רומא הקיסרית בגדולתה - תשעח

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

על הקורס

מתי והיכן?

 • שני 14-16, בניין ראשי 723
 • רביעי 14-16, בניין ראשי 726


הקורס מוגדר כשעור מתקדם, ומיועד לתלמידות ותלמידים בשנים א-ב. במהלך הקורס נעסוק בהיבטים שונים של רומא הקיסרית – פוליטיים, חברתיים, כלכליים, צבאיים, תרבותיים ואחרים – לאורך מאתיים השנים הראשונות של התקופה הקיסרית, מכינון השיטה הקיסרית על-ידי אוגוסטוס ועד ימי שלטונו של מרקוס אורליוס.

חובות והערכה

 • במהלך הקורס תתבקשו לקרוא חומר רקע בספרו של משה עמית (ראו ברשימה הביבליוגרפית), ולצדה תקראו ותכינו לדיון מקורות עתיקים. הכנת המקורות העתיקים פירושה: קריאה יסודית וקפדנית, בירור של שמות ומושׂגים בלתי-מוכרים, וניסוח שאלות מעניינות לדיון. משעור לשעור תתבקשו להפגין בכתה בקיאות בחומר.
 • במהלך הקורס תתבקשו להגיש שלושה תרגילים בכתב. פרטים על התרגילים ומועדי ההגשה יקבעו במהלך הסמסטר.
 • בנוסף לכך יתכן שתתבקשו להגיש משׂימות כתובות נוספות מעת לעת, לפי הנסיבות במהלך הסמסטר.
 • בסוף הקורס יערך מבחן מסכם.

הרכב הציון הסופי

 • מבחן: 60%
 • תרגילים בכתב: 40%
 • במהלך הסמסטר אבדוק באופן שוטף בקיאות לאור הקריאה השוטפת בספרו של עמית והכנה נאותה של המקורות העתיקים. הפגנת בקיאות בחומר, כמו גם השקעה במשׂימות הכתובות השוטפות, עשׂויה לשפר את הציון הסופי. ולהיפך – העדר בקיאות ואי-הגשת משׂימות שוטפות, כמו גם הגשה מאוחרת של התרגילים ללא סיבה שתאושר על-ידי, עלולה לפגוע בציון הסופי.

הוראות הבחינה

הבחינה תתנהל במתכונת שאלה-תשובה, כפי שתרגלנו במהלך הסמסטר. אתםן תכינו את התשובה בבית, ותביאו אותה מודפסת לבחינה. היא תוגדר כחומר עזר מותר לשימוש.

 • התשובה תכלול שם ומ״ז.
 • התשובה תהיה ממוספרת לפי עמודים.
 • התשובה תארך 1000-1500 מילה.
 • התשובה תכלול ספירת מילים. חריגה מן הגבולות הללו תצטרך להיות מוצדקת ביותר.

ניתן לכתוב תשובה בכל נושׂא שתרצו, במסגרת הנושׂא והזמן של השעור.

 • על התשובה לכלול התייחסות לשלושה מקורות עתיקים

בנוסף תכתבו בזמן הבחינה את השאלה. על השאלה להתאים לתשובה באופן מהודק. בחינה, בה התשובה והשאלה לא תתאמנה, תזכה לציון טוב לכל היותר.

 • במהלך הבחינה נקיים דיון קצרצר על התאמת השאלה לתשובה.

ביבליוגרפיא

ספר היען המרכזי שלנו בקורס הוא:

 • עמית, משה. 2002. תולדות הקיסרות הרומית. ירושלם: מאגנס.


את השמות והמונחים הבלתי-מוכרים תוכלו לברר במשאבים המודפסים הבאים:

 • אבי-יונה, מיכאל וישׂראל שצמן. תשמ"א (1981). אנציקלופדיה של העולם הקלאסי. ת"א-יפו: מעריב.
 • Hornblower, Simon, and Antony Spawforth. 2012. The Oxford Classical Dictionary 4th ed. Oxford; New York: Oxford University Press.
 • Cancik, Hubert, Helmuth Schneider, Christine F. Salazar, and David E. Orton. 2002. Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World: Antiquity. Leiden; Boston: Brill.


כמו כן, כמובן, ניתן לחפשׂ בויקיפדיא, בגוגל, וביחוד ב-Google Scholar.

סֻילבוס

הסֻילבוס יעודכן במהלך הסמסטר. שׂימו לב לשינויים!


אוגוסטוס

רקע: עמית 9-48, 236-240

פברואר 26-28: שבוע היכרות

מקור עתיק: טקיטוס, ספרי השנים, א 1-3

 • לטקסט בלטינית ובאנגלית, באתר פרסאוס

מרץ 5-7:

מרץ 12:

 • לקראת השעור, הכינו בכתב רעיונות, מגובים במראי מקום מתוך ה-Res Gestae (לכל ארכו), שיהיה אפשר להשתמש בהם בתשובה, בהנחה שהשאלה היא: מה העמדה שנוקט אוגוסטוס ב-Res Gestae לגבי מצבה החוקתי של המדינה הרומית? בכתה אבקש לקרוא מן הכתב רעיונות כאלה.


השושלת היוליו-קלאודיית

מרץ 14: טיבריוס וסיאנוס

 • עמית, 245-269.
 • מי אתה, Velleius Paterculus? קראו כאן, וכאן.
 • מקור עתיק: וליוס פטרקולוס 2.127-128


מרץ 19-21: קליגולא ופֿילוֹן

 • עמית, 270-279
 • פילון מאלכסנדריא, המשלחת לגאיוס, 44.349 עד סוף.


