מחקר מודרני F

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית מחקר מודרני Z מחקר מודרני Y מחקר מודרני X מחקר מודרני W מחקר מודרני V מחקר מודרני U מחקר מודרני T מחקר מודרני S מחקר מודרני R מחקר מודרני Q מחקר מודרני P מחקר מודרני O מחקר מודרני N מחקר מודרני M מחקר מודרני L מחקר מודרני K מחקר מודרני J מחקר מודרני I מחקר מודרני H מחקר מודרני G מחקר מודרני F מחקר מודרני E מחקר מודרני D מחקר מודרני C מחקר מודרני B מחקר מודרני A מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית

Feldman 1988 = Pro-Jewish Intimations in Anti-Jewish Remarks Cited in Josephus' "Against Apion"i

Feldman 1993 = Jew & Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian

Feldman and Hata 1989 = Josephus, the Bible, and History

Ferguson 1974 = Living Animals of the Bible

Ferrill 1978 = Herodotus on Tyranny

Fisch 1937a = Alexander and the Stoics: Part 1

Fisch 1937b Alexander and the Stoics: Part 2

Fontenrose 1959 = Python, a Study of Delphic Myth and its Origins

Forrest 1966 The Emergence of Greek Democracy

Fossum and Glazer 1994 = Seth in the Magical Taxts.

Frankfurter 1996 = Review: Native Egyptian Religion in Its Roman Guise

Fraser 1996 = Cities of Alexander the Great

Fredricksmeyer 1961 = Alexander, Midas, and the Oracle at Gordium

Freudenthal 1875 = Alexander Polyhistor und die von ihm erhaltenen Reste judaeischer und samaritanischer Geschichtswerke

Frost 1990 = Peisistrayos, The Cults, and the Unification of Attica