העולם הקלאסי - מקורות נבחרים

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

על הקורס

 • בקורס זה נקרא בתרגום קטעים מתוך כמה יצירות, מהחשובות והמשפיעות של העת העתיקה. נדון בהן בהקשרן ומחוצה לו וננסה לברר מה ניתן ללמוד מהן לזמנן ולימינו. עוד נתרגל בקורס מספר כלים בסיסיים של עבודת ההיסטוריונ/ית — העלאה וניסוח של שאלות מחקר, בדיקת עובדות, וניסוח טענה היסטורית.
 • בקורס חובת נוכחות מלאה, חובת הכנה והשתתפות, וחובת הגשה של חמישה תרגילים. הציון יבוסס על ציוני התרגילים, ויקח בחשבון השתתפות בכתה ותרומה אחרת.
 • לוח הזמנים המפורט בהמשך עשׂוי להתגמש ולהשתנות, בהתאם להתקדמות הסמסטר. מועדים מדויקים להגשת התרגילים יפורסמו בהמשך.

זמנים ונושׂאים

הקדמה — מהי תרבות המערב?

8 מרץ, דיון בכתה

הומרוס, אודיסאה

  1. להביא לכתה בכתב שאלה כלשהי, המתייחסת לקטע האודיסאה שקראנו.

15 מרץ: דיון בכיתה על שירה אפית, הומרוס, ומה ניתן ללמוד מהקטע הקצר שקראנו על מוסדות חברתיים בסביבה בה חי.

 • בעקבות הדיון בכתה יש לקרוא את השאלות ואת ההערות שלי בדף השׂיחה.

הרודוטוס

 • שעורי בית לקראת 5 אפריל:
  1. לקרוא את השאלות ואת ההערות שלי בדף השׂיחה.
  2. לצפות בשעורים השני והשלישי של תולדות העולם הקלאסי.
  3. לברר מי היה הרודוטוס (Herodotus)
  4. לקרוא את הרודוטוס, ספר חמישי, פרקים 91–93 (ראו קבצים סרוקים בדף השׂיחה)
  5. רשות: לקרוא את כל הספר החמישי.

יום א, 9 אפריל

 • הגשת תרגיל 1:
 1. קראו שוב ושוב את הרודוטוס, ספר חמישי, פרקים 91-93.
 2. הסיקו מתוך הטקסט מסקנה היסטורית שאינה טריוויאלית, ושהיה צריך לקרוא את הטקסט לעומק ולנתח אותו כדי להסיק אותה.
 3. נסחו את המסקנה ההיסטורית, והסבירו כיצד הגעתןם אליה, בחיבור של לא יותר מ-300 מילה.
 4. לשלוח לי את הטקסט עד ל-9 אפריל, 20:00

תוקֻידידס

19 אפריל: שעור מתוקשבלא יתקיים שעור בכתה

 • לצפות בשעורים 2, 3, 4 בקורס העולם הקלאסי - מתוקשב, העוסקים בשׂפרטא ובאתונא.
 • לקרוא את תוקֻידידס, ספר א פרקים א-כג.

26 אפריל: דיון בתוקֻידידס

3 מאי: המשך דיון בתוקֻידידס

 • לקרוא שוב את ספר א פרקים א-כג
 • בין השאר נדון ביווניות לעומת ברבריות, שוד וליסטות, קדמוניוּת למול ההווה, הווה כעדות לעבר, ועבר כעדות להווה

השעורים יתקיימו מעתה ואילך במשׂרדי, מגדל אשכול 1308

אריסטופנס

לקראת 10 מאי:

 • לקרוא עמודים 350–389 בספר של משה עמית, תולדות יוון הקלאסית, ירושלם: מאגנס, תשמ״ד (בספריה: DF214 .A6).
 • לקרוא את ״ליסיסטרטה״ של אריסטופנס בתרגום אהרן שבתאי (בספרייה, באוסף השמורים: PA3878.H4 L8 1997). אפשר, במקרה הדחק, לקרוא גם את התרגום של זילברשלג (PA3878.H3 S5).
 • להגיע לכתה עם נושׂאים שתרצו לדבר עליהם, לפי שורה במחזה.
17 מאי: ערב יום הסטודנט, אין שעור. יש הגשת תרגיל!

מה לעשׂות?

 • לקרוא שוב בעיון את ליסיסטרטה
 • לבחור קטע, או מספר קטעים, מתוך המחזה, ולכתוב חיבור של 600-800 מילה על הלקחים ההיסטוריים שניתן להפיק מקטע זה.
 • אפשר ורצוי להתייחס ללקחים הללו ביחס לתמונה המצטיירת מן המחזה כולו.
 • אפשר ורצוי להביא ציטוטים כדוגמא, ובלבד שלא יתפסו נפח רב מדי. לצטט רק מה שדרוש לצורך הטיעון.

מקבים ב

לקראת 24 מאי קראו את ספר מקבים ב, פרקים א-ז.

 • [http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hashmonaim-b-2.htm לתרגום פרענקיל, (עברי, ארכאי)
 • תרגום עברי ותיק אך מעולה תוכלו למצוא בספריה, מאת אברהם כהנא, תחת הכותר ״הספרים החיצוניים״, כרך ב
 • תרגום עברי מודרני, מילולי ומדויק, עם פרשנות נרחבת, של דניאל שוורץ — תוכלו לקרוא תרגום זה דרך אתר הספריה בחינם, והוא קיים בספריה כמובן גם בדפוס.
 • לתרגום אנגלי מוצלח ונגיש.

כמובן, בררו לעצמכםן מהו ספר מקבים ב, מתי נכתב, ועל-ידי מי.

להגשה 5 יוני:

 • קראו את Cotton, H.M. & K. Wörrle. 2007. “Seleukos IV to Heliodoros: A New Dossier of Royal Correspondence from Israel,” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE), 159: 191-205. (קובץ במוּדל)
 • עיינו בערך הויקיפדי על כתובת הליודורוס
 • כתבו חיבור באורך עד 1000 מילה (לא יותר! מותר פחות...), בו תענו על השאלות הבאות:
  1. לאור הכתובת שפרסמו כותן ו-וורלה, מה מתוך סיפור הליודורוס במקבים ב נראה כודאי, מה כסביר, ומה כאפשרי? הסבירו ונמקו.
  2. מה לדעתך קרה באמת בתקרית הזו?

המשך הסמסטר

ב-14 יוני: יתקיים כנס האגודה הישׂראלית ללימודים קלאסיים. הודעה על קיום השעור או ביטולו תגיע בהמשך.

היצירות

 1. הומרוס, אודיסיאה. תרגום: אהוביה כהנא. ירושלם: כתר, 1996.
 2. הרודוטוס, היסטוריה. תרגום: בנימין שמרון ורחל צלניק-אברמוביץ. ת״א: פפירוס. 1998.
 3. תוקידידיס, תולדות מלחמת פילופוניס. תרגום: א.א. הלוי. ירושלם: מוסד ביאליק, 1959.
 4. אריסטופנס, ליסיסטרטה. תרגום: אהרן שבתאי. ת״א: שוקן, 1997.
 5. אוריפידס, הבקכות. תרגום: אהרן שבתאי. ת״א: שוקן, 1994.
 6. ליוויוס, מאז יסוד העיר. English translation: Even T. Sage. Cambdidge, Mass: Loeb. 1936.
 7. מקבים ב. תרגום: דניאל שוורץ. ירושלם: יד בן-צבי, 2004.