים (בעריכת ביאליק) (לא קושרים את הלובדקים לגמלים)

תוספתא כפשוטה על סדר זרעים, כלאים פ"ה, שאול ליברמן.

משניות זכר חנוך - ח"א זרעים א', ר' עובדיה מברטנורא, כלאים ח' תוספות יום טוב. (חמור של לוב והוא גדול ועריץ משאר חמורים ודומה לגמל)

מסכת בכורות ה ב (תרומת החמורים הלוביים ביציאת מצריים)

מסכת שבת נא ב (את הגמל באפסר והלובדקים בפרומביא) ,

פירוש: גדליה ליפשיץ, אבי עזר מועד, שבת ה', כ"ב.

עוד פירוש ודיון: תוספתא כפשוטה, חלק ג' מועד ח"א שבת פ"ד, שאול ליברמן.

מרכבת המשנה, ר' שלמה אבד"ק חעלמא, הלכות שבת פיט פק עב (חמור לובי = בין חמור הבר וחמור היישוב)

מתנה טובה- ר' מיכאל זאב זאבאצקי אב"ד בויסק, שבת פרק חמישי ל"ו - דיון סוער על כל העסק בכתב רש"י.

בחלקת בנימין - בנימין בן מרדכי זאב קארינמאן שבת פרק חמישי דף נ"א ע"ב ודף נ"ב ע"א- דיון על הלובדקים

חק לישראל - בראשית, משנה שבת פרק ה', ברטנורא. לובדקים - חמור הבא ממדינת לוב והן קשין וחזקין וצריכים שמירה יותר משאר חמורים הנמצאים בישוב.

שושנים לדוד- פארדו דוד, שבת פרק ה' .

חידושי הלכות -אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א) , - דממעט דווקא לובדקים יוצאים באפסר אבל לא בחטם (?)

בני ציון חלק ה' - הלכות שבת סימן ש"ה, עמוד ראשון, שני, שלישי וחמישי.

ש"ס נהרדעא- ח"ב - שבת, במה טומנין, פרק רביעי, שבת נ"א. חלק ראשון, שני, שלישי ורביעי.

מסכת שבת קט"ז עא (אמא שלום, אתא חמרא ובטש לשרגא)

מבוא התלמוד, ישראל פורת, מסכת גיטין סוגיה ו' (החמור שנתן רבן גמליאל לשופט היה לא אחר מאשר חמור לובי.)

ג. גירסא מפורטת יותר לחלק בסיפור שבבבלי:

אהבת יהונתן ח"א קכ"ה, וישלח. חלק אחד,חלק שניים.

ד. חילופי אותיות, עוד כמה שמות ללובדקים והקשר לגמלים:

מבוא לנוסח המשנה, חלק א', אפשטיין יעקב נחום הלוי.

ה. תכונות הלובדקים:

קבוצת מפרשי המשנה- מועד שבת, קול סופר, י"ב. (חמורים חזקים ממצריים)

רמב"ם הלכות שבת, פרק כ' הלכה ח' (לובדקים - חמור שבין חמור הבר וחמור היישוב ואיך לקשור אותו)


חמורים ויהודים במקורות לא יהודיים

Plutarch, Symposiacs IV.5 על יהודים, חמורים ומים.

Mnaseas of Patara כנראה הראשון שהזכיר את הערצת החמורים של היהודים. ציין ראש מוזהב של חמור שהיהודים עבדו לו.

דמוקריטוס כתב ספר על היהודים, ידוע לנו רק מסודא, ציין סגידה יהודית לראש חמור מוזהב.

טקיטוס, דברי הימים 5.3 חמורי הפרא שהצילו את בני ישראל מצמא, פסל של חמור בקודש הקודשים וגפן מוזהב - הקשר לדיוניסוס

Plutarch de isid et Osir. 31 מנהגי הפולחן של המצרים, השנאה לחמור - חיה טיפשה, כינו את אוכוס (מלך פרסי) חמור. טיפון ברח מהקרב על חמור והחזיק שבעה ימים, ואז נהיה אב לבנים שאחד מהם נשא שם שמרמז על קשר יהודי.

