דף עבודה אישי - ערן שוורץ - תש"ע א

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

כתיבת מסמך מחקרי בהיסטוריה:

שאלות שיש לשאול:
במידה ומצורף ספח/ מקור היסטורי:
• מי כתב? מתי כתב? באיזו שפה?
• לשאול שאלות משנה.
o לפרק הגדרות שכביכול טריוויאליות.
o לנסות להגדיר מספרית – גילאים, כסף, אדמה, רכוש
o לנסות לזהות אינטרסים
 למה הפעולה נעשתה
 לטובת מי
 מי בסוף הרוויח
 מי הפסיד
o האם ההתנהגות ייחודית או נצפתה בעמים אחרים באותה התקופה (פוליסים ביוון)
o האם אבולוציה או חד פעמי ייחודי?
o התער של אוקלהם – הקצר או המסובך
• טענות:
o הזייפן – מוצא אחרון
o טיעון מן השתיקה – לא נאמר דבר על כך, לא הייתה התרעמות מצד כל שהוא – ייתכן ואומר משהו
• אופן כתיבה:
o להציג מקורות
 ראשונים/ משניים
 שיוך ואינטרסים
 אנרכוניזם
o להציג טענה/ שאלה
 להעלות השערה, להציג תאוריות אחרות (תומכות או סותרות – אם סותרות לומר למה אינן נכונות לדעתי- לנסות למצוא סתירות בהנחות יסוד)
 לפרק לגורמים (הבנת מושגים, מרכיבי השאלה – מה כל דבר אומר)
 לבסס על ראיות היסטוריות (מהכתב, אירועים דומים)
 לנסות לחשוב ולהציג את כל הצדדים (כלכלי, מעמדי, מניע אישי – גאווה,כבוד,נקמה, צורך, רעב, מלחמות)
 לסכם – לשלול או לקבל הטענה

סיכום אישי

סיכום רומא:
שני אתרים מועילים לעת העתיקה: Lacus Curtius. Perseus.tufts.edu
מקורות:
• דיוניסוס (ליקרנסוס ספר רביעי פרק 3 – סרויוס טוליוס)
• ליוויוס
• קיקרו
• Festus
• פוליביוס
• סלוסטיוס – בקשר למטלוס ומריוס

פוליביוס – היסטוריון, במקור יווני שעבר וקיבל חסות רומאית, כתב על המצב ברומא בשנים 146-220 לפנה"ס. מתאר את המצב המדיני – המעבר ממצב שלטון אחד לאחר:
מונרך – טיראן – אצילים (אריסטוקרטיה) – אוליגרכיה – דמוקרטיה – אוכלוקרטיה

שמות ברומא – סיכום 3

קורנל:

המלוכה בתחילת רומא(סיכום 4):
• לאו דווקא בירושה מאב לבן
• המלך נבחר – לא מובן מאילו, מספר מצומצם של משפחות בוחר.
• חוק הברזל של האולגירכיה (אוליגרכיה עומדת מאחורי כל סוג שלטון).
• בתקופה בין מלכים שלטון עבר בין המשפחות.
• אף מלך לא הגיע מהמשפחות האילו.

סרוויוס טוליוס (סיכום 5):
הרפורמות:
ארגון מחדש של ההירכיה:
• חלוקה לשבטים
• הקמת מרשם אוכלוסין (סנסורים)
הקנטוריות (קורנל 173-197):
• בתחילה 60 ובהדרגה עד 193 קנטוריות
o 5 מעמדות, מעשירים לעניים, מבוגרים לצעירים.
• שיויון קנטוריות לצעירים ומבוגרים, על אף רוב צעיר, מעיד על העדפת מבוגרים.
• ייתרון ורשות הצבעה ראשונה לעשירים.
• תחילה מסיבות צבאיות אחר כך גם פוליטיות, לא ניתן להפריד בין פוליטיקה לצבא.
שינויים נוספים:

