מוטי נניקשוילי עבודה מסכמת תשע מונותאיזם - ביבליוגרפיה

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

חזרה לעמוד הראשי

פריטי מחקר מודרניים

קויפמן, יחזקאל. 1969. תולדות האמונה הישראלית, מימי קדם עד סוף בית שני. ירושלים : מוסד ביאליק.

דמסקי, א. תשמ"ג. "ימי עזרא ונחמיה", שיבת ציון - ימי שלטון פרס, עורך חיים תדמור עורך משנה ישראל אפעל , תל אביב : עם עובד.

לוריא, בן ציון. 1983. בימי שיבת ציון. ירושלים : חברה לחקר המקרא בישראל ע"י קרית-ספר.

הלצר, מיכאל.1986/89."גישה חדשה לבעיית הנשים הנכריות בספרי עזרא ונחמיה" שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום 10. ע"מ 83-92.

אפעל, ישראל. תשמ"ט. "היהודים בגלות בבל בתקופת המקרא - השפעות תרבותיות וקווי יחוד", התבוללות וטמיעה המשכיות ותמורה בתרבות העמים ובישראל, עורכים יוסף קפלן ומנחם שטרן, ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.

רפפורט, א. 2004. מכורש עד אלכסנדר תולדות ישראל בשלטון פרס. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה.

דור, יונינה. 2006. האומנם גורשו 'הנשים הנכריות'? :שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.


R. J. Coggins. 1976. The books of Ezra and Nehemiah.Cambridge: Cambridge University Press.

Bossman, David. 1979. "Ezra's Marriage Reform: Israel Redefind". Biblical Theology Bulletin:A Journal of Bible and Theology 9. pp. 32-38.

Schultz, Carl. 1980. "The Political Tensions Reflected in Ezra-Nehemiah". Carl D. Evans., William W. Hallo, and John B. White (eds.), Scripture in Context, Pitsbburgh: Pickwick Press, pp.221-244

Holmgren, F.C. 1987. Israel alive again :a commentary on the books of Ezra and Nehemiah. Grand Rapids : W.B. Eerdmans Pub. Co.

Blenkinsopp, Joseph. 1988. Ezra-Nehemiah: a Commentary. Philadelphia : Westminster Press.

.Throntveit, Mark A., 1992. Ezra-Nehemiah. Louisville, KY : John Knox Press

Carter C. E. 2003. "Ideology and Archaeology in the Neo-Babylonian Period: Excavating Text and Tel", Judah and the Judeans in the neo-Babylonian period, edited by Oded Lipschits and Joseph Blenkinsopp, Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2003.

Blenkinsopp, Joseph. 2009. Judaism, the first phase :the place of Ezra and Nehemiah in the origins of Judaism.Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans Pub. Co.