אפעל 1989

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני א

אפעל, ישראל. תשמ"ט. "היהודים בגלות בבל בתקופת המקרא - השפעות תרבותיות וקווי יחוד", התבוללות וטמיעה המשכיות ותמורה בתרבות העמים ובישראל, עורכים יוסף קפלן ומנחם שטרן, ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.

סיכומים

עמוד 29: בני ממלכת ישראל הצפונית אשר הוגלו על ידי האשורים איבדו את זהותם הלאומית. עמוד 30: סיפורם של גולי יהודה וצאצאיהם במאות השישית והחמישית לפני הספירה הוא שונה. האם גם כאן חזרו תופעות ההתבוללות והטמיעה? סימנים ותופעות לכך שאכן הייתה התבוללות:

 1. חדירת הארמית לספרות והדיבור.
 2. שמות היהודים – שמות נוכריים שמות שהכילו רכיבים אליליים.
 3. הכתב העברי שימש רק לקדושה ו"לאומיות".
 4. שמות החודשים – שמות בבליים.

יחד עם זאת לפנינו עדויות מובהקות לכך שקיימת הייתה זהות יהודית בקרב יהודי גלות בבל.

עמוד 31: השנים 425-44 150 שנה לאחר ההגליות מיהודה. המקורות: עזרא ונחמיה + ארכיון מניפ‎‏ור שמתאר את קשריהם של משפחת בית מורשו הבבלית. ממקורות אלו ברור שלמרבית היהודים שמות יהודים.

עמוד 32: תיאור תפקידם ומעמדם של עזרא ונחמיה.

עמוד 33: התייחסות לסוגיית הנשים הנכריות. ישנו ציטוט מויינפלד "המגמה האוניברסאלית..." מסכם ואומר:"מן הידיעות על אישיותם ופועלם של עזרא ונחמיה...עוד הייתה בגולת בבל עילית תרבותית-חברתית יהודית פעילה" בהמשך העמוד חוזרים לתקופת זרובבל (520-539 לפנה"ס).

עמוד 34: הסבר על שמותיהם של זרובבל שנאצר ששבצר – שמות בבלים מנהיגי העם צאצאי דויד.

בהמשך תיאור ההשפעה הספרותית הבבלית כפי שבאה לידי ביטוי בכתביו של ישעיהו השני. האמצעים שבעזרתם קיימו היהודים את זהותם בגלות:

 1. סימנים מבדילים והתנהגות מיוחדת, כמו השבת ברית המילה וכולי
 2. ימי זיכרון לאומיים
 3. רשימות יחס
 4. שמות פרטיים יהודים

עמוד 35: הפעילות הרוחנית בגולה אינטנסיבית, מתקיים חשבון נפש לאומי לגבי הסיבות אשר הובילו לחורבן כמו גם אמונה בישועה שתבוא. אין דבקות באמונות האליליות הבבליות כמו גם ישנה נטישה של האמונות האליליות שהיו ידועים לנו מיהודה של לפני הגלות נעלמו. הנהגה

 1. בית דויד
 2. כוהנים
 3. זקנים

עמוד 36: סיכום שמירת הזהות היהודית בבבל

36-39: יחס השלטונות למיעוט היהודי

הערות

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת מוטי נניקשוילי

קישורים נוספים