מרץ 26: קלאודיוס

 • עמית 280-305
 • סויטוניוס, קלאודיוס האלהי, 1-7, 20, 28.


פסח: סוף השושלת היוליו-קלאודיית

 • עמית 306-376
 • תרגיל כתיבה ראשון
  • חברו שאלה, וכתבו לה תשובה, שארכה 450-1000 מילה.
  • התשובה צריכה לעסוק במרכיב יסוד של שלטון הפרינקיפאט ו/או של השושלת היוליו-קלאודיית, או במספר מרכיבים כאלה. ניתן להתייחס למרכיבים הללו דרך עיסוק באישים, במוסדות, בהיסטוריוגרפיא, או בכל היבט אחר הנראה לנכון.
  • השאלה צריכה להלום באופן מדויק את התשובה.
   • המלצה: בחרו שאלה, כתבו לה תשובה, נסחו את השאלה מחדש כך שתתאים לתשובה.
  • יש להקפיד באופן צמוד על איות ופיסוק. זכרו: סימני הפיסוק מגיעים מיד לאחר המילה, רווח, מילה חדשה. פיסוק גרוע יגרע מהציון.
  • אסור בתכלית לכתוב סתם. כתבו רק מה שחשוב, מעניין, מסייע או מרחיב את ההבנה.
  • מותר ורצוי, אך לא חובה, להתייחס לטקסטים שנלמדו בכתה ונקראו בבית, הן המקורות העתיקים הן דעותיו של משה עמית. (אין צורך להביא מראי מקום ביחס לעובדות סתם).
  • מותר ורצוי, אך לא חובה, להביע דעה אישית פה ושם.
  • מועד הגשה: 11 אפריל


השושלת הפלאווית

טקיטוס, היסטוריות, 4.81; תרגום שׂרה דבורצקי


9 אפריל: התקסרותו של וספסיאנוס

 • וספסיאנוס מחולל נסים במצרים: קראנו את טקיטוס, היסטוריות, 4.81 (בתמונה)

11 אפריל: שלטון וספסיאנוס


אפריל 16 – ביקור במוסיאון הכט! — פגישה בכניסה למוסיאון, 14:15


אפריל 23-25: דומיטיאנוס, יהדות (נצרות):

 • עמית 408-432
 • Smallwood, E. Mary. 1956. "Domitian's Attitude toward the Jews and Judaism", Classical Philology 51: 1-13.
  • מהם הטיעונים העיקריים במאמרהּ של סמולווד?
  • מהם המקורות העתיקים החשובים שהיא מביאה?


״הקיסרים הנאורים״

אפריל 30 – מאי 2: טראיאנוס ורדיפות הנוצרים

 • עמית 435-470
 • פליניוס הצעיר, מכתבים 10.96-97 אנגלית, לטינית
  • ראו גם גישה דיגיטלית לתרגום עברי של קולמן, ״פליניוס מכתבים״, בחיפושׂ באתר הספריה (שיפנה אתכםן ל״כותר״). PA6639.H4 A2 1991
 • לברר, כמובן, מיהו פליניוס, ומהם המכתבים הללו.שעורי בית לקראת 7 במאי:

 • לקרוא שוב היטב את המכתבים של פליניוס וטראיאנוס על הנוצרים
 • לעיין במסמך המרכז עליו עבדנו בכתה, ולהוסיף לו באמצעות הערות הארות, שאלות, ורעיונות שיכולים להיות חלק מהחיבור עליו אנו עובדות/ים.שעורי בית לקראת 14 מאי:

 • עמית, 471-532 (הדריאנוס)
 • תרגיל כתיבה 2
  • כתבו חיבור, העוסק במכתבים 10.96-97 של פליניוס הצעיר וטראיאנוס, בהם עסקנו בכתה.
  • נסחו בקפידה ובחדות את השאלה, שהחיבור הוא התשובה לה.
  • הביאו את המכתבים לידי ביטוי בטקסט שכתבתםן.
  • אורך החיבור: 600-1000 מילה. יש לצרף ספירת מילים! מותר לכתוב חיבור ארוך יותר, אך במקרה כזה חובה להקפיד שכל מילה תהיה לעניין. חריגה כלפי מעלה שתלווה בקטעים רטוריים בלתי-נחוצים תפגע בהערכת החיבור.
  • מועד הגשה: 14 מאי; נא להגיש עותק מודפס.שעורי בית לקראת 16 מאי:

 • עמית, 500-510 (אנטונינוס פיוס)שעורי בית לקראת 21 מאי:

 • עמית 511-532 (מרקוס אורליוס)רפואה ורופאים ברומא העתיקה

בסוף הסמסטר נארח למשך שלושה שעורים את פרופ׳ Rupert Breitwieser מאוניברסיטת זלצבורג, ונלמד על הקיסרות הרומית דרך עיסוק ברפואה וברופאים.

 • מאי 23

*מאי 28 - הפגישה תערך אכן במוסיאון הכט, ונפגש בו ביום שני הקרוב, בשנה 14:15, ומשם נמשיך לכתה.

 • מאי 30

ישורת אחרונה

ב-5 ביוני, לפי לוח השנה האקדמי, יוזז השעור של יום שני ליום שלישי! שעור זה יוקדש לסיכום ולהכנה לבחינה.

ב-6 ביוני אשתתף בכנס אקדמי באונ׳ העברית, והשעור לא יתקיים.