נעה אילת ואמיר גורן - אימפריום

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מושגים א

מושגים למבחן


אימפריום- imperium

המושג אימפריום מתייחס לכוח העליון שיש בידי מנהיג, משמעו בחוקה הרומית 'הכוח לפקד'. הייתה זו הסמכות המנהלתית העליונה שהוענקה לאנשים מסויימים, וכללה פיקוד בעת מלחמה, אינטרפרטציה של החוק והוצאתו לפועל, סמכות שיפוטית והפעלת ענישה כנגד אזרחים- לרבות עונש מוות. בידי המגיסטרט, אשר האימפריום בידיו, ישנה גם הסמכות להכריע בנוגע לסוגיות שונות. בהכרעות אלו הוא אמור לייצג את הקהילה. כלומר, האימפריום מייצג את הסמכות של הקהילה להתמודדות עם סוגיות אזרחיה. בפועל, האימפריום התבטא ביכולת של אותו מנהיג לתת פקודות ולתבוע צייתנות.

האימפריום אושר על ידי ה- comitia curiata, אסיפת הקוריות (ראה ערך נפרד), שהיה מוסד שהמשיך להתקיים לפחות עד סוף הרפובליקה. קיימת פרשנות שעל פיה הסמכות ניתנה על בסיס גיאוגרפי, בטריטוריא כלשהי.

בזמן המונרכיה כוח זה היה בידי המלכים. לאחר נפילתה של המלוכה, האימפריום ניתן בכל שנה לפקידים נבחרים (מה שעודד את אלה שהיה להם הסיכוי לתפוס אותו לצמצם ביניהם את התחרות ככל האפשר). האימפריום הועבר לקונסולים, טריבונים צבאיים (שהיו לתקופה מסויימת בעלי כוח קונסולרי), פריאטורים (praetors), דיקטטורים, וה- Magister equitium- masters of the horse. היו מקרים בהם אזרח פרטי קיבל אימפריום למטרה מסוימת. מגיסטרט (ראה ערך נפרד) עם אימפריום נקרא אימפרטור.

בתקופה מאוחרת יותר של הרפובליקה, האימפריום היה גם בידי pro-praetor, pro consule. היו אלה אישים שהיו מגיסטרטים לשעבר, או לחילופין, אנשים פרטיים שהוענק בידם כוח הפיקוד באופן מיוחד (privati cum imperio). האחרונים היו נציגים של וועדות או גופים מסויימים ברפובליקה.


ה- fasces והאימפריום

הביטוי הסמלי לכוח ששוכן בידי המנהיג, האימפריום, היה ה- fasces, שנישאו בידי הליקטורים lictor)- ראה ערך נפרד) שהקדימו את כניסתו של המגיסטרט. ניתן להבחין ביחס ישר בין גודל האימפריום למספר הליקטורים שליוו את המשרה (לדוגמא, לקונסול היו תריסר ליקטורים ולפראיטור רק שישה, או שניים אם היה בגבולות העיר רומא). הייתה זו קבוצת זרדים המחוברים יחדיו, ובמרכז האסופה-נוסף גרזן, כאשר עזב את תחום העיר. בזמן המלוכה קידמו את פני המלך בקבוצות של 24. בתקופת הרפובליקה לדיקטטור היו עשרים וארבעה ליקטורים, לקונסול שניים עשר, לפריאטור היו שישה בעת קונפליקט בזמן הרפובליקה, האימפריום של הקונסול (לו היו 12 פסקי), עלה ככל הנראה על זה של הפריאטור, לו היו שישה. מעבר להיות הפסקי בידי הליקטורים, סמל למידת כוחו של המגיסטרט, היו הם גם אמצעי אלים אשר סייע לאכיפת החוק, וביטוי לכוחו של המנהיג.

מגבלות כוחו של בעל האימפריום

ניתן לראות שעם חלוף הזמן כוח האימפריום הוגבל באופן ניכר-

האימפריום כשלעצמו לא הוגבל, אלא חולק בין כמה אנשים. ד"ר א. 15:05, 15 בפברואר 2011 (UTC)
  • על ידי החלפת שלטון היחיד של המלך בשני נציגים, במקור- שני פריאטורים, ולאחר מכן- שני קונסולים. מעבר לכך ששני הקונסולים היו עמיתים, משך הכהונה שלהם ארך כשנה בלבד. כלומר, חולק הכוח, הייתה ביכולת מי שחלק את המשרה להגביל את כוח השני. יוצא מכך, שישנה מערכת קבלת החלטות מורכבת הכוללת יותר מדעה אחת, ואין קביעות, בניגוד לתנאים שמהם נהנה המלך.
  • עצם נוכחות אדם בעל אימפריום גדול יותר היווה גורם מגביל. כמו כן, במקרה חירום בו הקונסולים מגבלים זה את זה ויש להגיע להחלטה חד משמעית- מונו מגיסטרים בכירים בעלי אימפריום רחב יותר (דיקטטור ומגיסטר אקוויטום) שלהם היו סמכויות רחבות יותר. למשל, דיקטטור יכל לגזור על אזרח עונש מוות גם בגבולות רומא. עם הזמן, נאסרה ההוצאה להורג של אזרחי רומא ללא משפט, והייתה להם זכות הערעור בפני העם.
  • הגבלת הסמכויות על בסיס טריטוריאלי- ראשית, מי שהיה לו אימפריום שלט באופן כמעט מוחלט מחוץ לרומא, אך בעיר עצמה כוחו הוגבל לכדי סמכות שיפוטית בלבד. לצד זאת, האימפריום של ה- pro- magistrates הוגבל לגבולות תחומם.

ביבליו' לתת פרק זה- oxford new dictionary, brill's new pauly

Noa Eilat 19:46, 28 בנובמבר 2010 (UTC)

נמצא בשימוש ב...

תשעא א - חברה ומשטר ברפובליקה הרומית

קישורים נוספים

ויקיפדיא עברית: אימפריום

ויקיפדיא אנגלית: אימפריום