בן גריון 1938

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ב / מחקר מודרני B

בן גריון, מיכה יוסף (ברדיצ'בסקי). 1938. ממקור ישראל: מעשיות וסיפורי עם. כרך א. תל אביב: מוסד ביאליק.

סיכומים

מימי בית שני

אלכסנדר בירושלים, עמ' קסז – קפז

נוסח ראשון – יוסיפון 60-63.

נוסח שני – ספר אלכסנדרוס המוקדני: ירושלים הו"ל לונץ, ד', 99-102.

נוסח שלישי – תולדות אלכסנדר: קובץ על יד, ב', 9-11 (של ישראל לוי)

אלכסנדר בן החרטום המצרי

נוסח ראשון – תולדות אלכסנדר: תהלה למשה 142-143.

נוסח שני – יוסיפון 65-78; תולדות אלכסנדר: קובץ על יד ב', 2-5.

שמן יריחו וקבר אלטינוס

נוסח יחיד – ספר אלכסנדר מוקדון: תהלה למשה, 144-146.

קבר ירמיהו

נוסח יחיד – תולדות אלכסנדר: קובץ על יד ב', 9

אריסטו

נוסח יחיד – אלדבי, שבילי אמונה ח', 82; שלשלת הקבלה, 83-84; סדר הדורות א', 68.

משפט צדק

נוסח ראשון – ספר אלכסנדר מוקדון: תהלה למשה, 149.

נוסח שני (קיצור) – חיבור מעשיות, נ"א: מדרש תנחומא, הו"ל בובר, מבוא, 76; ספר המעשיות, בגדד, ח', 8.

חכמי הודו

נוסח ראשון – יוסיפון 98-100.

נוסח שני – תולדות אלכסנדר: קובץ על יד ב', 34-35.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

האלכסנדר-רומאנס העברי - הענף השלישי

קישורים נוספים

ב