Epiphanes, Panarion. XXVI 10 (עמוד 90 בקישור) - יש אומרים שסבאות' דומה לחמור, אחרים לחזיר ולכן אסור ליהודים לאכול חזיר. אבל הוא היוצר של השמיים, הארץ, מה שאחריהם ומלאכיו.אל שמזוהה עם ה', כמו - צבאות, ה' צבאות


Epiphanes. XXVI, 12. (עמוד 92 בקישור) זכריה ראה חיזיון ולא יכל לדבר מרוב פחד. כשעמד במזבח, ראה איש בדמות חמור וכשיצא, האדם שראה במקדש מנע ממנו לדבר (חסם את פיו). אך כששב לדבר, סיפר ונהרג. מאז לבשו פעמונים בשעת העבודה במקדש. (?)

Tertullian.ad nation I,14 יהודי מומר שנשא קריקטורא שבה כתוב - חמור של כהן. היו לדמות זו אזניים של חמור, והיא הייתה לבושה בטוגה ואחזה ספר ובאחת מרגליו הייתה פרסה. הקהל נסחף אחריו.


Tertullian Apol (16) -על חמורי הפרא שהצילו את היהודים מצמא ביציאת מצרים והקשר לנוצרים - חשבו שגם הנוצרים עובדים לחמורים בגלל הדמיון שלהם ליהודים, אבל כשקנאיוס פומפיוס נכנס למקדש בירושלם הוא לא ראה בו ראש של חמור ואילו אתם (שאליו פונה טרטוליאן) עובדים את כל הבהמות ואנו רק את החמורים. אולי זה מה שמפריע לכם- הפגאנים.

Minucius. Felix 9 - הנוצרים עובדים לראש של חמור- החיה הפשוטה ביותר, שוחטים תינוקות ועוסקים ברוע חשוך. (חושך, דם וחמורים - כמו הפלגש בגבעה ופולחן טיפון סת אצל נהר ברנהיים 1963).

28 - הנוצרים מואשמים בפשעים נוראיים שבעצם הלא נוצרים מבצעים. הנוצרים עובדים לראש של חמור? מי יהיה מספיק טיפש כדי לעשות כזה דבר?! ומי טיפש יותר כדי להאמין שאפשר לסגוד לכזה דבר? אלא שאתם מקדשים אפילו חמורים שלמים בחוות שלכם, יחד עם האפונא (?) Epona שלכם, ומסיבות דתיות טורפים את אותם חמורים עם איסיס (?!)

Diodorus. XXXIV, 1- (Loeb 53-55) - אנטיוכוס מטיל מצור על ירושלם, היהודים הנבדלים והמרושעים ניצלו ממצרים בזכות סימנים לבנים שהיו על גופם, או צרעת. אנטיוכוס נכנס לבית המקדש ושם ראה פסל של אדם יושב על חמור, עם ספר בידיו. הוא הניח שזה משה, הקריב מולו קורבן ורצה לטמא את ספריהם ולכבות את המנורה שבה אש תמיד. ושהכהן הגדול וכל השאר יאכלו מהבשר. חבריו ניסו לשכנע אותו להשמיד את היהודים אבל הוא הסתפק בהתעללות

יוספוס, נגד אפיון 2.49 when Onias and Dositheus, both Jews, whose names are laughed at by Apion, were the generals of their whole army.

לפי נהר ברנהיים 1963 עמ' 107, בושה לקלארק טען כי יתכן שיש קשר בין אוניאס לבין חמור (אונוס ביוונית).

יוספוס, נגד אפיון 2.79 על השקרים החמורים שהפיץ אפיון בנוגע לראש מוזהב של חמור במקדש שעליו סיפר אנטיוכוס אפיפנס, כנראה עלילה מצד המצרים (מתאים לנהר ברנהיים 1963. החמור הוא חיה בזויה יותר מעיזים וחיה נוספת. מציין כובשים אחרים שלא מצאו חמור וסופרים אחרים (שלפי ההערה באתר אין לנו את כתביהם בנושא כיבוש אנטיוכוס אפיפנס) שתיארו את אנטיוכוס אפיפנס לא מוצא חמור. אנו היהודים לא מייחסים כוח ואו כבוד לחמור, בניגוד למצרים שסוגדים לתנינים וחיות אחרות. החמור עבורינו הוא בהמת משא שאם אוכלת את האוכל שלנו או לא מבצעת את עבודתה כראוי נענשת בחומרה, כי תפקידה לשרת.

יוספוס, נגד אפיון 2.112-114 על זאבידוס שחטף את ראש החמור המוזהב ממקדש היהודים.


בשימוש ב...

תשע ב - סדנא למיומנויות מחקר

אלכסנדר בבבלי תמיד מאמר

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא