המונותאיזם של משה והמונותאיזם של אחנתאון

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מכל הדתות הדומות בצורה זו או אחרת למונותיאיזם, בעבר העתיק ישנה דת אחת הקרובה למונותיאיזם: 'דת אתון'.

שאלות מחקר ששואלת שצ'ופק:

1.באיזו מידה הייתה 'דת אתון', אשר הובאה לעולם על ידי הפרעה אחנאתון, הידוע גם בשם אמנחותפ (Amenhotep) הרביעי, מלך בין השנים 1362-1379 לפנה"ס, דת יחוד (מונותאיסטית)?
2. באיזו מידה הייתה יכולה דת זו להשפיע על יצירת הדת העברית הקדומה?

בעת עליית אחנאתון לשלטון האל הראשי היה אמון, שמרכז פולחנו היה בעיר תבי, וכוהניו של אמון תפסו עמדות מפתח במדינה. לכן הסיבה לרפורמה הדתית שהנהיג אחנתאון היא לכאורה פוליטית. הוא ביקש לדחוק את רגליהם של כוהני האל אמון. אחנאתון שם תחילה את מושבו בכַּרנָך (Karnak), ואיחד את אל השמש רָע (ra) ואת אל השמים הורוּס (Horus). בשנה הרביעית למלכותו שלח את הכוהן הגדול של האל אמון בראש משלחת למכרות המדבר (כדי להיפטר ממנו?) והעביר את מושבו לעיר החדשה בעמרנה (Amarna) שנקראה אחת-נָ-תון = 'האופק של האל אתון'.
אחאנתון השליט את האל אתון כאל יחיד וכדי להבדיל בין אל השמש החדש לישן הנהיג מספר שינויים:
א. במקום סמל בז מעופף או שמש מכונפת מופיעה שמש מוגשמת שקרניה דמויי זרועות האוחזות בסימני הוַאס (was) שפירושו כוח והעַנְה (Ankh) שפירושו חיים.
ב. המלך זוהה עם האל ולהיפך. הוא הסב את שמו לאח-נ-אתון ('היעיל של האל אתון') ואת שם אשתו נָפַרתי-תי (Nafartiti = 'הנה היפה באה') לנפר-נפרו-אתון ('הטובה/היפה ביותר של האל אתון').
ג. המלך נחשב לכוהן ולנביא היחיד של האל, כלומר רק באמצעות המשפחה המלכותית יכולים היו המאמינים המצריים לפנות לאל.
ד. נשלחו משלחות לכל רחבי הממלכה למחוק את השם אמון ואת המונח אלים.
ה. חלק ניכר מהפקידים הגבוהים סולקו ומונו במקומם פקידים חדשים, ביניהם ממוצא שמי.
ו. נעשה מעבר מהלשון המצרית הקלאסית לחדשה.

מה הם המקורות המלמדים אותנו על אחנאתון?
בראש ובראשונה, ההמנון לאל אתון, אשר התגלה בקברו של פקיד בעמארנה. ההמנון הושמע כל יום במקדש אתון בעמארנה ועיקרו דבר שבח לאל הבורא. אין פה חידוש, מכיוון שהימנונים לאלים היו דבר שבשגרה במצרים העתירה, אך מה שמייחד אותו הוא:
1. הספרות – האל אתון מופיע לא כאל לאומי אלא כאל אוניברסאלי, הוא היוצר הבלעדי של הכל.
2. האמנות – במקום דמות אתלטית של המלך מופיעה דמות מעוותת: צוואר מוארך, סנטר חד, חזה ובטן נפולים. הסברה המקובלת ביותר היא שדמות המלך משקפת רעיון דתי – המלך כאב וכאם לכל האנושות; באיורי התקופה ניכרת קרבה לטבע, תיאור חי של הצומח ובעלי החיים; כמו כן, בולטת הבעת רגשות וחיבה.

מי היה אחנאתון?
אדם בעל מעוף? אדם יצירתי מקורי שהביא לעולם את המונותיאיזם הראשון?

