מחקר מודרני S

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית מחקר מודרני Z מחקר מודרני Y מחקר מודרני X מחקר מודרני W מחקר מודרני V מחקר מודרני U מחקר מודרני T מחקר מודרני S מחקר מודרני R מחקר מודרני Q מחקר מודרני P מחקר מודרני O מחקר מודרני N מחקר מודרני M מחקר מודרני L מחקר מודרני K מחקר מודרני J מחקר מודרני I מחקר מודרני H מחקר מודרני G מחקר מודרני F מחקר מודרני E מחקר מודרני D מחקר מודרני C מחקר מודרני B מחקר מודרני A מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית

Sacks 1990 = Diodorus Siculus and the First Century

Samuel 1932 = Fulvia Paulina C. Sentii Saturnini

Sancisi 2000 = The Tyranny of Peisistratos

Sanford 1935 = Propaganda and Censorship in the Transmission of Josephus

Sarna 1989 = The JPS Torah Commentary – Genesis

Saylor 1982 = Curio and Antaeus: the African Episode of Lucan Pharsalia IV

Schäfer 1997 = Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World

Schüller 1956 = Some Problems Connected with the Supposed Common Ancestry of Jews and Spartans .

Schultz 1980 = The Political Tensions Reflected in Ezra-Nehemiah

Schurer 1973 = The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135)

Schwartz 1990 Some Papyri and Josephus’ Sources

Schwartz 1999 = Antisemitism and Other –ism's in the Greco-Roman World

Scott 1995 = Churches or Books? Sethian Social Organization.

Simon 1941/1962 = Alexandre le grand, juif et chrétien

Slingerland 1977 = The Testament of Joseph: A Redaction-Critical Study

Slingerland 1997 = Claudian Policymaking and the Early Imperial Repression of Judaism at Rome

Smallwood 1956a = Some Notes on the Jews under Tiberius

Smallwood 1956b = Domitian's attitude towards the Jews and Judaism

Smallwood 1981 = The Jews under Roman Rule: From Pompy to Diocletian

Smallwood 1999 = The Diaspora in the Roman Period before CE 70

Spak 1911 = Der Bericht des Josephus über Alexander den Grossen

Shotter 1992 = Tiberius Caesar

Stambaugh 1989 = The Ancient Roman City

Stern 1964 = אהדה ליהדות בחוגי סנאטורים רומיים בתקופת הקיסרות הקדומה

Stern 1974 = Greek and Latin Authors on Jews and Judaism

Stern 1979 = גירושי היהודים מרומא בזמן העתיק

Stern 1988 = Antisemitism in Rome." in Antisemitism Through the Ages

Stoneman 1994a = Who are the Brahmans? Indian Lore and Cynic Doctrine in Palladius' De Bragmanibus and Its Models

Stoneman 1995 = Naked Philosophers: The Brahmans in the Alexander Historians and the Alexander Romance

Stoneman 2002 = Review: Sources for Alexander

Stoneman 2011 = Primary Sources from Classical and Early Medieval Periods (for Romance)

Stow 1992 = Alienated Minority: The Jews of Medieval Latin Europe

Sullivan 1977 = The Dynasty of Commagene

מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית מחקר מודרני Z מחקר מודרני Y מחקר מודרני X מחקר מודרני W מחקר מודרני V מחקר מודרני U מחקר מודרני T מחקר מודרני S מחקר מודרני R מחקר מודרני Q מחקר מודרני P מחקר מודרני O מחקר מודרני N מחקר מודרני M מחקר מודרני L מחקר מודרני K מחקר מודרני J מחקר מודרני I מחקר מודרני H מחקר מודרני G מחקר מודרני F מחקר מודרני E מחקר מודרני D מחקר מודרני C מחקר מודרני B מחקר מודרני A מחקר מודרני - רשימה ביבליוגרפית