226-239 – תחילת הרפובליקה:
• קונסולים:
o 2 קונסולים, תחילה נקראו פריטורים, כהונה בת שנה.
o נבחרו על ידי הקנטורים, וקיבלו אישור לחוקים על ידם.
o אזרח רשאי לערער עליהם, provocatio .
• דיקטאטור:
o לחצי שנה או עד סיום המשבר
o כולם כפופים לו, אין אפשרות לערער.
• הנחה – המלוכה נעלמה כתהליך מודרג:
o משרת כוהן הדת, rex sacrorum – כנראה המלך שנלקחו ממנו זכויותיו האחרות.
o טקס האידים לשלט עליון (מציע על קיום שליט בודד)
o ערים לטיניות עם דיקטטור בודד – אולי היה כך ברומא לפני הקונוסולים.
• אטרוסקים – חבל טוסקנה של היום, תושבי איטליה העתיקה בחבל ארץ זה.
• פוליטיקה, בעלי תפקידים:
o Rex secrorum – כוהן הדת שהיה מלך, לא רשאי להחזיק בתפקיד פוליטי.
o Pontifex maximus – בעל משרת הדת הבחירה ביותר, ביצע מחטף לרקס סקרורום.
• ההדרגה – מאה ה6 סביר שהיה מלך מוחלש מול מגיסטר חזק.
מושגי יסוד בסיכום שיעור 7
הסבר מעולה למעבר ממלוכה לרפובליקה – סיכום 8 אורי

פלאבים ופטריקים (242-271):
• מקור הבעיה:
o פטריקים בעלי הון, פלאבים חקלאות.
o פטריקים היו אריסטוקרטים:
 השתייכו לשבטים מסויימים
 לא אופשרו נישואי תערובת
• האם פטריקים קדמו לרפובליקה?
o ההנחה שכן
o היו אריסטוקרטים מקורבי המלך
o נשאו משרות דתיות
o פעלו לכינון רפובליקה
• קונסולט:
o כנראה שלא היה סגור רק לפטריקים בתחילה
o אך לאורך מספר דורות היה 99% פטריקי, הביא לקיטוב וקיצוניות
• פלאבים:
o מי שלא פטריקי
o ב 494 לפנה"ס עזבו העיר והקימו 2 טריבונים
o היו מעמד נמוך, כנראה חי"ר קל (מעמדות 4,5)
o מבנה הפלבס:
 טריבונט – 10-2 אנשים כשהתייצב, LEX SACRATA (מוגנים בקודש), זכות להטיל וטו 449.
 אספת הפלאבים:
• תחילה הצבעה ישירה
• אחר כך לפי שבטים, כל רוב של שבט = קול
• דמוקרטיה
 החלטות האסיפה:
• תחילה לא חוקיות ונשענו על אחדות הפלאבים
• חד צדדיות
 אידילים ומקדש קרס – פירסמו החלטות של הקונסולים, היו עובדי ציבור.
o סיבות לקימת הפלבס:
 משבר מזון, בכל איטליה שהשפיע גם כן
 חובות ונקסום
 בעיית אדמת הציבור, קריטית לחקלאי הפשוט
• הדקמווירים 272-292)) 449-450BC:
o 10 אנשים מונו לתפקיד, הקפאה של שאר המשרות
o 12 חוקים
 10 סבב ראשון
 2 סבב שני
o חוקים שונים על חובות, מיסים, משפחה, רכוש, גרושים ונישואים.
o עבדות – nexum (60 ימים מחוייבות)
o חוקי ולריו – הורנטיין BC448:
 הזכות לערער
 הענקת קדושה לאיויסיס (10 שופטים) – חצי מהם פלאביים
 זכות הצעת חוק לאסיפת השבטים
o איסור נישואי תערובת
o סיפורה של ווירג'ניה
• האמנציפציה של הפלבס (עמ' 327-344):
o מתקפה הגאלית 396, כנראה דחקה אף יותר את העניים לפינה.
o דרישות הפלבים:
 אדמות חדשות שנכבשות – יהפכו לפרטיות ולא ציבוריות
 הגבלת אדמה פרטית לכל משפחת אב.
 הגבלת בעלי חיים על כל אדמה
o חוקי ליקיניוס – סקסטוס 367 BC :
 החוקים:
• ביטול ה NEXUS, הסדרת חובות
• 10 כוהני דת, 5 פלאבים
• הגבלת האדמה הציבורית – 500 יוגר
• קונסולט כפול – אחד פטריקי אחד פלאבי

 הטילו קנסות על מי שחרג באדמות ציבור
 לא הגבילו ולא חילקו מחדש (רק טיבריוס גרכקוס מאות שנים אחר כך שינה זאת)
 הגדרת הריבית, אופן החזרת החוב כדי להקל.
o היו קשורים קשרי חוב nexum עם בעלי הקרקעות, או מחזיקי הקרקעות.
o נבנתה חומת אשר הוסיפה מס ומאמץ על האוכלוסיה.
o החלו להשתמש בעבדים, תרם לשחרור פלאבים מקיום הnexum ב 326.
• עליית האצילים (nobilities)
o מועצת הפלבס הוטמעה במועצת העם
o מותר לפלבים להיות קונסולים
o לפטריקים אסור להיות בטירבונט ואידילים
o 339 3 חוקים של דיקטטור (3 קנסורים פלאבים, החלטת הפלבים = החלטת העם,אישור אבות לפני הצבעה)
o שנת 300 – חצי מכוהני הדת פלאבים גם כן
o כל הנ"ל הביא לכך שמעמד הפטריקים לכשעצמו היה פחות רלוונטי, רוב המשרות היו פתוחות לכולם. לכן נוצר מעמד חדש שמשלב פטריקים ופלאבים.
o עצם הצורך בלהצביע פעמיים הביאה לחיבור פטריקי – פלאבי בקמפיינים לבחירות הקונסולאט.
o Lex hortesia המסמר האחרון, מנע וטו של פטריקים על פלאבים 287 לפנהס.
• האחים הגראכקים:
o רקע:
 מצוקה אגררית:
• נובעת ממלחמות רחוקות מהבית, אין מי שיעבד את האדמה.
• העשירים ציפצפו על ליקיניוס – סקסטוס
o לא היה מי שיאכוף
 מניעים לאישור החוק:
• עניים ללא אדמה לא יוכלו להתגייס (לא יהיה להם כסף למימון ציוד צבאי)
• מרד עבדים בסיצילה – הביא לחשוב על מי נכון שיעבד האדמות.
• האיטלקים – גם בעלי ניסיון צבאי, וגם בני ברית עדיפים על עבדים ביחס לאדמה.
 הנושא האיטלקי:
• עולה מאפיונוס:
o טיבריוס מדבר על הצורך בדאגה לבני ברית
o מראה כי חשובים הרבה יותר מהעבדים – אנכרוניזם?
o לא מדבר על מה יש לתת להם.
• דור אחרי גיוס המרד האיטלקי פורץ
o טיבריוס:
 שני מקורות, פוטרכוס ואפיאנוס:
• פלוטרכוס:
o נכתב קודם
o סיפור אישי יותר
o אינו דן בבעיה האיטלקית
• אפיאנוס:
o מאוחר יותר (כ 300 שנה אחרי האחים)
o הבעיה האיטלקית:
 העבדים הלא נאמנים – כנראה אנכרוניזם
 לאיטלקים העשירים יש בעיה של תמיכה בסנאט, צריכים להשתמש בקשרים.
o מרמז על המרד העתידי "זרע את זרע הפורענות":
 כ 100 שנה אחר כך האיטלקים מורדים
 מקימים לתקופה את איטליה
 לבסוף מקבלים אזרחות
o גאיוס:
 קטן מאחיו ב 10 שנים
 נרצח בטריבונאט השלישי שכיהן
 ניסה להנהיג רפורמות רבות
• 146 לפנה"ס ניסיון לקולוניה בקרתגו – לא צלח
• צבא:
o פטור מהתשלום על הציוד הצבאי
o גיוס מגיל 17
• ניסיון לסבסוד תבואה
• תעסוקה יזומה – סלילת דרכים
• שיטת מיסוי חדשה - שיטת הפובליקאני (מכרז על גביית מס מפרובינציות)
• שיפוט יעבור לפרשים שהיו ללא מעמד פוליטי (בתקווה שימנעו סחיטות בפרובינציות)
• קביעת פרובינציות לקונסולים לפני בכהונה – מונע לחצים מצד הסנאט על הקונסולים.
• אופטימום – הכי טוב, משפחה אריסטוקרטית
o מטלוס קונסול 109 וסגנו מריוס (אנטי תזה לנובילים – חסר ייחוס)
o מריוס
 נבחר לקונסול אף על פי
 משפר את יכולות הצבא
• מבחינת ציוד, פק"לים טובים יותר, חנית ההטלה - כידון שלא חוזר
• הציוד על חשבון הצבא, מזכיר את הניסיון של גאיוס
 יוצא כסגן למלחמה ביוגורטא ומנצח
 יוגורטא בורח וסולא השליש תופסו
• משולש סולא ומטלוס מול מריוס
o מריוס 6 שנים רצוף קונסול החל מ 105 לאור החרדה מהגרמאנים
o מנצח את הגרמאנים וזוכה לפופולאריות עצומה
o המשפטים תופסים חלק – צעירים תובעים בעלי השפעה לטובת קריירה
o משבר כלכלי ואיטלקי - מריוס מחליף צד עובר מהפופולארים לנובילים ומחסר את הראשונים.
• המלחמה באיטלקים
o במקביל מלחמה ביוון – סולא נשלח לטפל 90 לפנהס
o מריוס מעלה חוק שלוקח לסולא את הפיקוד ומעביר אליו
o סולא לא אוהב את המהלך, חוזר וכובש את רומא, מחזיר באופן 'חוקי' את האמפריום אליו ויוצא ליוון (88)
o מריוס מת, בנו ממשיכו ב 83 סולא חוזר לאחר ניצחון לרומא – עימות בלתי נמנע
o סולא מבצע שורה של טיהורים – ממנה עצמו דיקטאטור, כותב חוקים.
o רפורמות של סולא:
 סנטורים הופכים להיות מאיספת העם, כל קוויטור יהיה איש סנאט
 גיל מינימום למשרות
 טריבון:
• אישור חוקים רק דרך הסנאט
• מי שטריבון לא יכול לרוץ למשרה אחרת
• הטריבון חוזר לעם
• הופך להיות ברווז צולע
 סולא פורש ומת
 קבע תקדים רע – לעלות עם צבא לרומא
o פומפיוס בן 24 עם אימפריום מנצח את אנשי מריוס במזרח ורוצה תהלוכת ניצחון
 פומפיוס ממשיך ומצליח כמנהיג צבאי
 נבחר לקונסול יחד עם יריב מושבע
 יוצא להילחם שוב אחר כך במזרח
o משולש פומפיוס – קראסוס (הכסף) – קיסר (הפופולאריות):
 פומפיוס שומר ברומא
 קיסר במערב – צרפת
 קראסוס – צפון עיראק
 המשולש נשבר שהקשר קיסר – פומפיוס נפרם (הבת של קיסר נשואה לפומ' והפילה את הבן)
• קראסוס מפסיד לפרסים ויוצא מסיפור
 יוליוס ב 49 חוצה את הרוביקון כנגד רומא ופומפיוס
 18 שנה של מלחמת אזרחים עקובה מדם
o מלחמת אזרחים:
 יוליוס קיסר נרצח, יורש העצר שלו הקיסר המפורסם חוזר לזירה (למד באלבניה)
 אוקטביאנוס קיסר, מרכוס אנטוניוס ולפידוס – הטרימוורים השניים.
 divius liulius – אוקטביוס מכתיר את אביו המת כאל
 שוב קרב בן מרכוס היושב במצרים לקיסר, מזרח מול מערב.
 אגריפא נאמנו של קיסר מנצח ב 31 את הקרב החשוב, ואוקטביאנוס השליט היחיד ללא עוררין על כל המזרח התיכון.
 אוקטביאנוס כובש את מצרים ושם ידו על כמות עצומה של כסף
 צמצום הצבא:
• מ 75 ל 28 לגיונות
• מענקי שחרור בדמות כסף או אדמה
 מדיניות כלכלית:
• שמיטת חובות
• ויתור על פיגורים במס
• עבודות תשתית רבות
 אוגוסטוס – לוקח עוד ועוד תפקידי כוח
 ההסדר של 27:
• מתפטר מהטרימבר
 הסדר 23:
• מתפטר מהקונסולט, שומר על הטריבונאל
• לוקח לעצמו אימפריום (הדבר היחידי שחסר כטריבונאל)
 משבר החיטה – פותר בפתיחת מחסניו