דת אחנאתון לא הייתה דת חדשה. הרעיונות המופיעים בהמנון לאל אתון מופיעים בהמנונים לאלים אחרים: ההמנון לאל אמון מימי אמנחותפ השני, וההימנון לאל השמש שנכתב בידי שני האחים חוּר וסֶת בימי אמנחותפ השלישי (תרגום לאנגלית). כמו כן, פולחן השמש היה קיים מקדמת דנא במצרים, וחשיבות אלוהות השמש גדלה בהדרגה עוד לפני תקופת אחנאתון. אביו של אחנאתון כינה את ספינתו המלכותית על שם אתון וגלגל השמש בעל הזרועות הופיע בחייהם של מלכים קודמים.

מונותיאיסט? כן, אבל לא במובן העברי.
א. במצרים המלך נתפס כאל – בישראל לא. דתו של אחנאתון הייתה מהותית דת של שילוש קדוש – אתון – רע – המלך. (ישנן גם סברות שנפרטיטי הייתה הצלע השלישית בשילוש).
ב. בדת העברית אין המלך משמש כמתווך בין המאמין לאלוהיו (ישנה בעיה בטיעון זה. בדת העברית, בתקופות רבות, הנביאים תפקדו כמתווכים בין המאמינים לאל. לא תמיד היה מלך, ולעיתים האדם המקשר את העם לאל היה גם מנהיגם, כשהדוגמא הבולטת מכולם היא משה).
ג. בדת אחנאתון אין יסודות מוסר כגון: תורת הגמול, עשרת הדברות וכו'.
ד. השמש חסרת רגשות, שלא כמו האל העברי המוגשם לעיתים קרובות כקנאי, רחום וחנון.
ה. העיקר – האל העברי איננו חלק מהטבע כמו השמש, אלא מעל הטבע, בורא הטבע.

דת משה מונותיאיזם?
אם מגדירם מונותיאיזם כאמונה שקיים רק אל אחד ויחיד בתבל ומלואה, להבדיל מהנותאיזם, אז דת משה לא הייתה מונותאיסטית. היו בה ניצני המונותיאיזם.
טיעון: פולחן נחש הנחושת ששרד עד ימי חזקיהו. המונותיאיזם במובן של דת אוניברסאלית בעלת יסודות מוסריים הגיע למלוא התפתחותו רק בימי ישעיהו השני, במאה השישית לפנה"ס. (ישעיהו מא, 21).

בתנ"ך מבוטאת אמונה הנותאיסטית או מונולאטרית:
שמות כ, 3 – "לא תעשה לך אלוהים אחרים על פני."
שמות טו, 11 – "מי כמוך באלים ה'." ההנחה היא כי ה' הוא אל עליון אך לא יחיד.
דברים ד, 19 – "את השמש ואת הירח ואת הכוכבים... והשתחוית להם... אשר חלק ה' אותם לכל העמים תחת השמים". כלומר, ה' הוא אל עליון שקבע ליתר העמים את צבא השמים כאליהם.
שמואל א, כו, 9 – דברי דוד המתלונן כי אויביו גרשוהו מן הארץ באמרם "לך עבוד אלוהים אחרים."

שלב המעבר מהנותאיזם למונותיאיזם התרחש בימי אליהו, אשר עצם שמו הוא הכרזה על אל אחד ויחיד (אלי-הוא-יה), ואליהו מקדיש את חייו להילחם בנביאי הבעל העבריים.

האם יכולה הייתה דת אתון להשפיע על דת משה?
מזמור קד בתהילים, שהוא שיר שבח לאל הבורא, דומה להמנון אתון, למשל בתיאור היום והלילה:
מזמור לאתון
לילה:
תשקע באופק מערב-
הארץ בחכשה כמו מת
ישכבו בחדר משכבם
וראשיהם מכוסים...
כל ארי יצא ממאורתו
כל הרמש ישכו
חושך... הארץ דוממת...

תהילים, קד, 20 – 23:
תשת חושך ויהי לילה
בו צרמש כל חיתו יער
הכפירים שואגים לטרף
ולבקש מאל אוכלם